Elhunyt Ruth Gabizon, Izrael-díjas jogászprofesszor

Gabizon nagy tudású, elismert és aktív jogász volt a közjog és az emberi jogok területén.

Többek között megalapítója és elnöke volt az emberi jogvédő Polgári Jogi Szövetségnek, és a cionista-liberális értékeket kutató és előmozdító Metzilah Központnak. Részt vett számos parlamenti vizsgálóbizottság létrehozásában és döntéseiben.

Munkáiban a jog és az erkölcs kapcsolatát, a vallás és az állam közötti viszonyt, a jogrendet, azon belül leginkább a bíróknak a közjogban betöltött feladatát vizsgálta és elemezte. Elkötelezettje volt az izraeli társadalomnak, munkásságát az igazságosság és a megbékélés értékeinek előmozdítására szentelte. Nem csak kiállt, de aktívan dolgozott annak érdekében, hogy párbeszéd, átfogó társadalmi megegyezés keretében lehessen egyensúlyt találni az egymással ellentétes értékek és érdekek közötti.

Felfogása alapján Izraelnek demokratikus, zsidó, liberális nemzetállamként kell funkcionálnia.

Nevéhez fűződik többek között a Gabizon-Medan Egyezmény kidolgozása, amely egyezményes alapot kíván nyújtani a vallás-állam szétválasztásához és a vallásos – nem vallásos érdekek közötti megegyezésre, többek között a szombati nyitvatartás, a polgári házasság, a betérés és a alijára jogosultak területén.

- Hirdetés -

“Nincs kétségem afelől, hogy amennyiben Izrael Államnak nem lesz egy elfogadott koncepciója, ami azon felismerésen alapul, hogy Izrael egy zsidó, demokratikus és az emberi jogokat garantáló állam, akkor ez az állam nem marad fenn.”

Gabizon tősgyökeres jeruzsálemi szefárd családban született, Haifán nevelkedett és a Jeruzsálemi Héber Egyetemen, valamint Oxfordban szerzett diplomát. Gabizon 75 évet élt.

- Hirdetés -