Itt a nyár és a szünidő, ilyenkor sok középiskolai diák szeretne nyári munkát vállalni, sok cég keres átmeneti jelleggel kisegítő munkaerőt.

Az alábbiakban azokat a szabályokat foglaljuk össze, amelyeket alkalmazni kell Izraelben, ha a tizennyolcadik életévét még be nem töltött diák munkavállalásáról van szó, mert ezt külön jogszabály, az úgynevezett “Fiatalok munkavállalásáról” szóló törvény szabályozza, amelynek alkalmazását munkaügyi felügyelők is jogosultak ellenőrizni, megsértése pénzbüntetéssel, akár büntetőjogi felelősségrevonással is járhat.

A törvény a tizenhat évesnél idősebb, de tizennyolc évet még be nem töltött munkavállalót “fiatal munkavállalónak” nevezi, és e korosztály alkalmazásában speciális feltételeket ír elő.

Főszabályként gyermekek foglalkoztatása tilos,

csakis a tizenhatodik életévét betöltött fiatalkorú alkalmazható.

Kivételt képez ez alól a hivatalos iskolai tanszünet ideje, amikor a minimális korhatár tizennégy év. Fiatalkorúakat csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely egészségüket, fejlődésüket nem veszélyezteti.

- Hirdetés -

A tanköteles fiatalkorú, illetve a még tanköteles tizennyolc életévét betöltött fiatal hivatalos iskolaidőben egyáltalán nem, csakis a tanítási időn kívül alkalmazható. A tanítási időről a munkáltató a fiatalkorú munkavállaló tanintézményétől köteles igazolást kérni.

A fenti iskolai igazolás (iskolaidőben), a munkavállaló vagy szülőjének személyi igazolványáról készített másolat és a munkavállalást engedélyező orvosi igazolás nélkül a munkaviszony nem kezdhető meg. Ezeket a dokumentumokat a munkáltató egy évig köteles megőrizni.

A fiatal munkavállalókra vonatkozó eltérő munkajogi szabályok

Fiatal munkavállaló esetében a törvény elsősorban a munkaidő vonatkozásában alkalmaz eltérő szabályokat.

  • A munkáltató köteles a munkakezdést követő hét napon belül írásban kiadni a munkafeltételeket, és a munkaviszony alatt a napi elvégzett munkaórát feljegyezni és erről kimutatást adni (amennyiben ez elektronikus úton nem megoldott, a fiatal aláírásával hitelesítve).
  • A fiatal munkavállaló munkaideje maximum napi nyolc, illetve heti negyven óra lehet. Ahol a napi munkaidő nyolc óránál hosszabb, a tizenhat évnél idősebb munkavállaló alkalmazható napi kilenc órában is, de még ebben az esetben sem haladhatja meg a heti munkaidő a negyven órát.
  • A fiatal munkavállaló számára hat óra után 45 perc – ebből legalább fél óra egybefüggő – munkaközi szünet jár.
  • A fiatal munkavállaló a heti pihenőnapon nem foglalkoztatható. Ez Izraelben legalább 36 óra és a vallástól, választástól függően péntekre, szombatra, illetve vasárnapra kell esnie.
  • Éjszakai munkára (este 22 és reggel 6 óra között) fiatal nem vehető igénybe (tizenhat év alatt ez az idő este 22 és reggel 8 között).

A teljes lista, valamint a fiatal munkavállalóra vonatkozó eltérő munkavédelmi szabályok, bérek és bérlevonások a salom-olim.com-on található teljes cikkben olvasható.

Köszönjük a Patreon-os és PayPal-es támogatóink adományait, amivel segítik életben tartani a magazint! Ha szereted olvasni az Izraelinfót és úgy gondolod, érdemes és fontos folytatni ezt a projektet, itt csatlakozhatsz havi támogatóinkhoz. Egyéb támogatási lehetőségek itt.

FORRÁSSalom Olim