Tóraszkóp – Chájé Szárá

Ennek a képnek semmi köze a heti szakaszhoz, de egy másik Sára szerepel rajta és rózsaszín a ruhája

Rovatunk az aktuális hetiszakaszt helyezi asztrológiai alapokra, viccből.

kos

23:1. És volt Sárának élete: száz év húsz év és hét év; ezek Sára életévei. 

Külön írja a Tóra Sára életéveit, mert külön jelentésük van. Százéves korában annyit vétkezett csak, mint egy húsz éves, és húszévesen olyan volt szépsége, mint egy hétévesé. Egyszer már volt szó Sára haláláról, mégpedig akkor, amikor Izsákot készült feláldozni Ábrahám. Akkor lélekben meghalt Sára. Sára amellett, hogy belevaló nő volt, testben és lélekben is példaképként szerepel a Tórában, ellentétben sok másik nővel. Ezen a héten nő-példaképeket keresel és elgondolkozol a szavaikon. 

 

bika

23:3. És fölkelt Ábrahám az ő halottja mellől és szólt Chész fiaihoz, mondván: 4. Idegen és lakó vagyok én nálatok, adjatok nekem sírnak való birtokot nálatok, hadd temessem el halottamat magam elől.

A midrás szerint Ábrahám azt mondta: ugyan idegen vagyok nálatok, de már letelepedtem, és elveszem a földet joggal, mert az Öreg így rendelkezett. Persze aztán ő ragaszkodott a fizetéshez, de okosan kezdte vételi szándékának ecsetelését. Ezen a héten meglátogatsz egy migránst és elviszed ebédelni, ha van családja, őket is. Állod a cechet, és ha még ezután is menedékkérő-ellenes leszel, erre a jócselekedetedre mindig tudsz hivatkozni.

 ikrek23:11. Nem, uram! hallgass meg engem; a mezőt neked adtam és a barlangot, mely benne van, neked adtam azt, népem fiai szeme előtt adtam azt neked; temesd el halottadat. 12. És meghajolt Ábrahám az ország népe előtt.

Ábrahám kivitatkozta Chet fiaitól, hogy fizethessen a mezőért és a barlangért 400 sékelt. Ezen a héten lelkiismereti kérdést csinálsz mindenből. A fogmosástól kezdve az ingatlanügyeidig, azért, hogy felkészülj a vitapartnereddel való empátiára. Szerdán heves vitába keveredsz és emlékszel erre az írásra. 

 

rak

24:1. Ábrahám öreg volt, előrehaladt korú; és az Örökkévaló megáldotta Ábrahámot mindennel. 

Mindennel. Héberül bá kol. Ebben a kifejezésben a héber betűk számértéke megegyezik a ben szóéval, ami fiút jelent. Azaz, Izsák is benne van a mindenben, ami persze eddig is világos volt, de Rási szerint az is benne van, hogy neki feleséget kell találni. Ezen a héten azt gondolod, a házasság az élet értelme, és ezért mindent megteszel érte. Ha „szingel” vagy izraeli kiejtéssel és Tel-Avivban élsz, a nagy hálószobában, kulturális eseményen találod meg a nagy Ő-t, ha házasságban élsz, minden nap adsz egy ajándékot a házastársadnak. Olyanokat, amikben benne van minden.

 

oroszlan

24:2. És mondta Ábrahám az ő szolgájának, háza vénjének, aki rendelkezett mindenben, amije volt: Tedd csak kezedet csípőm alá! 3. Én megesketlek téged az Örökkévalóra, az ég Istenére és a föld Istenére, hogy nem veszel feleséget fiamnak a Kánaáni leányai közül, akinek közepette én lakom.

Aki fogadalmat tesz, annak egy szent tárgyat (Tóratekercset pl.) kell a kezében tartania, amelynek segítségével isteni parancsolatot lehet teljesíteni, Rási szerint. Listát írsz a fogadalmaidról és találsz egy micva-tárgyat hozzájuk, ami segít meg is fogadni őket.

 

szuz

24:3. Én megesketlek téged az Örökkévalóra, az ég Istenére és a föld Istenére, hogy nem veszel feleséget fiamnak a Kánaáni leányai közül, akinek közepette én lakom… 10. És vett a szolga tíz tevét urának tevéi közül és elment; urának minden java az ő kezében volt. Fölkerekedett és elment Árám-Náháráimba, Nochér városába. 11. És letérdeltette a tevéket a városon kívül, a kútnál, estnek idején, amidőn kimennek a vízmerítő nők.

Ura tevéinek szája be volt kötve, hogy ne legelhessenek idegen mezőkön. A szolga elment Mezopotámiába, Ábrahám szülőföldjére. A tevéket hasra fektette, így várta a feleségjelölteket Izsák számára. A vérvonal a heted meghatározó tétele. Elolvasod az izlandi krimit, amit már régen terveztél  és rájössz, hogy a vér nem válik vízzé.

 

merleg

24:14. Legyen tehát, hogy a leány, akinek mondani fogom: Nyújtsd csak korsódat, hogy igyam, ő pedig azt mondja: Igyál és tevéidet is megitatom – azt jelölted ki a te szolgádnak, Izsáknak és erről tudom meg, hogy kegyelmet műveltél az én urammal.

A lány viselkedéséből fogja megtudni a szolga, azaz Eliézer, hogy az méltó lesz-e Ábrahám házába belépni. A héten az emberismeretet gyakorlod. Eliézerről olvasol és az új ismerőseidet vizsgáztatod, de nemcsak szóban, hanem cselekedetekkel is. Ha kinyitod az ajtót az új ismerős előtt, vajon be fog-e menni előtted, vagy csak utánad? Messzemenő következtetéseket vonsz le, majd rájössz, hogy saját magadat tanulmányoztad, és ez jó volt.

