Tóraszkóp – Vájece

Lábán leszármazottja a Keresztapa - fotó: Flickr

Rovatunk az aktuális hetiszakaszt helyezi asztrológiai alapokra, viccből.

kos

29:12. És tudtára adta Jákob Ráchelnek, hogy az ő atyjának rokona ő és hogy Rebeka fia ő; az pedig futott és tudtára adta atyjának. 13. És volt, midőn Lábán hallotta hírét Jákobnak, az ő nővére fiának, elébe futott, átölelte, megcsókolta és bevitte a házába; ő pedig elbeszélte Lábánnak mind a dolgokat.

Lábán, az első antiszemita, rohant Jákobot ölelgetni, hátha kitapintja az aranyat a zsebeiben. Feltűnt neki, hogy Jákob tíz tevével érkezett, feltételezte, hogy módos pasas. A zsidók mindig bedőlnek a gonosz kínálta lehetőségnek, ha menedéket és kényelmet kínál a gonosz? Ezen a héten elolvasod Amy Chua könyvét és megérted az etnikai gyűlölet okait és következményeit. 

bika

29:14. És mondta neki Lábán: Bizony csontom és húsom vagy te! És maradt nála egy teljes hónapig. 15. Ekkor mondta Lábán Jákobnak: Vajon azért, mert rokonom vagy te, szolgálnál engem ingyen? Add tudtomra, mi legyen a béred? 16. Lábánnak pedig volt két leánya: a nagyobbik neve Léa, a kisebbik neve pedig Ráchel. 17. Léa szemei azonban gyengék voltak, Ráchel pedig szép alakú és szép ábrázatú volt.

Ne felejtsük el, hogy Lábán Jákob nagybácsija. Amikor egy hónap után látja, hogy Jákob penge srác, eltökéli, hogy személyiségtelen rabszolgának megtartja a srácot. Azóta tudjuk, hogy Jákob az egyéniségével akaratlanul is csillog és így lesz a mi ősapánk. Szerdán előadást tartasz a felvágott pultosnak az ABC-ben arról, hogy milyen előnyei vannak az egyéniség csillogtatásának. Összebarátkoztok és a továbbiakban neveiteken szólítjátok egymást.

 ikrek29: 25. És volt reggel, íme Léa az; akkor mondta Lábánnak: Mit tettél velem? Nem-e Ráchelért szolgáltam nálad, miért csaltál meg? 26. És mondta Lábán: Nem tesznek úgy a mi helységünkben, hogy odaadják az ifjabbikat az idősebb előtt. 27. Töltsd ki ennek a hetét és odaadjuk neked amazt is, a szolgálatért, mellyel majd szolgálsz nálam még másik hét évig.

Gondosan előkészített csalafintaság áldozatai lettek a fiatalok, Lábán pedig az emberi gyűlölet örök paradigmája. Sosem beszél gonoszságokat, megfontoltan viszi véghez megalázó aljasságait, és ráadásul elragadó személyisége maga mellé állít jónéhány vakot. Vasárnap este elolvasod az izraelinfo.com összes a héten megjelent cikkét és kiválasztod a szereplői közül, hogy ki hasonlít legjobban Lábánhoz.

rak

30: 1. Midőn Ráchel látta, hogy ő nem szült Jákobnak, irigykedett Ráchel az ő nővérére és mondta Jákobnak: Adj nekem gyermekeket, mert ha nem, meghalok én. 2. És fölgerjedt Jákob haragja Ráchel ellen és mondta: Vajon Isten helyében vagyok-e én, aki megvonta tőled a méhnek gyümölcsét? 3. És az mondta: Íme szolgálóm Bilhó, menj be hozzá és szüljön az én térdeimen, hogy felépüljek én is általa. 4. És odaadta neki Bilhót, az ő szolgálóját feleségül; és Jákob bement hozzá. 5. És fogant Bilhó és fiat szült Jákobnak.

Akinek nem születik gyereke, azt halottnak tekintik. Erre utal Ráchel Jákobnak. Őrület. Nem csoda, hogy Jákob felpaprikázódik és társfeleséget választ a szerelme mellé. Ezen a héten józanul gondolkozol. Fogsz egy dobókockát minden döntésed előtt, és minél nagyobb számot dobsz, annál jobban döntesz.

oroszlan

30: 22. És megemlékezett Isten Ráchelről, meghallgatta őt Isten és megnyitotta méhét; 23. fogant és fiat szült és mondta: Elhárította Isten az én gyalázatomat. 24. És elnevezte Józsefnek, mondván: Adjon még az Örökkévaló nekem másik fiút.

