Nem jó baloldalinak lenni Izraelben

162
Nem meglepő, hogy Naftali Bennett, a Bait Hajehudi vezetője annyira önelégült.

A Jewish People Policy Institute (JPPI) nívós intézmény felmérése alapján kiderül, hogy a zsidók majdnem 90%-ának jó, vagy nagyon jó Izraelben, de leginkább a nemzeti vallásosok, valamint a jobboldali beállítottságúak érzik magukat elemükben.

Nem a jogaitól megfosztott kisebbséghez tartoznak azok, akik nincsenek megelégedve helyzetükkel. Vallási besorolás szempontjából a világiak, politikai nézetük szerint pedig a baloldaliak érzik a legkedvezőtlenebbnek a helyzetüket. Ezek szerint a világi baloldaliaknak a legrosszabb. A baloldali megkérdezettek (a minta 4,9%-a) közel felének nem tetszik a saját helyzete, miközben a jobboldaliak (a minta 22%-a) több mint kilencven százaléka jól, vagy nagyon jól érzi magát a bőrében. Nem meglepő, hogy Naftali Bennett, a Bait Hajehudi vezetője annyira önelégült.

Nem meglepő, hogy Naftali Bennett, a Bait Hajehudi vezetője annyira önelégült.
Nem meglepő, hogy Naftali Bennett, a Bait Hajehudi vezetője annyira önelégült.

A “katonák” a magasan legkedveltebb lakossági csoport, míg a lista alján azok helyezkednek el, akiknek fiaik-lányaik nem katonáskodnak, akiket úgy tartanak számon, mint a társadalmi jóléthez legkevésbé hozzájárulók: a muzulmán arabok és az ultraortodox zsidók. Velük szemben a drúzok magasan helyezkednek el a kedveltségi listán. Érdekes adat, hogy a diaszpóra zsidósága népszerűbb a külföldön élő izraeliektől. A helyi zsidók 60%-a szerint engedélyezni kell a polgári házasságokat Izraelben, 56% véli úgy, hogy a kormánynak jobban figyelembe kellene vennie a kisebbségi véleményt. Ezzel együtt csaknem 48% gondolja, hogy túl nagy a véleményszabadság Izraelben. Az is kiderül, hogy 44% szeretné, ha gyerekeik nem csak zsidó gyerekekkel tanulnának az iskolában.

A pluralizmussal kapcsolatos egyéb kérdésekből kiderül, hogy a zsidó közvélemény nagy része szerint nincs szükség arra, hogy a nők tfilint vegyenek fel a Nyugati Falnál, de jelentős többsége (79%) ellenzi azt a kijelentést, hogy “homoszexuálisok ne legyenek Kneszet-képviselők”. A megkérdezettek több mint fele ellenzi a vegyes házasságokat (zsidó-nem zsidó), míg a világiak többségének nincs ezzel semmi baja.

A vizsgálat ezer fős mintán készült, ami duplája az Izraelben megszokottól. A megkérdezettek 30,4% vallotta magát teljesen világinak, 20,8% kissé hagyománytisztelő világinak, 22,5% hagyományt tisztelőnek, 4% liberális vallásosnak, 10,3% vallásosnak, és 10,1% haredinek.

A lakosság különböző csoportjainak hozzájárulása az izraeli társadalomhoz
 (1-4 skálán, ahol 1 egyáltalán nem jelentős, 4 igen jelentős)

izraelinfo lista

A teljes tanulmány (PDF) angolul, illetve héberül.