585,000 m²

A budapesti zsidó negyed múltját és jelenét bemutató multimédia kiállítás

2017. október 2-án 17 órakor a jeruzsálemi Hamachtarot múzeumban 585,000 m² címmel nyílik a budapesti zsidónegyed múltját és jelenét bemutató multimédia kiállítás, ami egészen november 16-áig várja szeretetettel az érdeklődőket.

A tárlat a VII. kerület ikonikus terein keresztül mutatja be a zsidónegyed történetét, a második világháborút megelőző időszaktól egészen napjainkig. Az 585,000 m2 című kiállítás a VII. kerületi zsidó negyed kilenc szimbolikus terének segítségével teremt dialógust múlt és jelen között, s tárja fel a negyed történetét, annak állandó változásait és a változásokban álló állandóságát, a második világháborút megelőző időszaktól kezdve egészen napjainkig.

A cím a zsidónegyed alapterületére utal, arra a sűrű városi közegre, melyet átitat az urbánus kultúra, a vallási újjáéledés és a közösségi élet. A kiállítás középpontjában álló épületek a zsidó élet három alapvető, kultikus terét szimbolizálják: a szakrális, a közösségi és az organikus kisvállalkozásokat. Az épületek létére és funkcióira egy-egy videó reflektál, melyek változatos technikai megoldásokkal, hol absztrakt, hol direkt módon ragadják meg mindazokat a történeteket, melyeket a negyed falai magukban hordoznak.

A tárlat az ikonikus terület történelemformáló szerepére is felhívja a figyelmet úgy, hogy egyszerre közvetít a múlt és a jelen, a történelem és a művészet, valamint a művész és a társadalom között. A zsidónegyed sokszínűségét tükrözik a közreműködő művészek által használt művészeti stratégiák. A személyes történetek ugyanúgy megjelennek ezekben a vizuális alkotásokban, mint a kollektív kulturális emlékezet darabjai.

A kiállításnak művészeti, történeti és technikai szempontból is több rétege van. Az archív fotók, Szombat Éva kortárs felvételei, a konceptuális videó munkák és Kalotás Csaba a negyed hangulatát megidéző zenei kompozíciója mind a negyedbe invitálják a látogatókat, hogy megismerjék az egyes terek izgalmas, különleges szintről szintre építkező portréit. Ezek a rétegek mutatják meg az új generáció útját a múlt el- és befogadásában. Az elmúlt évtizedben hatalmas átalakulást megélt zsidónegyed – mely ma Budapest egyik legfontosabb kulturális viszonyítási pontja – egy egész generáció, köztük a felkért művészek karakterét és identitását is formálta, alakította az elmúlt időszakban.

Résztvevő művészek: Flohr Zsuzsi (Mikve), Szemző Zsófia (Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga), Szirmai Márton (Kisüzem), Halász Dániel (Fészek Művész Klub), Illés István (Wesselényi utcai Iskola), Csordás Levente partnerségben az Airplan X Kickass Factory-val (Orczy-ház, Madách Ház), Varju Tóth Balázs (Átjáróházak), Csiszár Mátyás (LUMEN), Kopasz Milán (Kőleves) valamint Kalotás Csaba (zene) és Szombat Éva (fotó).

Kurátorok: Ausztrics Andrea és Vadász Zita

További adatok >>
A nem hivatalos Facebook oldal >>