Erkölcs és erkölcstelenség

Yair Golan, helyettes vezérkari főnök - fotó: Wiki

Yair Golan helyettes vezérkari főnök szerdán (április 4.) beszédet mondott a Holokauszt és a hősiesség emléknapja tiszteletére rendezett egyik állami rendezvényen. A nehéz tartalmú beszéd részletei, és a beszédet követő reakciók.

Yair Golan, helyettes vezérkari főnök beszédéből:

“Ami számomra ijesztő a Holokauszt emlékezetében, az a Németországban és egész Európában 70, 80, 90 éve végbemenő émelyítő folyamatok mai felismerése közöttünk, és a róluk szóló bizonyítékok fellelése itt, 2016 Izraelében.”

“A Holokausztnak mély tűnődéshez kell vezetnie bennünket a vezetés felelősségéről, és a társadalom minőségéről, valamint magunkról való alapos gondolkodáshoz arról, hogy itt és most miképp viszonyulunk az idegenhez, az árvához, az özvegyhez, és a hozzájuk hasonlókhoz.”

Golan kritizálta az országban burjánzó uszítást, és azt mondta, hogy ez erkölcsi romláshoz vezet. “Nincs könnyebb és egyszerűbb, mint gyűlölni az idegent, nincs könnyebb és egyszerűbb, mint pánikot kelteni, és rettegést ébreszteni. Nincs könnyebb és egyszerűbb, mint elállatiasodni, csőcselékként viselkedni, és szenteskedni.”

“A Holokauszt napján érdemes arról beszélnünk, hogy képesek vagyunk-e kiirtani köreinkből a toleranciahiány csíráit, az erőszak csíráit, az önrombolás csíráit az erkölcsi züllés felé vezető úton.”

A beszéd zárógondolata: “Amikor a hatmillióra emlékezünk, kötelességünk arra a hat és félmillióra gondolnunk, akik itt élnek, és feltenni magunknak azt a kérdést, hogy mi a földünkre való visszatérésünk lényege. Mit igaz megszentesítenünk, és mit nem, mit igaz dicsőítenünk, és mit nem. Legfőképpen, hogy miként kell megvalósítanunk rendeltetésünket: világosság a népeknek, és példás társadalom.”

MAKO

Naftali Benet, oktatásügyi miniszter (haBait haJehudi):

“Mielőtt a holokauszttagadók zászlóvá változtatnák a téves szavakat, mielőtt katonáinkat a nácikhoz hasonlítanák, isten őrizz magasról jövő engedéllyel, a helyettes vezérkari főnök tévedett, és azonnal ki kell igazítania szavait.”

Becalel Smotrich, Kneszet tag (haBait haJehudi):

“Ami számomra ijesztő, azok az alaptalan, és eltorzított összehasonlítások, melyek megsértik a Holokauszt emlékét, különösen, amikor olyan fontos emberektől érkeznek, mint például a helyettes vezérkari főnök. Milyen “azonos” jelenségeket vesz észre közöttünk?! Valaki gázkamrákat állít itt, és meg akar semmisíteni egy másik népet, mert az más?! A fejetekre estetek?!”

Arel Segal, újságíró (ismerten erősen jobboldali politikai hozzállású publicista):

“Értem, a helyettes vezérkari főnökünk a Wehrmacht helyettes vezérkari főnöke.”

Ichak (Buzsi) Hertzog, az ellenzék vezetője (haMahane haCioni):

“A helyettes vezérkari főnök bátor parancsnok. A zavarodottaknak, akik most ordítozni fogna ellene tudniuk kell: így hangzik az erkölcs, és a felelősség. Nem ijedünk meg a kiabálástól, és a szájukból ömlő mocsoktól, és továbbra is a hadsereg, és parancsnokai mellett állunk. Mindig.”

Nahman Say, Kneszet tag (haMahane haCioni):

“Yair Golan ezredes nagyszerű beszédet mondott. Valami jó történik a hadsereg felsővezetésében.”

Yoel Hason, Kneszet tag (haMahane haCioni):

“A helyettes vezérkari főnök bátor beszéde a tanúság a korhadt erkölcsi vezetési vákumra. A vezetés feladata, hogy értékes jövőképet alkosson az ország számára, ennek éppen az ellenkezője történik, és ez veszélyes folyamat.”

MAKO

Binjamin Netanjahu, miniszterelnök (Likud):

“Sok mindent mondtak már Izraelről. Nincs olyan ország, ahol nincsenek toleranciahiányra, és erőszakra mutató megnyilvánulások, de az izraeli demokrácia erős. Elutasítja ezeket a megnyilvánulásokat, és a törvény eszközeivel kezeli őket. A helyettes vezérkari főnök összehasonlítása megalázó, szavai alaptalanok, és soha nem lett volna szabad kimondani őket, pláne nem a Holokauszt emléknapon. Ezek a szavak megsértik Izrael országát, és megvetik a Holokausztot. A helyettes vezérkari főnök nagyon értékes tiszt, de ezzel a témával kapcsolatos szavai alapjaiban hibásak, és számomra nem elfogadottak.”

Miri Regev, a kulturális és a sporttárca minisztere (Likud):

“Lehetetlen, hogy helyettes vezérkari főnök, egyenruhás tiszt, része legyen az Izrael-ellenes de-legitimációnak, és hivatalos beszédben Izrael identitását és ellenálló képességét sértő dolgokat mondjon. A helyettes vezérkari főnöknek a hadsereggel kell foglalkoznia,  háborúra való felkészítésével, és nem hazugságokkal, amikkel az ország polgárait a nácikhoz hasonlítja. Túllépte a határt, és le kell mondania.”

