Rambam

    62

    Maimonidész héber nevének (Mose ben Maimon rabbi) rövidített változata: RáMBáM.

    « Back to Glossary Index