Biológiailag nem volt képes hozzájárulni Ráchel a fogamzás folyamatához és ezt gyalázatként élte meg. Férje nagyanyjának, Sárának is hasonló gondja volt, bár ő nevetett. A társadalmi és isteni nyomás egy emberöltő alatt gyalázattá tette a gyermektelenséget. Tényleg pszichés állapot a meddőség? Ezt fejted meg a héten. És nem csak a wikipédiát hívod segítségül!

szuz

30:26. Add ide feleségeimet és gyermekeimet, akikért téged szolgáltalak, hadd menjek el; mert te ismered szolgálatomat, amellyel szolgáltalak. 27. És mondta neki Lábán: Ha ugyan kegyet találtam szemeidben – sejtem, hogy az Örökkévaló megáldott engem miattad. 28. És mondta: Szabd ki béredet rám és megadom. 29. És mondta neki: Te tudod, miként szolgáltalak és mivé lett a te nyájad nálam. 30. Mert kevés az, amid volt én előttem és elterjedt sokasággá, az Örökkévaló megáldott téged nyomomban; és most, mikor tegyek valamit én is az én házamért?

Jákob nem akar Lábán hozzájárulása nélkül távozni. Lábán pedig tudja, hogy Jákob által áldásban részesült. Tehát megint csellel, szép szavakkal, ígérettel próbálja maradásra bírni a fiút. Ezen a héten véget vetsz a sanyargatásnak. Nincs többé magányos szemétkedés, sem részedről, sem áldozatként. Minden reggel elmész futni és közben ezt a számot hallgatod. 

merleg

30: 37. És vett magának Jákob friss nyárfapálcát és mogyoró- meg gesztenyefát és héjazott rajtuk fehér csíkokat, megmeztelenítvén a fehéret, mely a pálcákon volt. 38. És odaállította a pálcákat, melyeket lehéjazott, a vályúkba, a vízitatókba, ahova mennek a juhok, hogy igyanak, szemközt a juhokkal és felhevültek, midőn eljöttek inni. 39. És felhevültek a juhok a pálcáknál; és ellettek a juhok tarkalábúakat, pöttyöseket és foltosakat. 40. A bárányokat elkülönítette Jákob és fordította a juhok arcát a tarkalábúak felé és minden sötétszínű felé Lábán juhai között; és külön helyezett el magának nyájakat és nem helyezte azokat Lábán juhaihoz. 41. És volt, valahányszor felhevültek a korai juhok, akkor odatette Jákob a pálcákat a juhok szemei elé a vályúkba, hogy felhevüljenek a pálcáknál. 42. Midőn pedig későn ellettek a juhok, nem tette oda; és lettek a későn ellők Lábáné, a koraiak Jákobé. 43. És kiterjeszkedett a férfiú igen nagyon és volt neki sok juha, szolgálója, szolgája, tevéje és szamara.

Csalafintaságra csalafintasággal! Jákob nem hagyja magát átverni, legalábbis birtokilag nem. Az életével már gyakorlatilag fizetett Lábánnak, de értéket nem akar neki hagyni. Szóval ahogyan őt átverte Lábán, ő visszaveri őt. A kis zsidó megtanulja az ellensége nyelvét. A héten összeütközésbe keveredsz valakivel, aki máshonnan jött. Lealacsonyodsz a szintjére és az ő nyelvén szállsz vele vitába. Minden nyelven más ember vagy és ez így jó.

skorpio

31: 6. Ti pedig tudjátok, hogy teljes erőmmel szolgáltam atyátokat. 7. Atyátok azonban megcsalt engem és megváltoztatta béremet tízszer; de Isten nem engedte, hogy rosszat tegyen velem. 8. Ha így szólt: A pöttyösek legyenek a béred, akkor ellettek mind a juhok pöttyöst; ha pedig így szólt: A tarkalábúak legyenek a béred, akkor ellettek mind a juhok tarkalábúakat. 9. És elvette Isten atyátok nyáját és nekem adta.

Lábán kézzel-lábbal tiltakozik a nagy átverés ellen, de Jákob pengeéles, logikus és megcáfolni lehetetlen számítását nem tudja keresztül húzni. Jákob megtartja a méltóságát, a szabadságát és a függetlenségét. Nem hagyja magát. Ezen a héten rájössz, hogy rabszolga vagy egy idegen országban. Ezzel fellépsz az első lépcsőfokra. Körülnézel, először le a földre, majd fel a lépcső teteje felé és elhatározod, hogy megküzdesz a szabadságodért.

nyilas

31: 18. És vezette minden nyáját és minden szerzeményét, amelyet szerzett, tulajdon jószágát, melyet szerzett Páddán-Áromban, hogy elmenjen Izsákhoz, az ő atyjához, Kánaán országába.

