- Hirdetés -
Béla Mordechai, Rivka, Lipót Egyiptomban, 1928

A Buxbaum család története

Néhány család története pontos lenyomata a 20. század történetének. A hagyományon nevelkedő nagycsaládok valamennyi tagja keresi saját életének kereteit, az elhelyezkedést a század elejétől...

A Lancet család

Cionista altatódal „Fiatal nő minden este leült nyolc gyereke ágya mellé, és mielőtt elaludtak, egy számára különösen kedves cionista dalt énekelt nekik. Így kapták a...

Engelhardt Sándor – a kert- és tájépítészmérnök

Apánk, Engelhardt Sándor, az egyik első izraeli táj- és kertépítész Nagyváradon született, és a MIKÉFE (Magyar Izraelita Kézmű- és Földművelési Egyesület) kertészképző telepén végezte...

Fürst Oszkár (Avraham Efrat) – a cionista pedagógus

Nagybátyám, Avraham Efrat Fürst Oszkár néven született Szombathelyen, Budapesten szerzett jogi doktorátust, de a végzettséggel elsajátított szakterületnél jobban foglalkoztatták a társadalmi tevékenységek. A Makkabea veteránjainak haifai...

Hantos János (Jancsi), a jogászdoktor (1917–2011)

Amikor Jancsi szülővárosában, Kispesten a második zsidótörvényről (1939. május 5.) olvasott az újságban, így szólt a szüleihez: „Nem leszek másodrangú polgár Magyarországon, megyek Palesztinába.”...

Az ejtőernyősök küldetése Európában: magyar vonatkozások

1942. november 23-án a Davar című lapban jelent meg a hír: „a nácik megkezdték a zsidók villámgyors megsemmisítését”. 1942 folyamán azoktól, akiknek sikerült megszökni...

„Az én drága tanárom végigkísér az utamon”

A 20. század húszas-harmincas éveiben Magyarországról alijázott zenésznemzedék csodálatos zenei életet teremtett Erecben. Tanítványaik, néhány kiemelkedő muzsikus visszaemlékezéseiből színes kép rajzolódik ki róluk, a...

Kishont Ferenc, akitől megtanultuk, mit jelent izraelinek lenni

Hoffmann Kishont Ferenc, akit Izraelben Efraim Kishon néven ismernek, 1924. augusztus 23-án született egy budapesti, nem vallásos zsidó családban. Már tizenhat évesen díjat nyert...

„Az országút látható végén ott az ország…”

Az első világháborút követő magyarországi forradalmak után Kaczér Illés 1919 nyarán Bécsbe menekül, 1920-ban pedig már a kolozsvári zsidó napilap, az Új Kelet munkatársa lesz....

Ópapa és Ómi – a nagyszüleink, Patai József és Edith

A történetet ott kezdhetjük, hogy Ópapa másoknál sokkal korábban megérezte a fenyegető veszedelmet. A folyóirata, a Múlt és Jövő szentföldi útjain mindig voltak olyan...

Egészségedre! ’Lehaim!’

Életem legmagyarabb pillanata, sok pálinka kíséretében egy dél-tel-avivi vendéglőhöz kötődik, Dudi Shik nyitotta meg a kilencvenes évek elején. Kicsi hely remek bárral, a menüt...

Avigdor Hameiri – a héber film egyik úttörője

Avigdor Hameiri 1890-ben született Feuerstein Avigdor néven Ódávidházán vallásos családban. Gyermekkorában elvesztette anyját, ezért nagyapja mellett nevelkedett. Nagyapja tanította héberre, megismertette a Bibliával, beavatta...

Szentföldi út 1905-ben

Egy pénteki nap hajnalán, 1905. március 10-én a Thalia (osztrák–magyar) gőzhajó felszedte a horgonyt, elindult az észak-adriai kikötőből, Fiuméből, és keletre, a Szentföld felé...

A Goldman házaspár fordítóirodája

Goldman (Fürst) Aliza 1949-ben Szabadkáról alijázott a szüleivel. A holokauszt alatt anyjával együtt a véletlen mentette meg az életét, vagonjukat Auschwitz helyett Strasshofba irányították....

Névjegy

Amikor tanári pályafutásom kezdetén izraeli diákjaim megkérdezték, hogy magyar anyanyelvű új ole létemre miként tanultam meg ilyen gyorsan és ilyen jól héberül, általában két...

Mordechai Avi-Shaul (Mandel Izidor) levele Bánóczi Józsefnek

Jeruzsálem, április 5. 1923.hol hamoed peszah 4. napján, 5683. Szeretett igazgató úr, nem írhatom le Önnek azt az örömet, amelyet levele és lapja szerzett nekem. Még...

Slomo Jedidia – Seelenfreund Salamon (1875–1961)

Slomo Jedidia, a grafikus és iparművész egész életét a héber kvadrátbetű ornamentikáján alapuló, egyedi stílusú zsidó díszítőművészet kifejlesztésének szentelte. A századfordulón élő és alkotó nemzedék...

A Duna a Földközi-tengerhez ér

Az első világháború előestéjén az Oszmán Birodalom uralma alatt álló Erec-Izrael zsidó lakossága a négy szent városban (Jeruzsálem, Hebron, Tiberias, Cfat) élt, számuk alig...

A Filléres regény és a Tollhegy

A később Filléres regény néven működő könyvkiadót a harmincas évek elején alapították Magyarországon. 1939 és 1961 között, egy nemzedéken át a héber népszerű irodalom...

Goldman Pál, a fotóriporter, 1943–1967

Goldman Pál fiatalkori éveiről nem sokat tudunk. Annyit azonban igen, hogy már Magyarországon tanult fényképezni, és a húszas években szabadúszó fotósként működött. Amikor 1940-ben...

Kluger Zoltán, a főfotós, 1933–1958

Kluger Zoltán Magyarországon született, a magyarországi fotótörténetben és a zsidó hitközség berkeiben mégis szinte ismeretlen volt. Az első világháborúban légifotósként szolgált az osztrák–magyar légierő...

Kolb Jenő (1898–1959)

Néhány hónappal azután, hogy Kolb Jenő Erec-Izraelbe érkezett (1946), már részt vett a cionista mozgalom Hasomer Hacair csoportjának modern kulturális központot alapító konferenciáján. Kolb...

Katonai szolgálatom a brit seregben, 1944–1946

Mielőtt alijázott (1939), Jehuda Zsoldos a magyarországi cionista mozgalomban a Hasomer Hacair egyik vezetője volt. Élete végéig a Maabarot kibuc tagja. A hagyatékában megmaradt,...

Faragó Tibor levele Szántó Ervinnek

Petah-Tikva, Eingenim, 1940. február 7. Kedves Ervin. Tegnap kaptam meg kedves leveledet, és most igyekszem a lehetőség szerint válaszolni arra a sok kérdésre, amit nekem ott...
- Hirdetés -