Izrael, cionizmus és antiszemitizmus

Érdekes cikket olvastam Izrael, a cionizmus és az antiszemitizmus összefüggéseiről. A mai bonyolult politikai viszonyok között ezek a fogalmak olykor keverednek. Lehet-e baloldali beállítottságú, aki cionista, vagy antiszemita? Természetesen nem! A cionizmus zsidó nacionalizmus, még akkor is, ha különböző formái vannak. Az antiszemitizmus zsidóellenességet jelent, tehát a rasszizmus egyik változata. A baloldaliság elengedhetetlen ismérve az humanizmus, az emberi identitás tiszteletben tartása, az emberi szabadságért való harc igenlése. Nem lehet egyetérteni azokkal, akik kétségbe vonják Izrael jogát nemzeti létéhez. Különösen a holokauszt óta parancsolóan szükséges, hogy a nemzetközi zsidóság védelemre, hazára leljen Izraelben, ha nem akar az ókor népeinek sorsára jutni.

Nem tagadható, hogy a diaszpórában élő zsidóság egy részének sikerült asszimilálódnia, ám az izraelitákat sújtó népirtás sok helyütt megakasztotta, vagy legalább is lelassította a zsidóságnak Európa és a világ más tájaiba történt beolvadását. Izrael önállóságának elismerése nem feltétlenül cionizmus, amennyiben bíráljuk mai vezetőinek birodalmi, arabellenes politikáját. Egy békés, más népek érdekeit toleráló magatartás belefér a baloldaliság fogalmába. Nehezen jön létre Izrael és az arabok közötti kiegyezés, de hiba lenne ezért csak a zsidó kormányt okolni. Kompromisszum csak a közös bizalom alapján jöhetne létre, ám ilyen bizalom nincs, ha az arab vezetők a zsidó államot a Földközi-tengerbe akarják szorítani. Gondoljunk bele,hány nagy tudóst, művészt gazdasági szakembert adott a zsidóság a világnak! Ha megfogadnók István királyunk intelmeit sokat tennénk az ország felvirágoztatására.

Hegedűs Sándor – Népszava