love is love

azokat a jeruzsálemi utcaköveket
amiken azon az estén
a fiú toporgott
néhány évtizeddel korábban
egyebek mellett
hillary és bill clinton
barack obama és john mccain
és vlagyimir putyin is koptatta

nem ősi kövek voltak azok
valamikor a múlt század
kilencvenes éveiben
rakták le őket
amikor a luxusszálló épült
a mecudát dávid
a dávid citadellája

ott ácsorgott a fiú
a szálloda bejáratától
néhány lépésre
nem mehetett be a lobbiba
hogy ott várakozzon
mert akkor kezdődött a kovid
és a hotel vezetősége
szigorúan meghagyta
a biztonsági őröknek
és a doorman-nek
hogy a fertőzésveszély miatt
kizárólag a szálloda vendégeit
engedhetik be

onnan tudom ezt
hogy barukh volt
az a bizonyos doorman
akinek ezt meghagyták

ha a fiúnak
aki a bejárat mellett ácsorgott
valaki megmondta volna
hogy azokat a köveket
amiken ő várakozik
már clintonok és obamák
és putyinok is koptatták
a fiú csak vállat vont volna
ugyanis ezek a nevek
nem mondtak volna neki semmit

a fiú
ugyanis
izrael azon törzséhez tartozott
aminek tagjai az iskolában
nem tanulnak
állampolgári ismereteket
polgári történelmet
matematikát
földrajzot
vagy angolt

a fiú haredi volt
vagyis az iskolában
három-négyezer éves törvények
két-háromezer éves értelmezéseit
tanulta

a fiú haredi volt
vagyis ultra-ortodox
vagyis vallási fundamentalista
vagyis izrael azon törzsének tagja
amelyik egy teljesen más jelenben él
mint izrael másik tizenegy törzse
egy teljesen más pillanatban
egy időtlen pillanatban
ami ötezer-hétszáznyolcvankét éve
kezdődött
és még mindig tart

ebben pillanatban
benne van isten
akit ők
még véletlenül sem hívnak
örökkévalócskának
benne van a teremtés
ami szó szerint hét nap alatt történt
benne van ábrahám és izsák és jákob
és mózes és a szináj
és a tízparancsolat
a sivatagi vándorlás
a honfoglalás
dávid és salamon
az első szentély
a babilóniai fogság
a második szentély
és a kiűzettetés…

ami azután történt
már jóval homályosabb

volt ugyan még
egy-két nagy rabbi
valamikor ezer éve
meg sok-sok gonoszság
amit a népek követtek el
isten ellen
a világ ellen
és a zsidók ellen
meg
persze
volt a holokauszt
aminek nincsenek
történelmi
gazdasági
szociológiai
pszichológiai
magyarázatai
hanem ami
kizárólag
jó és rossz
helyes és helytelen
kóser és tréfli
harca volt
mint minden
abban a színes-szagos
gazdag és egy-dimenziós pillanatban
ami egy haredi számára
ötezer-hétszáznyolcvankét éve
kezdődött
és még mindig tart…

a fiú
a bejárat mellett
egy lányra várt

egy lányra
aki talán majd a felesége lesz

egy lányra
akit még soha életében nem látott

csak annyit tudott róla
hogy ő is
ugyanannak a törzsnek a tagja
és azt
hogy ahogy a fiú
úgy a lány is
meg szeretne házasodni
és sok-sok kis haredi gyereket szeretne
akik majd tórát tanulnak
és talmudot
teljesítve ezzel az isteni parancsot

nem néznek majd tévét
ahogy a fiú és a lány sem nézett
nem használnak majd okostelefont
nem tanulnak mindenféle
pogány nyelveket
és pogány kultúrákat
csak a saját nyelvüket
kultúrájukat
és történelmüket
és azt is csak
egyetlenegy aspektusból
az igaz aspektusból
az isteni aspektusból
abból a megkérdőjelezhetetlen aspektusból
amit a szüleik és a rabbijaik
tanítottak nekik

amikor pedig majd
a rabbijaik azt mondják nekik
hogy menjenek ki a siratófalhoz
és köpködjék meg
azokat a zsidó nőket
akik a rabbik szerint
istentelen módon imádkoznak
úgy
mint
a férfiak
akkor ők majd kimennek
és megköpködik a nőket
ahogy a szombaton közlekedő buszt is
megdobálják majd kővel
ha a rabbi azt parancsolja
nem számít
hogy zsidók utaznak rajta
nem számít
hogy emberek utaznak rajta

