Cionista-e vagy?

Napok óta nem tudom szavakba önteni ötéves izraeliségem summáját. Bonyolult, fájdalmas kapcsolat ez a választott hazával majdnem annyira, mint a szülőhazával, még ha más törésvonalak mentén is. Hiszek-e a zsidó népnek zsidó hazát jelszóban? Hogyne hinnék. Jobban mint valaha. Látom, hogy ez az ország micsoda erőfeszítéseket tesz, hogy hazahozza a diaszpórában élőket, főleg a háború … Continue reading Cionista-e vagy?