Történészpálya két kultúra között

Gonda László (Laci Mózes Elijahu) Makón született 1910-ben. Apja, dr. Gonda József a makói gimnáziumban reál tantárgyakat tanított. Anyja, Regina pedig Frankl Adolf, az...
Fehér Ilona

Többet érdemeltek volna

Két (vagy három) évvel ezelőtt a Diaszpóra Múzeum Bne-Cion-termében ünnepelték a virtuóz hegedűművészek tanárának, Fehér Ilonának a nyolcvanadik születésnapját. Aki a szavakból font legszebb koszorút...
Ladányi Saul professzor otthonában

Találkozás Ladányi Saul professzorral

Belépve Ladányi professzorhoz a Beer-Seva melletti Omerban, otthonának nappalijában elvakítja a látogatót a szemközti, az egész falat széltében-hosszában betöltő és a mennyezetig érő üvegvitrin....
Sportolók és testnevelés

Sportolók és testnevelés

1867-ben a kiegyezéssel létrejött az Osztrák–Magyar Monarchia, ugyanebben az évben a zsidók emancipációjáról szóló törvény lehetővé tette a zsidók társadalmi befogadását, mindennek hatása a...

Magyar nyelvű szervezetek Izraelben

A magyarországi olék szervezete (HOH) A magyar nyelvterületről alijázók korán felismerték, hogy a közös háttér és nyelv alapján életre hívott szervezetek érdekképviseletet jelentenek, elősegítik az...

Szrulik könyve

A 19. században Európát és Amerikát elárasztó nemzeti hullám hozta magával, hogy etnikai és kulturális csoportok sora – néha történelmük során első alkalommal –...
Az Új Kelet rendezvénye a HOH tel-avivi termében, jobbról: Hoffman Neha és férje, Schön Dezső, a lap felelős szerkesztője, Marton Gizella főszerkesztő és fia, Michael, mellette első felesége, Marton Ruhama, Givol Jóska (áll), a bal sarokban Székely István, a lap haifai tudósítója – Fotó: magántulajdon

Az Új Kelet című lap, 1948–1960

Marton Ernő izraeli korszakának maradandó alkotása az Új Kelet napilap újraindítása. Marton már megérkezése után (1946) egy magyar nyelvű újság alapítását tervezte. 1947-ben került...

„Emlék-mozaikok Máramarosszigetről”: a tel-avivi Máramarossziget folyóirat

A Máramarossziget (Marmoros-sziget) 1959 és 1974 között Tel-Avivban időszakosan megjelenő, háromnyelvű (magyar, héber, jiddis) periodika. A Máramarossziget Reich Jehosua kezdeményezésére került először kiadásra, aki...

A „másfél” és a második generációs magyar hátterű prózaírók Izraelben

Az utóbbi néhány évtizedben az izraeli irodalmi és kulturális alkotásokban gyakran találkozunk a kortárs alkotók galuti életével és világával. Az arab országokból érkezett írók...
Gottlieb Lea, aki világméretekben megújította a fürdőruha-tervezést

Gottlieb Lea, aki világméretekben megújította a fürdőruha-tervezést

Életrajz Gottlieb Lea élete akár egy legenda: örömtelen gyerekkor, kamaszkor a második világháború árnyékában, alija és menekülttábor; másrészt világra szóló siker – Gottlieb Ármin és...

Meir Dvir (1931–2018)

Ungváron, egy szegény haszid család első fiaként született Deutsch Miklós néven. 1944-ben purimkor ünnepelte bar-micváját. Egy hónappal később a téglagyárból a magyar hatóságok deportálták...

A magyar hátterű rabbik Izrael vallási életében

Bevezetés 1914-ben, az első világháború kitörésének évében megközelítőleg egymillió zsidó élt a történelmi Magyarország területén. Az Orosz Birodalom után a magyarországi volt a második legnagyobb...

A magyarországi alija, 1949–1953

A második világháború véget ért, de az európai átmeneti és a ciprusi táborokból csak kevesek nyertek bebocsátást Erecbe. Izrael Állam alapítása után megnyílt az...

Magasba tekintve – Mordechai Ben-Ari (1920–1994)

„Államalapításhoz több összetevő szükséges:jövőkép, tervezés, emberek.” (Mordechai Ben-Ari) Mordechai Maximilian Cvi Lebovics 1920-ban született Dicsőszentmártonban Marton Erzsébet és doktor Lebovics Jehuda Jichak első gyerekeként. Családja...

Szenes Hanna levele Szenes Györgynek

Haifa, 1943. december 26. Drága Gyurkám! Vannak levelek, amiket nem azért ír az ember, hogy elküldje. Amiket meg kell írni anélkül, hogy kérdezze az ember: vajon...

Székely Dávid a függetlenségi háborúban

Székely Dávid Budapesten született (1909) és nőtt fel. Azok között a kitűnő tanulók között volt, akiknek a tanulmányait az állam támogatta. Mérnök szeretett volna...

„Idegenek lakomáján vendégeskedtem”

Egyszer az 1950-es években szokásától eltérően a Kassit kávézóban üldögélt a fiatal és sikeres színésznő, Batia Lancet. Leült mellé Natan Alterman, a költő: „Arra...

Irsai István (1896–1968) – az alkotás mint életforma

A magyar–izraeli Irsai István grafikus és sokoldalú művész volt. Izraelben leginkább az első modern héber betű (1926) tervezőjeként ismert, az államalapítás után pedig nagymértékben...

Történészek

Az izraeli egyetemeken működő magyar anyanyelvű történészek gyakran nyúltak vissza gyökereikhez, és a magyarországi zsidóság történetét választották kutatási témának. Évtizedeken keresztül rajtuk kívül alig foglalkoztak ezzel a területtel, az Egyesült Államokban a hetvenes évektől, Magyarországon a rendszerváltás (1989) után fordultak a kutatók közül többen a magyarországi zsidóság múltja felé.

Hebraisták, irodalmárok, nyelvészek

A jeruzsálemi Nemzeti Könyvtár és a ramat-gani Bar-Ilan Egyetem könyvtára is gazdag magyar nyelvű anyagot őriz, utóbbi többek között a teljes IMIT-sorozatot és...

Héber bulvárlapok magyar anyanyelvű szerkesztői a mandátum idején: Avigdor Hameiri, Blank Illés és Sauber...

Ez az esszé azon magyar anyanyelvű írók és újságírók tevékenységéről szól, akik a húszas és harmincas években alijáztak, és jelentős részt vállaltak a népszerű...

Emlék és remény – holokauszttúlélők a légierőnél

Dolgozatomat a légierő két egykori, magyar hátterű tagjának ajánlom. A holokausztot mindketten gyerekként élték túl, és ma már nincsenek közöttünk. Joszef Sinar professzorral interjút...

Egy könyvkereskedés története: Bécs, Budapest, Tel-Aviv

A Josef Schlesinger könyvkereskedés és kiadó, valamint ma is működő utódja, a Sinai Kiadó története a burgenlandi hét községben kezdődött. A könyvkereskedés és kiadó...

Patai József: Herzl

Patai József könyve megpróbálta feltérképezni Herzl életét. Írása személyes hangvételű, az Osztrák–Magyar Monarchiában élő budapesti lakost állítja a biográfia középpontjába, és Herzl életének rejtett...
- Hirdetés -