Megkönnyítendő a közelgő izraeli Kneszet-választásokon való döntést, a következő napokban folyamatosan közöljük az izraeli pártok programjait. Hamarosan táblázatban tesszük közzé minden – parlamenti bejutásra esélyes – párt rövidített programját.

A Merec három, egymással szorosan összefonódó célt tűz a zászlajára: politikai, szociális-társadalmi és demokratikus célokat. Hitük szerint nincs lehetőség igazságos társadalmat létrehozni korrupt és egyenlőtlen gazdaságban, a megszállás valóságában és egy olyan erős demokrácia hiányában, amely fellépne a rasszizmus és a megkülönböztetés ellen.

Meretz merec Logo
A párt logója

A politikai szférában a Merec felszólít a megszállás megszüntetésére, és egy olyan megállapodás elérésére, amelynek célja, hogy Izrael mellett egy palesztin állam jöjjön létre. Szerintük Izraelnek el kell fogadnia az Arab Liga kezdeményezését, és az izraeli kormánynak saját kezdeményezésére be kell jelentenie, hogy olyan rendezés a célja, amely az 1967-es határok szerinti földterület megosztásán alapul. A telepes politika azonnali beszüntetését követelik.

A Merec mindent megtesz a demokrácia és a polgári egyenlőség védelméért. Izrael demokratikus állam, a zsidó nép állama és valamennyi állampolgárának országa. Minden állampolgárt megkülönböztetés nélkül egyenlő jogok illetnek meg. Küzdeni kívánnak a rasszizmus, a nacionalizmus és a fasizmus megnyilvánulásai ellen. A demokratikus jogalkotást, az igazságszolgáltatási rendszert, a sajtót, az egyetemek és a véleménynyilvánítás szabadságát sértő törvényalkotás ellen minden eszközzel fellépnek.

A Merec továbbra is a vallás és az állam teljes elkülönítését követeli, ezen belül a mindenkit megillető polgári házasságot és a szombati tömegközlekedés üzemeltetését.

A rasszizmus elleni küzdelem és az izraeli arab polgárok elleni intézményesített megkülönböztetés kérdésében álláspontjuk szerint Izrael állam megalapítása óta az ország arab állampolgárait sok területen súlyos és szisztematikus megkülönböztetés érte. Az államnak felelősséget kell vállalnia a hátrányos megkülönböztetésért és kompenzálnia kell azt.

A Merec tisztességes, igazságos és átlátható szociál-demokratikus gazdasági alternatívát kínál, amely az állam polgáraival szembeni felelősségének elismerésében gyökerezik. Olyan jóléti államot, amely magában foglalja a szabályozást, a hatékony felügyeletet és a munkavállalói jogok előmozdítását. Célja az adórendszer reformja és a munkaerőpiac forradalmasítása. A Merec a lakosok legszélesebb rétegei számára elérhető szociális szolgáltatások széles körét vezetné be az egészségügy, az oktatás, a lakhatás és a jóléti szolgáltatások terén. Fontosnak tartja az állami költségvetés prioritásainak megváltoztatását és a privatizáció elleni küzdelmet.

A Merec célja az árindex csökkentése a lakás-, a bank-, a szolgáltatási és a fogyasztási szférában.

A Merec harcol a nők jogaiért, és küzd a kirekesztés ellen. Arra törekszik, hogy a nők minden állami hivatalban és döntéshozatali szervben egyenlő képviselethez jussanak. A párt megakadályozná a foglalkoztatás, az oktatás és az egészségügy terén fennálló megkülönböztetést, garantálni szeretné mind a családon belül, mind a közterületeken a személyes biztonságot.

A Merec eddig is és továbbra is elkötelezett az LMBT közösség jogaiért és azért, hogy e különböző közösségek tagjai egyenlő jogú polgárokként élhessenek Izraelben a családi élet területén is, és ne szenvedjenek semmiféle megkülönböztetést.

A környezetvédelem területén is az igazságosság az alapelv. Támogatják a fenntartható fejlődést, a természeti erőforrások védelmét és az állatok jogait.

A Merec az oktatási rendszerben látja egy sikeres és egalitáriánus társadalom megteremtésének legfontosabb forrását, és az összes izraeli gyermek számára biztosítani kívánja az ingyenes, egyenlő és értékeken alapuló oktatást.

A Merec elkötelezetten harcol a kormányzati korrupció ellen és azért, hogy ne lehessen összefonódás az állami hivatalok és a magántőke között. A gazdaság centralizációjának csökkentése, a kormányzati és helyi önkormányzati rendszerek átláthatóságának növelése, valamint a választási finanszírozás és lobbisták tekintetében is aktív lépéseket kívánnak tenni.

Köszönjük a Patreon-os és PayPal-es támogatóink adományait, amivel segítik életben tartani a magazint! Ha szereted olvasni az Izraelinfót és úgy gondolod, érdemes és fontos folytatni ezt a projektet, itt csatlakozhatsz havi támogatóinkhoz. Egyéb támogatási lehetőségek itt.