Tóraszkóp – Vájesev

Ugyan már, József, segít az Ég, Csodakabátodat hordhatod még!

Rovatunk az aktuális hetiszakaszt helyezi asztrológiai alapokra, viccből.

kos

37:3. Izrael pedig jobban szerette Józsefet mind a fiainál, mert öregségének gyermeke volt, és készített neki, tarka köntöst. 4. Midőn testvérei látták, hogy őt szereti atyjuk jobban mind a testvéreinél, gyűlölték őt és nem bírtak vele békésen beszélni. 

[irp]Rási szerint fehér-kék gyapjúkabát volt a színes szélesvásznú csodaköpönyeg. Van olyan midrás, ami azt írja, a csíkok a köpönyegben a Józsefet majd érő sorscsapásokra utalnak. Onkelosz szerint az öreg szülők gyerekei bölcsebbek. És ráadásul Izrael/Jákobra hasonlított József. Ezek a kivételezés gyarló okai. A testvéri féltékenység kiváltói mindig a szülők? A vasárnapi hanukai gyertyagyújtásnál, mindenkinek ugyanazt az ajándékot adod. Minden gyereknek és minden szülőnek egy almát. Leültök egy nagy asztalhoz és az elfogyasztása közben magáról az almáról beszélgettek.

bika

37:9. És még álmodott egy másik álmot és elbeszélte azt testvéreinek és mondta: Íme, álmodtam még egy álmot és íme, a nap, a hold és tizenegy csillag leborulnak előttem. 10. És elbeszélte atyjának és testvéreinek, de atyja megdorgálta őt és mondta neki: Micsoda álom ez, melyet álmodtál? Vajon eljöjjünk-e én, anyád és testvéreid, hogy leboruljunk előtted a földre? 11. És irigykedtek rá testvérei, atyja pedig megjegyezte a dolgot.

Hogyaszongya, anyád és testvéreid. Álljunk mg egy szóra, Ráchel már meghalt! Mondjuk, Bilha, Ráchel szolgálója fiaként nevelte fel Józsefet. Rá is utalhat, hogy József értelmetlen álma anyjáról szólt? Mindenesetre Jákob feljegyezte fia álmát, hogy ha valóra válik, elszámolhassa. Ezen a héten noteszt készítesz az éjjeli szekrényedre és rögtön ébredés után tollat ragadsz, majd értelmesen feljegyzeteled miket láttál.

 ikrek

37:18. Midőn meglátták őt távolról, még mielőtt közeledett hozzájuk, fondorkodtak ellene, hogy megöljék. 19. És mondta egyik a másiknak: Íme, az álmok embere ott jön! 20. Most gyertek, öljük meg őt és dobjuk a gödrök egyikébe és mondjuk majd, vadállat ette meg őt; majd meglátjuk, mivé lesznek az ő álmai. 21. De meghallotta Rúbén és megmentette őt kezükből; mondta: Ne üssük őt agyon.

Ruben az elsőszülött. Ekkor még… Aztán majd Jákob elveszi tőle a jogot, de az már egy másik történet. Most nem vállalhatja a testvérgyilok felelősségét. Esetleg számít a testvére segítségére a jövőben, mert az más pártoknak tevékenykedik, különleges tehetségekkel rendelkezik? Vagy tényleg szereti Józsefet? A második hanukagyertyát Rubenért gyújtod és megtanulsz mindent a tőle származottak törzsének területeiről. 

rak

37:26. És mondta Júda az ő testvéreinek: Mi haszna, ha megöljük testvérünket és befedjük a vérét?27. Gyertek, adjuk el őt az ismaelitáknak, de kezünk ne legyen rajta, hisz testvérünk, ami húsunk ő; és hallgattak rá testvérei. 28. És arra vonultak midjánita emberek, kereskedők, akkor kihúzták és fölhozták Józsefet a gödörből és eladták Józsefet az ismaelitáknak húsz ezüstért; és elvitték Józsefet Egyiptomba.

