5 ₪ – Héberóra

Hogy mondják ivritül

Héber Nyelvi Akadémia rövid magyarázataiból válogatunk.

Öt sékel – חמש שקל (chames sekel)? חמש שקלים (chames skalim)? Esetleg חמישה שקלים (chamisa skalim)? Természetesen az utóbbi, hiszen a שקל (sékel) szó hímnemű, így a számnévnek is a hímnemű alakját használjuk vele: chamisa, nem pedig chames.

De miért שקלים (skalim), és nem שקל (sekel)? Tíznél nem nagyobb számok mellett a főnév mindig többes számban áll, például: שלושה ימים slosa jamim, három nap (és nem שלושה יוםslosa jom), תשעה אנשיםtisá anasim, kilenc ember (és nem תשעה אישtisá is). Csak 11-től kezdve választhatunk, hogy a főnevet egyes vagy többes számban mondjuk-e: עשרים שנה (eszrim sana – húsz év) vagy עשרים שנים (eszrim sanim), חמישים ושלושה שקל (chamisim uslosa sekel – ötvenhárom sékel) vagy חמישים ושלושה שקלים (chamisim uslosa skalim).

Az egyes szám használata a gyakoribb az olyan főnevek mellett, amelyeket általában megszámolunk: יום (jom – nap); שנה (sana – év); איש (is – személy, fő); אחוז (achuz – százalék); שקל (sékel) stb. Más többes számú főnevek mellett inkább többes számot használunk: nemigen hallhatunk például olyan mondatokat, hogy הוזמנו מאתיים מחשב ושלושים מזגן לבניין החדש (Huzmenu mataim machsev veslosim mazgan lebinjan hachadas. – Kétszáz számítógépet és harminc klímaberendezést rendeltek az új épületbe.)

A Héber Nyelvi Akadémia döntésének értelmében a hosszmértéket és súlyt kifejező, idegen eredetű főnevek után a tíznél kisebb számnév is állhat egyes és többes számban egyaránt: שני מטר (snei meter – két méter), שלושה קילוגרם (slosa kilogram – három kilogramm), שבעה דונם (sivá dunam – hét dunam), ארבעה דולר (arbaa dollar – négy dollár) – vagy שני מטרים (snei metrim), שלושה קילוגרמים (slosa kilogramim), שבעה דונמים (sivá dunamim), ארבעה דולרים (arbaa dollarim).

- Hirdetés -

- Hirdetés -
FORRÁSHéber Nyelvi Akadémia