Tóraszkóp – Mikéc

Shimi P a távolba néz 2011 újévén egy katonai rendezvényen. - fotó: Moshe Milner / GPO

Rovatunk az aktuális hetiszakaszt helyezi asztrológiai alapokra, viccből.

kos

41:10. Fáraó haragudott az ő szolgáira és őrizet alá helyezett engem a testőrök főnökének házában, engem és a fősütőmestert. 11. Mi pedig álmodtunk álmot egy éjjel, én és ő; mindegyik a maga álmának megfejtése szerint álmodtunk. 12. És ott volt velünk egy héber fiú, a testőrök főnökének szolgája, mi elbeszéltük neki és ő megfejtette nekünk álmainkat; mindegyiknek a maga álma szerint fejtette meg. 13. És volt, amint ő megfejtette nekünk, úgy lett, engem visszahelyeztek állásomba, őt pedig felakasztották. 14. És elküldött Fáraó, hivatta Józsefet és gyorsan kivették a börtönből; megnyiratkozott, ruhát váltott és bement Fáraóhoz.

„Egy héber fiú.” – még a nyelvünket sem beszéli! A főpohárnok és a fősütőmester álmát fejtette meg a múlt heti szakaszban József, és a főpohárnok elfelejtette megemlíteni ezen jótettét a Fáraónál. Amit József csinál, segít és serénykedik a két év (!) raboskodás alatt, az nudli és le is nézik érte. Akkor lesz sikeres, amikor az Öreg gondol rá (39:21-23, 40:8), azaz most, amikor Fáraó hívja. Nem akkor kapod meg, amire vágysz, amikor kéne, hanem jóval később, de így nagyobb lesz az örömöd. 2017-ben serényen dolgozol álmaiért és az Öreg megsegít, akkor amikor a legjobban fogsz örülni neki.

bika

41:25. És mondta József Fáraónak: Fáraó álma egy; amit Isten tesz, tudtára adta Fáraónak.26. A hét szép tehén, az hét év, a hét szép kalász az hét év; az álom egy. 27. És a hét sovány és rút tehén, mely utánuk följött, az hét év, meg a hét üres kalász, a keleti széltől perzselve – lesz az éhség hét éve.

 

 

A hétfejű sárkány, a hét törpe, a 007-es ügynök, a hét mesterlövész, az omer-számlálás hétszer hét hete, a kereszténység hét fő erénye, a hét fő bűn, az iszlámban hét föld és hét menny létezik, a taoista jin-jangban a jang szimbolikus száma is épp a hetes. És hány lépést tett meg a kis Buddha születésekor? Na hányat? A 7 lesz 2017-ben a szerencseszámod. Akkor is, ha nem hiszel a páratlan években és a páratlan számokban. Nem az a lényeg, hogy mit hiszel el, hanem, hogy mik a tények. A 7 szerencsés és ez egy tény.

ikrek

41:39. És mondta Fáraó Józsefnek: Miután Isten tudatta veled mindezt, nincs olyan értelmes és bölcs, mint te. 40. Te legyél házam fölött és parancsodhoz alkalmazkodjék egész népem; csak a trónnal leszek nagyobb nálad. 41. És mondta Fáraó Józsefnek: Lásd, én tettelek téged Egyiptom egész országa fölé. 42. És lehúzta Fáraó a gyűrűjét kezéről és rátette azt József kezére, felöltöztette őt bisszusruhába és tette az arany láncot a nyakába. 

A Fáraó nem csak a népe jövőjét álmodta meg, de Józsefnek is fényes jövőt álmodott. Január 1-én belekerülsz valakinek az álmába és erről még a héten tudomást szerzel. Hamar az álom megfejtésén töprengsz és annak megfelelően cselekszel, amit szerinted az Öreg cselekedtetne veled. Reggelente meghallgatod Gabrielle örökzöldjét

rak

41:50. Józsefnek pedig született két fia, mielőtt elérkezett az éhség éve, akiket szült neki Osznász, Pótifera, Ón papjának a leánya. 51. És elnevezte József az elsőszülöttet Menássénak: mert elfelejtette velem Isten minden bajomat és atyám egész házát. 52. A másodikat pedig elnevezte Efráimnak: mert megszaporított engem nyomorúságom földjén. 

