Vallásos cionizmus

    A vallásos cionizmus >> a cionista mozgalmon belüli ideológiai áramlat, amely a zsidó nacionalizmus támogatását, és a zsidó ország létrehozását a Tóra szerinti kötelességnek tartja. A haredi felfogással ellentétben (ami szerint a nép és az ország megváltása csak a Messiás eljövetelével történik majd meg), a vallásos cionizmus az emberi cselekedetet támogatja a zsidó fennhatóság elérésére. A vallásos cionizmusban sokan beszélnek Iszrael Tórája, Iszrael népe, és Iszrael földje három értékének összefonódásáról. Héberül: ציונות דתית

    « Back to Glossary Index