Az izraeli széder este nagyon más hangulatú, mint a diaszpórában. Aktuális felhangokkal bír.

Az Egyiptomból kivonuló és Kánaán földjét birtokba vevő izraelitákhoz hasonló nemzedék a miénk. Szüleink, nagyszüleink még megtapasztalták a gettót, az elnyomást, a szolgaságot. Ahogy a szabadulást, a szabadságot is – már akiknek megadatott…

A gettóból szabadult nemzedék és az utódok együtt ünnepelik itt Izrael újjászületését. Van, akinek a tórai ünnep megtartása vallási kötelesség, és van, akinek a kovásztalan kenyerek ünnepe, akárcsak a többi tórai ünnep, nem több a tiszteletre méltó népi hagyomány folklorisztikus ápolásánál. Az egyik szerint a népes családi körben tartott széder este közösségformáló hatása a fontosabb, a másik szerint Jom Haacmauté, a Függetlenség Napjáé. Ez rendben is van így, amíg vigyázunk rá, hogy mindannyian élvezhessük a szabadság ízét. Nem vagyunk egyformák. Sosem voltunk azok.

A négy fiú

A szétszóratás két évezredében a zsidók jobbára megvetett népként ünnepelték az egyiptomi kivonulást. Hogy milyen vegyes érzelmekkel ülték meg a gettókban a szabadulás ünnepét, azt jól érzékelteti a széder este folyamán felolvasásra kerülő Négy fiú aggadája.
Négy fiú – négyféle viszony a Tórában megparancsolt ünnep tradíciójához.

Az Okos érdeklődik a mélyebb összefüggések iránt, releváns kérdéseket tesz fel. Nyitott a válaszokra, a részletes tanulásra.
A Rossz elutasító, már kérdése is a tradicionális közösségtől való merev elzárkózást fejezi ki. Reménytelenül saját világának a foglya.
Az Együgyű kérdése felszínes, de kíváncsian hallgatja a rabszolgaságból való szabadulás csodákkal fűszerezett meséjét.
Van aztán Aki még kérdezni sem tud. Az ilyeneknek kéretlenül is mondjuk el: Peszachkor úgy ünnepeljük meg csak igazán saját szabadságunkat, ha a tórai parancsot eszünkbe véve emlékezünk meg múltbeli szolgaságunkról, a keserves elnyomásról. De nem ám a traumatikus múlt sorvasztó börtönéből, hanem a megértés felszabadító empátiájával. Ahogy az elő van írva:

- Hirdetés -

“Az idegent el ne nyomd és ne szorongasd őt, mert idegenek voltatok ti Egyiptom országában” (Smot 22:20)

“És ha idegen tartózkodik nálad országotokban, ne sanyargassátok őt. Mint a közötted született, olyan legyen nektek az idegen, aki nálatok tartózkodik, és szeresd őt, mint saját magadat. Mert idegenek voltatok Egyiptom országában. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek.”
(Vajikra 19:33-34)

Ez a törvény az alapja annak a moralitásnak, amely minden igaz szabadságnak békét és biztonságot érlelő előfeltétele.

Az izraeli széder este nagyon más hangulatú, mint a diaszpórában. Aktuális felhangokkal bír.

Köszönjük a Patreon-os és PayPal-es támogatóink adományait, amivel segítik életben tartani a magazint! Ha szereted olvasni az Izraelinfót és úgy gondolod, érdemes és fontos folytatni ezt a projektet, itt csatlakozhatsz havi támogatóinkhoz. Egyéb támogatási lehetőségek itt.