 

Efraim és Menase lesz az első testvérpár, akik nem harcolnak egymással. Ezzel az eddigi testvérharcok sorát törik meg és ezzel a gondolattal áldják meg péntek este a szülők a gyerekeiket, de ezzel majd a Vajechi szakaszban foglalkozunk. Mindenesetre nincs nagyobb áldás, mint a testvérek közötti békesség! Ebben az évben elásod a rivalizálási kényszeredet egy olyan helyre, amit az év során felsóznak majd és sose fogod megtalálni már.

oroszlan

42:3. És lementek József testvérei tízen, hogy gabonát vegyenek Egyiptomból. 4. De Benjámint, József testvérét nem eresztette el Jákob a testvéreivel, mert azt mondta: Netalán baleset érné! 

 

 

Otthon is érhetné baleset Benjámint, de a Sátán veszély idején vádolja az embert. Jelentsen ez bármit is, idén óvatos leszel, mert a Sátánnal nem húzol ujjat! Szeretteidet megvéded, sőt aranytálcán hordozod őket. Igazából, a szeretet vezet. 

szuz

42: 7. Midőn meglátta József az ő testvéreit, fölismerte őket; de idegennek tetette magát velük szemben és keményen beszélt velük és mondta nekik: Honnan jöttök? Ők mondták: Kánaán országából, hogy eleséget vegyünk. 8. József fölismerte testvéreit, de ők ne ismerték föl.

 

Két év börtön után megkeményedik József, van ideje gondolkodni és ezáltal kap egy felesleges hátizsákot.  2017-ben okosabb leszel és szebb, mint valaha. Meglepetésekben gazdag éved során megtanulsz spontán bölcs turpisságokat véghezvinni és erre mindig pátosszal és A. L. Webberrel emlékezteted magad. 

merleg

42:14. És mondta nekik József: Az az, amit szóltam hozzátok, mondván: Kémek vagytok ti. 15. Ezáltal fogtok megpróbáltatni: Fáraó életére, nem mentek ki innen, hanem ha eljön legkisebb testvéretek ide.

 

Simon és Levi rombolta le Schém városát, erre emlékszünk az előzőekből és tudjuk, hogy nem csak ügyes ötlet Józseftől a mostani gyanúsítás, hanem reális alapja van! Próbára teszi a testvéreit és a végén mindenki jól jön ki belőle. Ebben az évben minden elvarratlan és viszontagságos kapcsolatodat kibogozod, mert ügyes vagy és racionális. Az őszinteség vezérel a bogok lazításában. 

skorpio

42:37. És szólt Rúbén az ő atyjához, mondván: Két fiamat öld meg, ha nem hozom el hozzád; add őt az én kezemre és én visszahozom neked. 38. De ő mondta: Nem megy le fiam veletek, mert testvére meghalt és ő egyedül maradt meg; ha baleset érné az úton, melyen mentek, akkor leszállítjátok ősz fejemet búbánatban a sírba.

 

Bolond ez az elsőszülött! – gondolja Jákob, mert féltve imádja Benjámint. Jákob a hajánál fogva húzta ki magát a mocsárból, egész életében. A buktatókat és a segítséget az Öreg szolgáltatta neki. Az ő segítségével fejlesztette óvatosságát művészi tökélyre. Új év, új művészi tökély! 2017-ben közelebb kerülsz a Tórához, művészi érzékkel merülsz bele a spiritualitás tengerébe és addig úszol, amíg lehet.

nyilas

43:11. És mondta nekik Izrael, az ő atyjuk: Ha már így van, ezt tegyétek: Vegyetek az ország legjavából edényeitekbe és vigyétek le a férfiúnak ajándék gyanánt; egy kevés balzsamot, egy kevés mézet, fűszereket is lótuszt, pisztáciadiót és mandolát.12. Meg kétszeres pénzt vegyetek kezetekbe; a pénzt is, melyet visszatettek zsákjaitok szájába; vigyétek vissza kezetekben, talán tévedés az. 13. Testvéreteket is vegyétek, kerekedjetek föl és menjetek vissza a férfiúhoz. 

