Milyen dugókról beszéltek?

Netanjahu pár napja elmagyarázta, hogy az ország médiája a negativitást hangsúlyozza, s ezt „depresszióipar”-ként határozta meg. Véleménye szerint:

„A média nem tükrözi a társadalom érzéseit. Ahol ők munkanélküliséget látnak, én teljes foglalkoztatást látok. Ahol ők tönkretett gazdaságot látnak, én virágzó gazdaságot látok. Ahol ők forgalmi dugókat látnak, én csomópontokat, vasutat, hidakat látok. Ahol ők tétovázást és hiányzó biztonságot látnak, én határozottságot és rendkívüli erőt látok, mely egész környezetünkre kisugárzik.”

Nem tudhatom… tán gépen szállt fölébe.

„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton,
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon
a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom.
Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,
s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály,
annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát,
de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát,
az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket,
míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg,
erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat,
a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat,
s mi föntről pusztitandó vasút, vagy gyárüzem,
az bakterház s a bakter előtte áll s üzen,
piros zászló kezében, körötte sok gyerek,
s a gyárak udvarában komondor hempereg;
és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma,
a csókok íze számban hol méz, hol áfonya,
s az iskolába menvén, a járda peremén,
hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én,
ím itt e kő, de föntről e kő se látható,
nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható.

Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép,
s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép,
de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen,
és csecsszopók, akikben megnő az értelem,
világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva,
míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja,
s fojtott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek.

Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg.”

(Radnóti Miklós)

De tudjátok mit? Igaza van Netanjahunak. A pozitív gondolkozásra fogok koncentrálni. Szóval milyen dugókról beszéltek ti? ????