Egy mindeddig ismeretlen szekta kultikus termékenységi szobra.

Férfi uralkodó a nőiesség attribútumaival felfegyverkezve. A herék női mellekként való behelyettesítése egyértelműsíti az alkotó/k azon szándékát, hogy Netanjahut felesége akaratának isteni megtestesüléseként láttassák.

A szobrot a késői Netanjahu-korszak hanyatló periódusában képi formára is adaptálták, ahol az alak pajkos pomponfüzérek előtt pózol, a háttérben annak kicsinyített és megvásárolható másolataival. A gazdagon díszített és jó néhány színváltozatban előforduló grafika képernyővédőként, plakátokon, online felületeken, újságok és blogok képi kiegészítő elemeként is számos formában fellelhető.

A korra jellemző komputeres kifejezési forma magán viseli alkotójának esetlenségét és hiányos tudását a grafika képi kidolgozásában. Eszközhasználata ügyetlen, sok helyütt elnagyolt, mely utolérhető akár a fej és a test hevenyészett illesztését szemlélve is. A színes portrédarabok összességükben mégis kellemes, dekoratív látványt nyújtanak, néhol a nőiességet sugalló rózsaszín, máshol a pajzán éjszakákra utaló lila, vagy a szobor anyagát, természetes színét hangsúlyozó halvány földszínekre építő változatban. Az egymáshoz hasonló feldolgozások sorából némiképp kilóg az a verzió, ahol az alkotó a drámai hatás kedvéért fehér éteri fényben ábrázolja szobrot, melyre az ünnepi girlandokkal egyetemben játékos, mintegy lombokon átszűrődő árnyékok vetülnek.

Az alkotást keletkezése körüli rejtélyt csak fokozza, hogy Izraelben először a helyi magyarság virtuális terében tűnt fel, mely közösség a kelet-közép-európai gyökereiből adódóan közismerten konzervatív és tradicionálisan tekintélyelvű. Feltehető ugyanakkor, hogy éppen ezen fokozott nyomás elhárítása, mindennemű, az általános közítélettől eltérő gondolatok sarkallták az alkotókat művük létrehozására, és arra a tevékenységre, melynek kapcsán joggal gondolhatjuk, hogy ezen kis csoport szektaként is működött. Ezen jellegű foglalatosságukat jó pár írásos bizonyíték is alátámasztja. A szekta szakrális tevékenységének részét képezte a már-már megszállottá vált hitük hirdetése, a demokratikus értékek melletti fokozott kiállásuk, mely elvekről azt állították, hogy univerzálisak, országhatároktól és földrészektől függetlenek.

- Hirdetés -

Köszönjük a Patreon-os és PayPal-es támogatóink adományait, amivel segítik életben tartani a magazint! Ha szereted olvasni az Izraelinfót és úgy gondolod, érdemes és fontos folytatni ezt a projektet, itt csatlakozhatsz havi támogatóinkhoz. Egyéb támogatási lehetőségek itt.