Micsoda zavar! A testvérek kihúzták Józsefet a gödörből, eladták az araboknak, akik eladták őt a midjanitáknak, a midjaniták az egyiptomiaknak. És nem az a kérdés, hogy mégis kik voltak azok a midjaniták, mert mondom, hogy Ábrahámnak volt egy MIdján nevű fia és neki a leszármazottai, hanem az, hogy tehát nem egyszer, többször adták el a gödörből Józsefet. Gyengeség vagy színjáték, mindenesetre bölcs menekülés. A héten a gödör fenekén érzed magad. Józsefre gondolsz, kinek életét csodás menekülések kisérték és a saját hajánál fogva húzta ki magát gödrökből, vagy kihúzatta magát másokkal. A hétfői hanukagyertyát a „bármi áron” jegyében gyújtod.

oroszlan

37:32.És elküldték a tarka köntöst és elvitték atyjukhoz és mondták: Ezt találtuk; ismerd csak föl, vajon fiadnak köntöse-e, vagy nem? 33. És ő fölismerte azt és mondta: Fiamnak köntöse, vadállat ette meg őt szétszaggattatott József! 34. És megszaggatta Jákob a ruháit, zsákot öltött csípőire, és gyászolt fiáért sok ideig.

Jákob sok viszontagságon ment át. Most pedig kedvenc fiát hiszi halottnak és gyászolja nyomban. Hétfőre virradóra meghal a Vörös Hadsereg majdnem teljes kórusa és George Michael. Megszaggatod ruháidat, zsákot öltesz csípődre és belátod, hogy az élet egy pillanat, ráadásul tök másról szól, mint ahogy eddig gondoltad. 

szuz

38:24. És történt mintegy három hónap múlva, tudtára adták Jehúdának, mondván: Paráználkodott Támár, a menyed, és íme, viselős is paráznaságból. És mondta Jehúda: Vezessétek ki, hogy elégettessék.

Ér volt az első férje Tamarnak. Ér nem volt hajlandó Tamart megtermékenyíteni, hogy szép maradjon a nő. Ezért Ér halálnak halálául halt. Majd testvére Onan lett Tamar férje, aki ugyanígy járt. Jehuda, a fivérek atyja meg Selát várta, hogy felnőjön és nem akarta őt Tamarnak, mert a nő átokkal él férjei iránt. Ez Tamarnak nem tetszik, ezért  elfedi arcát, mint a parázna nők és elcsábítja Jehudát, hogy a vér ne váljon vízzé. A szerdai hanuka gyertya fényénél elolvasod ezt a heti szakaszt, héberül! Megtalálod, hogy mi a parázna héber változata, elámulsz és beiratkozol egy héber tanfolyamra. (kdesá, mekudeset igéből, mert elhivatott, kész a bujálkodásra. Őrület, mi?)

merleg

38:27. És volt szülésekor, íme, ikrek a méhében. 28. És volt, midőn szült, kinyúlt az egyiknek keze; akkor vett a bába és rákötött kezére piros fonalat, mondván: Ez jött ki először.29. S történt, a mint visszahúzta kezét, íme kijött testvére, és mondta: Mily rést törtél magadnak! És így nevezték őt el: Pérecz. 30. Azután kijött testvére, a kinek kezén volt a piros fonal, és így nevezték el: Zérach.

Ezek az ikrek teomim héberül. Ézsau és Jákob tomim, alef nélkül. Rási szerint ez arra utal, hogy Ézsau rossz, gonosz, azaz hiányos volt, ezek viszont igaz ikrek mindketten. A Tóramagyarázók csütörtökre az őrületbe kergetnek és ezért este nem akarsz hanukagyertyát gyújtani, majd mégis megteszed, mert hanuka nem tórai ünnep, sőt a fánkot mindenek elé csoportosítod olajos balhé kategóriában.

skorpio

39:6. És hagyott mindent, amije volt, József kezében és nem tudott mellette semmiről, csakis a kenyérről, melyet evett; József pedig szép termetű és szép ábrázatú volt. 7. És történt e dolgok után, rávetette urának felesége a szemeit Józsefre és mondta: Hálj velem.8. De ő vonakodott és mondta ura feleségének: Íme, az én uram nem tud mellettem semmiről, mi van a házban és mindent, amije van, kezembe adott. 