Az ország legjavát, pénzt és Benjámint viszik ajándékba a testvérek Józsefnek, akit ekkor még nem tudnak testvérüknek. Ebben az évben sok ajándékot adsz. Vendégségekbe virágot viszel, szülinapokra könyvet meg csokit. De minden más alkalomra, azaz a „csakúgy ajándékaid” mind saját készítésűek lesznek. Például balzsam, méz és fűszerek.

bak

43:23. De ő mondta: Béke veletek! Ne féljetek, Istenetek és atyátok Istene adott nektek kincset zsákjaitokba, pénzetek eljutott hozzám. És kivezette hozzájuk Simont. … 30. De József sietett, mert kigyulladt szeretete testvére iránt és sírni akart; bement a szobába és ott sírt. 31.Azután megmosta az arcát és kiment; tartóztatta magát és mondta: Hozzátok az ételt. 32. És hozták, neki külön és nekik külön és az egyiptomiaknak, akik vele ettek, külön, mert nem bírtak az egyiptomiak enni a héberekkel ételt, mert utálat az az egyiptomiaknak. 

„Mert kigyulladt szeretete.” A vér nem válik vízzé. József jó srác. Testvéri gyűlölettel és lemondással, számkivetett túléléssel, furfangokkal teli életében a szeretet vezérli, és az Öreg. Idén a szeretet vezérel és az Öreg. Megtalálod kettejük születési helyét, formába öntöd és elárverezteted. (Ebben a pillanatban elmerengsz az előző mondaton.) Rengeteget keresel és a bevételt csak magadra költöd. 

vizonto

43:33. És leültek előtte, az elsőszülött elsőszülöttsége szerint és a fiatalabb fiatalsága szerint és bámultak a férfiak egymásra. 34. És vittek ajándékokat ő tőle hozzájuk és több volt Benjámin ajándéka valamennyinek az ajándékánál ötszörte; és ittak és megrészegedtek nála.

 

József azóta, hogy eladták, nem fogyasztott egy csepp alkoholt sem, most pedig leissza magát testvérei társaságában. A testvérek József gyanakvását akarták eloszlatni azzal, hogy isznak vele, mert azt hiszik, még mindig kémeknek hiszi őket. Az idei éved a mértékletesség jegyében fog telni. Meggondolod, hogy milyen események alkalmasak az alkoholizálásra és ennek mindig tudatában leszel.

halak

44:16.És mondta Júda: Mit mondjunk uramnak, mit szóljunk és mivel igazoljuk magunkat? Isten megtalálta szolgáid bűnét! Íme, mi rabszolgái vagyunk uramnak, mi is és az is, akinek kezében a serleg megtaláltatott.  17. De ő mondta: Távol legyen tőlem, hogy ezt megtegyem; az, akinek kezében a serleg megtaláltatott, az legyen rabszolgám, ti pedig menjetek békében atyátokhoz.

József Benjámin zsákjába csempészteti a serleget és ezzel rabszolgájává teszi a féltve imádott legkisebb fiút. Így végződik a Mikéc heti szakasz, rejtéllyel, fondorlattal és megkegyelmezéssel. 2017 a rejtély, a fondorlat és a megkegyelmezés éve lesz. Nem lesz könnyű, de az élet egy fondorlat és te megkegyelmezel neki, hogy a rejtélyek szövevényében izgalmas és kalandokkal teli éved legyen.