Jákob a juhait eladja és szerez helyettük szolgákat, tevéket és szamarakat. Ezek segítik majd őt az úton. Az egész életed belefér egy cipős dobozba. Mi van, ha evakuálnak, mint Evora családját Haifán? Ilyen eshetőségekre készülvén gondosan összeállítasz egy dobozt és elnevezed Értékeimnek.

bak19. Lábán pedig elment, hogy megnyírja juhait; és Ráchel ellopta a bálványképeket, melyek atyjáéi voltak. 20. És meglopta Jákob az arámi Lábán szívét, mivelhogy nem adta tudtára, hogy szökni akar. 21. És elszökött ő és mindene, amije volt; fölkerekedett és átvonult a folyamon és fordította arcát Gileád hegye felé.

A szökés jó eszköz a gonosz hatalma ellen. Az ajtónak háttal állsz, kezed a kilincsen, de a gonosz fölötted hatalmasodik és szorít, ölel, nem enged. Üveges szemekkel rámeredsz a plafonra és mélázó tónusban azt mondod: Nédda, egy meztelen nő! Erre a gonosz önkéntelenül feltekint, te meg közben kihasználva a pillanatnyi alkalmat, sebtiben kiszöksz az ajtón. Lóhalálában elvágtatsz és nem nézel vissza.

vizonto

31: 27. Miért szöktél el titokban és megloptál engem! Nem adtad tudtomra, hogy elbocsátottalak volna örömmel, énekkel, dobszóval és hárfával. 28. És nem engedted hogy megcsókoljam fiaimat és leányaimat; ezúttal balgául cselekedtél. 29. Volna hatalma kezemnek, hogy rosszat tegyek veletek, de atyátok Istene tegnap éjjel szólt hozzám, mondván: Őrizkedjél, hogy ne beszélj Jákobbal se jót, se rosszat! 30. És most elmentél, mert vágyódtál atyád háza táján, de miért loptad el isteneimet?

Aha, persze! Most, hogy az Öreg nádpálcát suhinott Lábán popója felett, mondhatja a földi góré, hogy fanfárokkal bocsátotta volna el Jákobot, ha nem szökik el tőle, hanem megkérni, hogy elengedje. És ugye Ráchel magukkal vitte a bálványképeket, jót akarván gonosz apjának, hogy térjen át ő is az egyistenhitre és ne butítsa magát bálványokkal. Csütörtökön egzisztenciális dilemmáid akadnak. Istenről meditálsz felkelés előtt és mire újból ágyba kerülsz, felgombolyítod az összes szálat az életedben, ami hozzá vezet.

halak

  1. És felelt Jákob és mondta Lábánnak: Mivel féltem, mert azt gondoltam, talán elrablod leányaidat tőlem. 32. Akinél pedig megtalálod isteneidet, ne maradjon életben; rokonaink előtt ismerd fel, mid van nálam és vedd el. Jákob pedig nem tudta, hogy Ráchel lopta el azokat.

Jákob nem tudja, hogy Ráchelnél vannak apja bálványai, tudtán kívül tehát saját szerelmét átkozza meg, aminek a foganatja, hogy Ráchel később meghal az út során. Kedden munkába érkezvén előbb beszélsz a kollegádnak, minthogy gondolkoznál. És akkor a Tóraszkópra gondolsz, mert különben még évekig nem derülne ki, hogy sületlenségeket hordtál össze.

Minden jegy figyelmébe és exclusive az Új Kelet újságnak:

31: 34. Ráchel pedig vette a bálványképeket és betette azokat a teve nyergébe és rájuk ült. Átkutatta az egész sátort és nem találta. 35. És mondta atyjának: Ne keltsen haragot uram szemeiben, hogy nem bírok fölkelni előtted, mert a nők módja szerint van rajtam. És ő kutatott, de nem találta a bálványképeket.

Ráchel előveszi a menstruáció kártyát, ami üthetetlen. Túljár apja eszén, ahogyan Jákob is tette és ezáltal spirituális felemelkedésben van része. Valamit nagyon halogatsz már hetek óta. Fontos dolog, nem csak neked, másoknak még inkább. Ahelyett, hogy felmutatnád a beteg kártyát, fanyalogva ugyan, de a végére jársz a dolognak. Jó befejezni valamit, mert a befejezés egy új dolog kezdete!