Ofir Akunis, a tudományos tárca minisztere (Likud):

“Golan ezredes nagyon elismert tiszt, de szavai szerencsétlenek, és az egész világon nagy kárt okoznak az izraeli propagandának. Pontosítás nem elég, határozott, és erős bocsánatkérésre van szükség, a borzasztó, és a valóságtól távollévő összehasonlítás miatt. Ha van hely az összehasonlításra napjaink, és a 30-as évek Európája között, akkor ez az erősödő antiszemitizmus, zsidók termékeinek megjelölése, és a bojkottok. Ez volt a 30-as évek Németországában, és elképedésünkre visszatér napjainkban. Kár, hogy ezt az összehasonlítást kihagyta a helyettes vezérkari főnök.”

NRG

Ayelet Saked, igazságügy-miniszter  (haBait haJehudi):

“A helyettes vezérkari főnök összezavarodott. Ezek a dolgok főként a megértés hiányáról tanúskodnak, hogy azt ne mondjuk a Holokauszt megvetéséről. Az égvilágon semmit sem kell ezzel a történettel összehasonlítani.”

Elazar Stern, Kneszet tag (Jes Atid):

“A helyettes vezérkari főnök talán az időzítésben tévedett, de az őt érő támadás túlzott. Csak hogy egyértelmű legyen: Yair Golan kiváló tiszt, értékes szakértő. Legnagyobb sajnálatomra az utóbbi években szomorú politikai hasznot próbálunk húzni a hadsereg tisztjei hátán.”

Aruc 7

Zehava Galon, Kneszet tag (Merec):

“A helyettes vezérkari főnök szavai a hadsereg parancsnoki rétege, és a politika közötti súlyos válság mélységét tükrözik, ami a hadsereg értékeit ássa alá, a harciasságot támogatja, és magukra hagyja őket az uszító tényezőkkel szemben. A politikai réteg viselkedése kétszeresen fenyegeti Izraelt: először a demokratikus Izrael létezését, másodszor Izrael önvédelmi képességét.”

Esawi Freige, Kneszet tag (Merec):

“A Holokauszt napján szabad lelkiismereti vizsgálatra szólítani mindenkit, de egy másik dolog tilos: az izraeli társadalomtól lelkiismereti vizsgálatot követelni fajgyűlöletről, elállatiasodásról. Yair Golan helyettes vezérkari főnök tévedése abban állt, hogy nem értette, hogy a vezetés és az izraeli közönség jelentős részei nem akarják, hogy eszükbe juttassák a fajgyűlöletüket, mert Izraelben a fajgyűlölet csak akkor negatív, amikor a zsidók ellen fordul, és semmiképpen sem akkor, amikor a zsidók a fajgyűlölők. Pontosan úgy, ahogy Izrael követeli a világ államaitól, hogy takarítsák ki magukból az antiszemitizmust, így köteles szembenézni maga is az otthoni fajgyűlölettel. Küzdeni ellene, és pláne nem része lenni, ahogy az izraeli jobboldal jelentős része teszi.”

Cipi Livni, Kneszet tag (haMahane haCioni):

“A helyettes vezérkari főnök üldözése helyett, akinek lelkiismerete értékes, és a hadsereget képviseli erkölcsösen, és magát ellenőrző módon, sokkal fontosabb, hogy arra figyeljünk, amit a szíve mélyéből kiáltott.”

Nahman Say, Kneszet tag (haMahane haCioni):

“Mielőtt – szokás szerint – rátámadunk a helyettes vezérkari főnökre, nagy figyelemmel kell lennünk szavai iránt. Szomorú, de igaz az izraeli társadalom hangulati tendenciájának elemzése, ami tükröződik a hadműveleti eseményekben is. Bátran szembe kell nézni ezzel a valósággal, és küzdeni ellene, ahelyett, hogy a küldöncöt megölnénk.”

NRG

Moshe Kahalon, pénzügyminiszter (Kulanu):

“A helyettes vezérkari főnök szavai nem helyénvalóak, és gondatlanul lettek megfogalmazva. Túllépnék az elhangzottakon.”

Moshe (Bugi) Yaalon, hadügyminiszter (Likud):

“A helyettes vezérkari főnök, Yair Golan ezredes teljes bizalmamat élvezi. Elismert harcos és tiszt, értéktisztelő és érdemes ember. A rátámadás, és a vele szembeni harciasság, szavai akarattal eltorzított magyarázatának tükrében  – egy további kísérlet azon az úton, amely a hadseregben, és tisztjeiben való politikai károkozásra törekszik. Isten őrizzen minket, ha ezt hagyjuk megtörténni. A hadsereg minden tisztjének feladata, különösen egy vezető tiszté, nem merül ki a katonák harcba vezetésében, hanem kötelesek utat, és értékeket mutatni iránytű, és lelkiismeret segítségével.”

Walla

Csütörtökön (április 5.) a hadsereg szóvivője nyilatkozott:

“A helyettes vezérkari főnök egyértelművé kéri tenni, hogy nem volt szándékában a hadsereget, és Izrael államát a 70 évvel ezelőtti németországi folyamatokkal összehasonlítani. Az összehasonlítás abszurd, és minden alapot nélkülöz, és semmiféle szándék nem volt összefüggést alkotni, vagy a politikai réteggel szemben kritikát nyilvánítani. A hadsereg erkölcsös, őrzi a fegyver tisztaságát, és az ember tiszteletét.”

NRG