Koronavírus – munkajog: fizetés, betegszabadság, elbocsátás

A járvány miatti félelem és a gazdasági nehézségek miatt az izraeli munkáltatók is megszorításokra kényszerülnek, a dolgozók közül sokan munka helyett napokra, hetekre karanténba kötelesek vonulni. Az alábbiakban összeszedjük a járvány legfontosabb munkajogi kérdéseit.

A karantén ideje: fizetett betegszabadság

Több szektorban ajánlják az otthoni munkavégzésre való áttérést, ahol erre lehetőség van. Ehhez mind a munkáltató, mind a dolgozó hozzájárulására szükség van.

A koronavírus terjedése miatt egyre többen kénytelenek házi karanténba vonulni. Ennek ideje alatt a munkavállalókat betegszabadság illeti meg a munkáltató költségére. A munkáltatók kártérítéséről ezidáig nem rendelkeztek.

Mindazok a munkavállalók, akik az erre vonatkozó iránymutatások és rendelkezések alapján házi karanténba kötelesek vonulni, erről igazolást töltenek le a minisztérium honlapjáról (itt). Ez az igazolás a karantén időtartamára fizetett betegszabadságra jogosít. Nincs szükség más, külön orvosi igazolásra.

A munkavállaló a munkahelyén rendelkezésre álló betegszabadságának terhére, a törvény (vagy a munkaszerződése) alapján jogosult fizetésre. A betegszabadságról szóló törvény alapján az első nap fizetés nélküli, a második és harmadik napért 50 százalék napi munkabér, minden további napért rendes fizetés jár.

A munkáltató nem kötelezheti a karantén ideje alatt a dolgozót munkavégzésre, karantén-kötelesnek tilos a munkahelyre belépnie. A karantén ideje alatt a dolgozót nem lehet állásából elbocsátani.

Csökkentett munkaórák

A járvány miatt kialakult gazdasági válság miatt több munkáltató kényszerül a dolgozók munkaóráit csökkenteni. Az izraeli munkajog szerint (eltérő munkaszerződés hiányában) erre csak abban az esetben van lehetőség, ha egy ilyen változtatásba a munkavállaló is beleegyezik. Ellenkező esetben a munkaszerződés megszegéséről van szó. Megegyezés hiányában a munkáltató köteles mindaddig az eredeti szerződés szerint eljárni amíg el nem bocsátja a dolgozót (meghallgatás, felmondási idő és végkielégítés kifizetésével).

Kötelező szabadság

Fizetett szabadságra, fizetett kényszerszabadságra csak a rendelkezésre álló éves szabadnapok terhére lehet a munkavállalót elküldeni. További megszorítás, hogy amennyiben a szabadság ideje 7 napnál hosszabb, arról a munkavállalót legalább két héttel a szabadság elkezdése előtt értesíteni kell. Amennyiben a dolgozónak nincs elég, fizetésre jogosító szabadnapja, a munkáltató nem küldheti szabadságra az éves szabadság terhére, illetve beleegyezése nélkül fizetés nélküli szabadságra. Ebben az esetben a kényszer-szabadságra küldött dolgozót rendes fizetés illeti meg.

Fizetés nélküli szabadság

A munkajog általános szabálya szerint fizetés nélküli szabadságra csak abban az esetben van lehetőség, ha abba minkét fél – mind a dolgozó, mind a munkáltató beleegyezik, mivel ebben az esetben a munkaszerződést a felek nem bontják fel, de a dolgozó nem jogosult bérre.

Mivel – az alább ismertetett feltételek mellett – egyes esetekben a fizetés nélküli szabadság alatt a társadalombiztosító munkanélküli segélyt folyósít, a járvány miatt kialakult helyzetben a munkáltató, és sokszor a dolgozó részére ez az átmeneti megoldás az egyik legkedvezőbb választás. Azonban amennyiben ebbe a dolgozó nem egyezik bele, a munkáltató nem rendelheti el egyoldalúan a fizetés nélküli szabadságot, hanem mindaddig bért/rendes szabadságot köteles fizetni, amíg a munkavállalót el nem bocsátotta (meghallgatás és felmondási idő és végkielégítés kifizetésével).

Munkanélküli segély

Munkanélküli segélyre általában az jogosult, aki (1) társadalombiztosítással rendelkezik (2) 20-67 éves (3) megfelelő jogosultsági idővel rendelkezik és (4) munkanélküli. Nem csak az elbocsátott dolgozónak, hanem annak is jár segély, akit a munkáltató akarata ellenére (vagyis nem a dolgozó kérésére – de annak beleegyezésével) 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságra kényszerített és nem áll rendelkezésére ki nem vett fizetett éves szabadság.

A Társadalombiztosítási Intézet a napokban a koronavírus miatt külön rendelkezést és információt tett közzé (itt), amely egy könnyítést tartalmaz, miszerint a 30 napot meghaladó fizetés-nélküli szabadság igénybevételére kényszerített dolgozók abban az esetben is jogosultak munkanélküli segélyért fordulni, ha még nem használták ki a fizetett éves szabadságukat. Minden más, a segély folyósításához szükséges feltétel változatlan, ezeket személyesen érdemes ellenőrizni.

A segély igényléséhez be kell jelentkezni a lakóhely szerinti Munkaügyi Hivatalnál (erre maximum két hét áll rendelkezésre!).

Köszönjük a Patreon-os és PayPal-es támogatóink adományait, amivel segítik életben tartani a magazint! Ha szereted olvasni az Izraelinfót és úgy gondolod, érdemes és fontos folytatni ezt a projektet, itt csatlakozhatsz havi támogatóinkhoz. Egyéb támogatási lehetőségek itt.