Az 1990-ben Magyarországon történt drámai változások, a rendszerváltás fordulópontot jelentett az ország lakossága számára, új helyzettel és bizonytalan jövővel szembesültek. Ez történt a magyarországi zsidóság körében is, ők is új jövőben reménykedtek, nem minden félelem nélkül, de az általános benyomás az volt, hogy az új körülmények jelentős változásokat hoznak.

Amikor Izrael Állammal megújultak a diplomáciai kapcsolatok, a zsidó fiatalok előtt megnyílt a lehetőség, hogy szabadon elhagyják Magyarországot és Izraelbe menjenek, akár turistaként látogatóba, akár úgy, hogy ők legyenek az új korszak első oléi. A fiatalok izgatottan és lelkesedéssel szerveződtek csoportokba vagy készültek egyénileg az alijára a beilleszkedésüket segítő izraeli szervezetek támogatásával. Ezek a lépések sem az olék, sem a befogadásukat segítő intézmények részéről nem mindig voltak megfelelően körültekintőek és elég hatékonyak. Ezért sokan kerültek rendkívül bonyolult, nehezen átlátható körülmények közé, a beilleszkedést nehezítő válságok növelték a távolságot a vágyott ábrándok és megvalósulásuk között. Néhányan visszatértek Magyarországra, és voltak, akik szívesebben választottak más úti célt szerte a világon. Mégis sokan maradtak Izraelben, itt találtak új otthonra, és átélhették az önmegvalósítás és a családalapítás megható állomásait.

A közelmúltban az 1990 utáni alija képviselői figyelemreméltó programot kezdeményeztek azzal a céllal, hogy megörökítsék ennek az alijahullámnak a történetét, továbbadják az ifjabb nemzedéknek és megismertessék Izrael nagyközönségével. A Cfatban működő Magyar Nyelvterületről Származó Zsidóság Emlékmúzeuma igazgatójaként fontosnak tartom ezt a kezdeményezést, örömmel fogadtam, hogy hozzám fordultak, hogy együttműködve segítsük elő a program megvalósítását.

A múzeum emléket állít a magyarnyelvű zsidó közösség örökségének, Izrael Állam megvalósulásában, az izraeli társadalom és kultúra megteremtésében való tevékeny részvételének. A múzeum megalakulása óta foglalkozik a Magyarországról és szomszédos országaiból érkező olék emlékezetével. Az 1990-es évektől napjainkig tartó alijahullám az utolsó szakasza annak a folyamatnak, amely vagy százötven évvel ezelőtt kezdődött, és amelynek során a különböző időszakokban valamennyi alija a maga jellegzetességét, az olék egyéni lendületét hozta magával Izraelbe.

A legutóbbi alijahullám történetének feldolgozását különösen fontosnak tarjuk, nemcsak a csoporttagok szempontjából. A történelemnek egy olyan darabkáját látjuk ebben, amely beleszövődik nemcsak az ehhez a közösséghez tartozók, hanem az ország egész társadalmának életébe, munkásságába és lenyűgöző újjászületésébe. A projekt keretében a múzeum biztosítja az anyag összegyűjtéséhez, rendezett és szakszerű feldolgozásához szükséges, rendelkezésére álló eszközöket. Örömmel helyezünk el archívumunkban az alijacsoport tagjainak életútját tükröző történeteket, naplókat, fényképeket, videókat, leveleket és iratokat. Múzeumunkban lelkesen fogadunk eredeti tárgyakat is, amelyeket a témával foglalkozó kiállításon mutathatunk be. Kérjük azokat a családokat, akik szeretnének bármilyen anyagot vagy tárgyat átadni a múzeumnak, egyeztessék velünk látogatásukat, hogy a gyűjteményünkbe átvett tárgyak és a hozzájuk tartozó történetek elmondását tárlatvezetéssel köthessük össze.

A projekt szervezőcsoportjával együtt már megkezdtük egy a múzeumban és a hozzá tartozó kertben tervezett rendezvény szervezését, ahol a családok találkozhatnak a szélesebb közönséggel, kiállítást tekinthetnek meg, megismerkedhetnek ennek az alijacsoportnak szakmai tevékenységével, művészek lépnek fel, és a közönséget végigvezetjük a múzeum kiállítótermein. Sajnos ezt a tervet a járvánnyal járó korlátozások miatt a közeljövőben nem valósíthatjuk meg, de folytatjuk a virtuális találkozókat a projekt klubjában, ahol a csoport tagjai megismerkedhetnek, meghallgathatják egymás történetét, személyes elbeszélését. A múzeum megújuló honlapján külön fejezetet szentelünk a projektnek, ahol bárki követheti az anyaggyűjtés izgalmas folyamatát. Reméljük, hogy idővel megfelelő forrásanyag gyűlik össze, és elegendő lesz egy a projekt témáját feldolgozó könyv kiadásához. Természetesen örömmel segítünk ennek megvalósításában is.

Ron Lustig
a Cfatban működő Magyar Nyelvterületről Származó Zsidóság Emlékmúzeumának igazgatója
museum@hjm.org.il

Lépj kapcsolatba A mi alijánk 1990-től projekttel

Köszönjük a Patreon-os és PayPal-es támogatóink adományait, amivel segítik életben tartani a magazint! Ha szereted olvasni az Izraelinfót és úgy gondolod, érdemes és fontos folytatni ezt a projektet, itt csatlakozhatsz havi támogatóinkhoz. Egyéb támogatási lehetőségek itt.