Zsidó vagy izraeli

Dan Diamant válasza Alon Idannak

Írd meg a véleményed – mi kitesszük

Az Izraelinfoban lefordított cikk Alon Idan írása: “Netanjahu gyűlöli az izraelieket” a Haárec hétvégi mellékletének állandó véleményrovatában jelent meg. Alon Idan egyébként évtizedek óta ismert sportújságíró. Ezzel kapcsolatban néhány megjegyzés:

Először is érdemes figyelembe venni, hogy csak Izraelben mintegy nyolcmillió ember él és gyakorlatilag mindegyiküknek megvan a saját véleménye. Néhányan hozzájutnak ahhoz, hogy egyik-másik véleménye megjelenjen nyomtatott újságban, az Interneten, blogokban, sőt akár az Izraelinfo hasábjain is. Ezzel együtt, így leírva is csak egy vélemény a sok közül. És attól, hogy ki van nyomtatva, nem lesz jobban igaz. Sőt, amennyiben az érvelés elnagyolt, hiányos akkor épp az ellenkező hatás következik be. Talán sokaknak ez furcsa, de ez így teljesen normális dolog.

Másodszor, kár, hogy nem olvasták el többen akár csak a magyar fordítást is. A szerző az izraeli identitást így jellemzi “a zsidó identitás köré felépített izraeli réteget”. Tehát Alon Idan nem lép át azok közé, akik szerint Izrael “az összes állampolgárának az országa”-nak kéne lenni, azaz lemondana a zsidó jellegéről.

Harmadszor, az izraeli vagy zsidó majdnem olyan régi vita, mint hogy magyar-zsidó vagy zsidó-magyar, és jelenleg körülbelül ugyanannyira értelmetlen is. A Haarec ugyanabban a számában (2017 jan 13.) egy másik cikk is megjelent, Slomo Sand tollából (Slomo Sand könyveiben a ‘Hogyan alkották meg a zsidó népet?’ illetve ‘Hogyan alkották meg Izrael földjét?’ azt a történeti folyamatot elemzi, ahogy a modern zsidó nemzetfogalom kialakult, gyakorlatilag nagyon hasonlóan ahhoz, ahogy az összes modern európai nemzetnél történt). Slomo Sand jelen cikkében azt írja le, hogy a zsidóság és az izraeliség ellentétének nem az izraeliek többé vagy kevésbé vallásos életformája a lényege, hanem annak a (régi) kérdésnek a megválaszolása, hogy ki a zsidó. A huszadik század elején sokan úgy vélték, hogy a Palesztinában élő falusi arab lakosság tulajdonképpen az ókori zsidó nép leszármazottai, akik felvették az iszlám vallást. Természetesen, amikor az ellenségeskedések már túl erősek lettek, ez a koncepció nem talált követőkre. Így az  egyetlen lehetséges izraeli-cionista definíció a zsidó vallási definíció lett. Nem volt és alkalmasint ma sincs egy olyan meghatározás, ami az izraeliséget a zsidó vallástól függetlenül megadná.

Negyedszer, és talán ez a cikk legnagyobb hiányossága, hogy nem fejti ki, hogy mit is értene az izraeli illetve zsidó identitás különbözőségén.

SZERZŐDan Diamant