és amikor a rabbik azt mondják nekik
hogy eljött a parlamenti választás
akkor elmennek szavazni
és arra a pártra szavaznak
amelyiket a rabbi mondja
másra nem is tudnának
mert nem is értik
hogy mi ez az egész választás
meg hogy mi a többi párt
mert ők csak
a jót és a rosszat
a helyest és helytelent
a kósert és tréflit értik
ahogy a szüleik és nagyszüleik is
csak azt értették
és ők a jót
a helyeset
a kósert
akarják választani
azt
amit a rabbi mond…

az utcasarkon felbukkan a lány

ugyanolyan fekete-fehér ruhát visel
mint a fiú

a fiú nem látja
mert háttal áll neki
szemben a hotel bejáratával
szemben barukh-hal

a lány sietős lépésekkel közeledik

a szálloda rabbija hívta telefonon
hogy jöjjön gyorsan
van itt egy fiú

minden környékbeli
haredi fiút és haredi lányt
a szálloda rabbija hív oda
aki házasodni szeretne
és akiknek szüksége van
egy kóser
nyilvános helyre
ahol a vallási törvények által
megkövetelt szemérem és
rabbinikus felügyelet mellett
találkozhatnak
és beszélgethetnek
még véletlenül sem
hozzáérve egymáshoz
és a találkozás és beszélgetés végén
eldönthetik
hogy össze akarnak-e házasodni

a fiú
körülbelül fél órával korábban
érkezett

amikor megtudta
hogy a kovidos szabályok miatt
nem mehet be a szállodába
jobb híján
kihívta a rabbit
aki lecsekkolta
hogy kóser-e
és amikor az meggyőződött róla
hogy igen
a fiú
rendes haredi fiú
akkor a rabbi
megnézte a listáját
és felhívta azt a lányt
akiről úgy gondolta
hogy passzolni fog
a fiúhoz

ő közeledett most
sietős léptekkel
a fiú háta mögött

barukh látott már ilyen
találkozásokat
a bejáratnál doorman-kedve
a hotel kirakatüvegén keresztül
ahogy a lobbiban
egy kis asztal mellett
helyet foglalt
a lány és a fiú
és szenvedélyektől mentesen
fegyelmezetten végigvettek
minden gyakorlati kérdést
ami közös életük
szempontjából fontos lehet

barukhnak
többnyire
inkább
üzleti tárgyalásnak tűntek
ezek a találkozók
és olyan megfontoltságot sugároztak
ami a számára
teljesen ismeretlen volt
nem csak a romantikus életében
hanem úgy egyáltalán…

a lány
közben odaért a fiúhoz
megállt tőle egy méterre
és megszólította őt

a fiú megfordult
és köszönt a lánynak
és a lány is köszönt a fiúnak

egy pillanatra csend lett

barukh nem látta a fiú arcát
csak a lányét
ami egészen kipirosodott
amikor a fiú megfordult

barukh
lassú léptekkel
feltűnésmentesen
elsétált a fiú és lány mellett

keresetlenül körbenézett
és a szeme sarkából
jól megfigyelte őket

mindkettejük arca vörösen lángolt
a szemeik szikrákat szórtak

barukh úgy érezte
mintha nem csak egy mágnest
és egy vasdarabot látna
de a köztük feszülő
mágneses teret is

úgy néztek egymásra
mint jákób és ráhel
a kút mellett

úgy néztek egymásra
mint a világ teremtése óta
minden emberpár
aki első látásra esett szerelembe

barukh nem csodálkozott volna
ha fittyet hányva
minden vallási előírásra
odaléptek volna egymáshoz
és csodák csodája
egyetlen testté olvadtak volna össze

nem ez történt

beszélgetni kezdtek
és sétálni a bejárat körül
a szemérem szigorú szabályait betartva
perzselő szavakkal
perzselő bőrrel
tisztes távolságra egymástól

a rabbi a lobbiból
barukh a forgóajtó mellől
figyelte őket…

barukh reméli
hogy azóta
összeházasodtak
szép esküvőjük volt
és boldogan élnek
két-három porontyjukkal
akiknek
barukh legábbis ezért imádkozik
amikor majd felnőnek
a legnagyobb fejfájást
a férfi módon imádkozó nők
és a szombaton is közlekedő buszok
fogják okozni

nem pedig az
hogy a szüleik szavazatai nyomán
a kétezer-húszas években
megszűnik a virágzó és biztonságos izrael
ami mind a tizenkét zsidó törzs számára
menedékül szolgált

és a helyén létrejövő
fundemantalista júdeában
nem marad egyetlen törzs sem
amelyik a haredi gyerekek
biztonságáért harcolna
és szentséggel töltött
életét finanszírozná

barukh imádkozik
hogy ne így legyen

ámen
ve-ámen

barukh.org

Köszönjük a Patreon-os és PayPal-es támogatóink adományait, amivel segítik életben tartani a magazint! Ha szereted olvasni az Izraelinfót és úgy gondolod, érdemes és fontos folytatni ezt a projektet, itt csatlakozhatsz havi támogatóinkhoz. Egyéb támogatási lehetőségek itt.