- Hirdetés -

Patai József: Herzl

Patai József könyve megpróbálta feltérképezni Herzl életét. Írása személyes hangvételű, az Osztrák–Magyar Monarchiában élő budapesti lakost állítja a biográfia középpontjába, és Herzl életének rejtett...

A szakma krémje

Tel-Aviv a negyvenes évek végén – filmhíradókból és fényképekből ítélve – nyüzsgő, életteli város volt jól öltözött szépasszonyokkal, öltönyös, fehér inges és nyakkendős urakkal....

Vallási vezetők és közösségek a brit mandátum idején

Bevezetés Az askenáz zsidók jeruzsálemi letelepedése demográfiai összetételében tükrözte az európai zsidóság arányait. A zsidóság legjelentősebb hányada az Orosz Birodalomban élt, mely területileg Oroszországon kívül...

Magyar anyanyelvű orvosok Izraelben

Az egykori Palesztinában a török uralom alatt az egészségügyi rendszer kezdetleges volt. Vérhas-, malária- és tífuszjárványok pusztítottak. A zsidó lakosság Jeruzsálem régi negyedében tömörült,...

Avigdor Hameiri, a prózaíró

Avigdor Hameiri 1929-ben megjelent nagy sikerű első világháborús regényéig költői tevékenységéről volt ismert a héber nyelvű irodalomban, első verseskötete 1912-ben, Budapesten jelent meg héberül....

A Tisbi fivérek

Tisbi Illés (Schwarz Sándor, 1908−1992) Az erdélyi zsidóság nagy része nem vont le messzemenő következtetéseket az észlelhető előjelekből, mégis voltak, akik már fiatal korban érezték...

Héber nyelvű nemzedék

Az első világháború után, a húszas években alijázók közül többen érkeztek Erec-Izraelbe hébernyelv-tudással. A századvégen született nemzedék több tagja hasonló családi és oktatási keretek...

Kibuc- és mosavalapítók

Az első világháború után magyar nyelvterületen a cionista mozgalom ifjúsági szervezeteiben folyt az erec-izraeli kibucok alapítására felkészítő munka. A halucok egy új országot akartak...

Legendává lettek

Sajnos nincs sok belém vésődött emlékem a gyerekkoromból, a Haogen kibucból. De ki tudja, miért, emlékszem apám és barátai találkozásaira, később értettem meg, hogy...

A kibuc

A kibuc egy különleges életforma, amelyet tagjai szabad akaratukból választottak. Ennek az életformának a kialakítását a 20. század elején a szocialista ideológia ösztönözte azzal...

Amosz Manor – holokauszttúlélő a biztonsági szolgálat élén

Mendelovits Arturt, az izraeli biztonsági szolgálat, a Sin-Bet (vagy Sabak) harmadik vezetőjét Amosz Manorként ismerik Izraelben. 1918. október 8-án az erdélyi Szigeten született. A...

Gyakornokból vezető beosztásig

Ricsi (Richárd) Bar-Lev Magyarországon született Brill Richárd néven. Jóval később kényszerült neve héberesítésére. Ez akkor történt, amikor a repülő-ellenőrzési csoport (Bedek Aviation Group) diplomata-útlevéllel Nagy-Britanniába...

Akiva Joszef Schlesinger – az ortodox rabbi és lelkes cionista

1922. május 4-én a Haarec napilapban ezek a sorok jelentek meg: Schlesinger rabbi Pinsker és Herzl eszméit hangoztatta, azt, hogy a Cionba visszatérésen kívül nincs...

A Patai család alijatörténete

Hosszú és nehéz folyamat volt, amíg a Patai család valamennyi tagja Erec-Izraelbe érkezett. 1924 a kezdet, amikor apai nagyapám, R. Mose Klein Jeruzsálemben a...

Herzl Tivadar és szülőföldje

Herzl Tivadar 1895 júniusában kezdett naplót írni. Már az első mondatai bepillantást nyújtanak gondolatai háborgó mélységébe: Hatalmas feladaton dolgozom az utóbbi időben. Azt sem tudom,...

Magyar Házak a Mea-Searimban

A Magyar Házak, ahogy a negyedet hívják, több szakaszban épült, és lakói is több szakaszban érkeztek. Az elsők a jeruzsálemi óvárosból települtek át, később...

Beer-Seva magyar anyanyelvű közössége

Beer-Seva első korszaka 1869-ben megnyitották a Szuezi-csatornát, és több száz év után megélénkült az érdeklődés Beer-Seva iránt. Az oszmán fennhatóság fölismerte a környező Negev potenciális...
David Giladi – Fotó: magántulajdon

David Giladi (1908–2009)

David Giladi Szilágycseh erdélyi városban született 1908-ban. Apja, Klein Slomo Zalman ötven évig volt a város és a megye rabbija. Édesanyja, Schwartz Cipora Feige-Fani...

Mérnökök a brit mandátum idején és Izrael Állam alapítása után

A magyarországi mérnökalija az 1920-as évek elején kezdődött. Fiatal és képzett cionista mérnökök az első világháború utáni Magyarországon uralkodó káosz és antiszemitizmus hatására döntöttek...
A hohenfelsi tábor tízes barakkjának foglyai – Fotó: magántulajdon

Krumplileves a német fogolytáborban

Mi hajtotta az önkénteseket? Nagyjából fél évvel a második világháború kezdete előtt, 1939. március 11-én lépett életbe az 1939. évi II. (honvédelmi) törvény. Magyarországon ezzel...

Feibi – Herskovits Fábián (1907–1982)

1950-ben egy forró nyári napon szüleimmel együtt a haifai kikötőben álltam, a hajó ole utasaival lassan közeledett a part felé. Ötéves voltam, már nem...

„Akik könnyek között vetnek – örömmel aratnak majd” (Zsoltárok, 126.5)

Üdvözöljük Nir-Galimban, a Vallomások Házában. Mi az a Nir, kérdezitek? Mit jelent a szó? Nir szántott mezőt jelent, a vetés előtt. És milyen hullámokról...

Remény kapuja – Petah-Tikva

1878 telén járunk, ugyanabban az évben, amikor Naftali Herz Imber Iașiban, Romániában ezeket a sorokat írta: „Még él bennünk a remény, a régi remény, hogy...

Mint Kolozsvártól Jeruzsálem

„Seelenfreund bácsit, az optikust – olvasom egy húszas évekből származó feljegyzésben – mindenki ismerte, ott készültek családunk szemüvegei is.” Az idézet az akkori Kolozsvárra vezet...
- Hirdetés -