Semmire nem volt gondja. És ha figyelmen kívül hagyjuk, hogy Rási szerint a kenyér egy feleségre való utalás, akkor is fontos tény a mesében, hogy jó pasi volt József, festette arcát és bodorította a haját. Az Öreg látta gyarlóságát és kérdezte tőle: Apád gyászol, te meg fodorítod a hajad? Rád küldök valami megfelelő mértékű büntit. És így lőn Potifárné, József csábítója, harminc éves fejének elcsavarója. A hanukai szakaszoknál eszmélünk rá, hogy kétféle szexiséget láttunk eddig a szakaszokban, a népsokasítót és a mocskos csábító, fejelcsavarót. Ebben a szakaszban meg kettő is szerepel az utóbbiból. Tamar és Potifárné. És még mondja valaki, hogy hanukában semmi szexi nincs! A szombat esti hanuka bálba szexin öltözöl fel és félmosollyal nyugtázod a bókokat nőktől és férfiaktól.

nyilas

39:9. Nincs nagyobb nálamnál a házban és nem vont meg tőlem semmit, csak téged, mivelhogy te a felesége vagy; hogy tenném hát meg ezt a nagy gonoszságot és vétkezném Isten ellen?

Noé leszármazottainak már megparancsolta az Öreg, hogy tartózkodjanak a paráznaságtól. Mivel ez nem népsokasító szex lenne, ezért paráznaság. Mocskosnak és alávalónak sugallja a Tóra. Tehát a jógyerek (30 éves) József kéreti magát, mert megteheti. Míg hanuka ötödik napjának gyertyái leégnek, kártyázol és a tét minden körben egy másik oldala a szexi dobókockának.

bak

39:19. És volt, midőn hallotta az ő ura feleségének szavait, melyekkel szólt hozzá, mondván: Ilyen dolgokat tett velem a te szolgád, akkor föllobbant a haragja. 20. Vette tehát József ura őt és a fogházba vetette, arra a helyre, ahol a király foglyai fogva voltak; és ott volt a fogházban.

„Ilyen dolgokat.” Potifárné szex közben meséli el férjének a paráználkodását, a bűnös részét Józsefre kenve. A hatodik gyertya fényében önvizsgálatot tartasz. Megéri-e monogámiában élni? Megéri-e elcsábulni és csábítani? Megéri-e rosszra gondolni, ha nem is rossz az, hanem valami egészen más? Kedd este a Maoz cur helyett a Hanuka songot énekeled el Adam Sandlertől. A hanukában semmi szexi nincs, sőt, egyeseknek Adam Sandlerben szintúgy, de ez lehet két hamis feltételezés is.

vizonto

40:7. És megkérdezte Faraó udvari tisztjeit, akik vele voltak őrizet alatt ura házában, mondván: Miért olyan szomorú arcotok ma? 8. És mondták neki: Álmot álmodtunk és nincs, aki megfejtse; József pedig mondta nekik: Nem-e Istennél vannak a megfejtések? Beszéljétek csak el nekem. 

Az álmok transzvesztita hermafroditák. Persze ezt Vonnegut nem az álmomra, hanem a pontosvesszőre mondta, de a kettő majdnem ugyanaz. Értelmetlen, de valamire utalhat is akár. Akivel csütörtökön hanukai fánkot reggelizel, visszaidézi álmát neked és együtt megfejtitek a jelentését és ez mindkettőtök sorsát befolyásolja.

halak

40:20. És volt a harmadik napon, Fáraó születése napján, lakomát csinált összes szolgáinak; és számba vette a főpohárnok fejét és a fősütőmester fejét szolgái között. 21. És visszahelyezte a főpohárnokot pohárnokságába, és ez adta a serleget Fáraó tenyerére. 22. A fősütőmestert pedig fölakasztották, amint megfejtette nekik József. 23. De nem emlékezett meg a főpohárnok Józsefről, hanem elfejtette őt.

“A fáraó születése napján.” A születés csak mások segítségével jön létre. Kell pl. egy bába is hozzá. Akit a héber tiszteletteljesen mejaledetnek, megszültetőnek hív. József és a főpohárnok segítik meg ezesetben a fáraót és ezért élik túl a börtönt, sőt sok jó is történik még velük ezután. A pénteki családi hanukai ebédnél kitalálod, hogy hogyan és kinek segíthetsz ezen a héten. Nyolc dolgot fogsz segíteni, mert hanuka nyolc napos.