 

skorpio

24:15. És történt, ő még nem végzett azzal, hogy beszéljen, íme jött Rebeka, aki született Beszúélnek Milkó fiának, aki Nóchornak, Ábrahám testvérének felesége volt, és korsója a vállán. 16. A leány pedig igen szép ábrázatú volt, hajadon, férfi nem ismerte őt még; lement a forráshoz megtöltötte korsóját és feljött.

 

Hajadon volt Rebeka és férfi nem ismerte még. Más, nem zsidó népek lányai is megőrizték szüzességüket a házasságig, de itt arról szól a fáma, hogy Rebeka zsidó és szűz is volt. És csodaszép lány, aki a maga pőreségében megkapó jelenség volt korsótöltés közben. Ezen a héten a víz erejét tanulmányozod. Ami eloltotta a tüzet Izrael-szerte és a haifaiak is visszaköltözhettek a jó esetben nem leégett otthonaikba, ill. a víz szimbolikus erejét, és ezért vízzel kínálod a vendégeidet, nem kávéval vagy sütivel. Vízkínáláskor erről egy jiddis dalt dudorászol. 

 

nyilas

24:21. A férfi pedig bámult rajta, hallgatva, hogy megtudja, vajon sikeressé teszi-e az Örökkévaló az ő útját vagy sem? 22. És volt, midőn a tevék eleget ittak, akkor vett a férfi egy arany orrgyűrűt, egy béka a súlya, és két karperecet kezére, tíz arany a súlyuk. 23. És mondta: Kinek a leánya vagy te? Add csak tudtomra, vajon van-e atyád házában hely számunkra. hogy megháljunk? 

 

Onkelosz szerint, miután kitűnődte magát Eliézer, a szolga és megfejtette, hogy Rebeka jó felesége lesz Izsáknak, elővett fél sékelt a Szentélynek való adományozáshoz, két karperecet a két kőtáblára utalva, amik még ugye ekkor sehol nem voltak, és amik azért voltak tíz arany súlyúak, mert a tízparancsolat is ideutal sokkal későbbről. Zseniális szimbólumok kerülnek utadba a héten. Legjobban persze az foglalkoztat, hogy minek lett a szimbóluma a vízmerítés. Miközben ennek utánajársz, elolvasod izibe’ az Újszövetséget, mivel Jézus is csak egy nővel, a szamaritánus nővel állt szóba az egész Újszövetség alatt, aki szintén korsót töltött.

 

bak

24:29. Rebekának pedig volt egy fivére és neve: Lábán; és kifutott Lábán a férfiúhoz, ki a forráshoz. 30. És volt, midőn látta az orrgyűrűt és a karpereceket nővérének kezein, és midőn hallotta Rebekának, az ő nővérének szavait, mondván: Így szólt hozzám a férfiú – akkor elment a férfiúhoz és íme, az áll a tevék mellett a forrásnál. 

Itt találkozunk Lábánnal, aki a főgóré az egész Tórában, azért futott a forráshoz, mert módosnak vélte a kint várakozó Eliézert, a szolgát és terveket szőtt rögtön, hogy megszerezze a pénzét. A héten megpróbálod megérteni Lábánt és a kérdéseidre a válaszokat megtalálod.

 

 vizonto24:57. És ők mondták: Hívjuk elő a leányt és kérdezzük meg az ő száját. 58. Elhívták Rebekát és mondták neki: Elmész-e ezzel a férfival? És ő mondta: Elmegyek. 59. És elbocsátották Rebekát, az ő nővérüket és dajkáját, meg Ábrahám szolgáját és az ő embereit. 60. És megáldották Rebekát és mondták neki: Nővérünk te, légy tízezrek ezreivé és foglalja el magzatod az ő gyűlölőinek kapuját.

Rebekát, a jó nőt, a saját beleegyezésével házasították ki és megáldották ugyanazzal a sokasító áldással, amit Ábrahám is kapott anno.  Jóbarátod dilemmázik a jövőjéről a héten. Segítségképpen megkérdezed tőle: Szépek lesznek a gyerekeitek? Ezzel vágányra állítod a párkapcsolatát illetően.

 

halak

24:67. Izsák bevitte őt (Rebekát) Sárának, az ő anyjának sátrába, elvette Rebekát és felesége lett neki és szerette őt; így megvigasztalódott Izsák az anyja után. 

A midrás szerint, amikor Sára élt még, a gyertyák péntekig péntektől égtek csodálatosmód, folyamatosan áldás volt a tésztán, vagyis csodálatosmód mindig megnövekedett a mennyisége, és egy felhő lebegett a sátor felett az isteni gondviselés jeleként. Amikor Sára meghalt, ezek a dolgok abbamaradtak. Amikor meg megérkezett Rebeka, akkor ismét visszatértek. Egy jó nő mindig van a házban. Ő a napsütés és a napraforgó egyben. A napsütés a héten ezt juttatja eszedbe, és szerzel egy napraforgót egy jó nőnek, ha törik, ha szakad.

Minden csillagjegy

25:7. És ezek Ábrahám életéveinek napjai, amelyeket élt: százhetvenöt év. 8. Kimúlt és meghalt Ábrahám szép vénségben, öregen és éleltelten és eltakaríttatott népéhez. 9. És eltemették őt Izsák és Ismáel, az ő fiai a Máchpéla barlangjába, Efrón, Cóchár fiának, a chittinek mezejébe, amely Mámré előtt van; 10. abba a mezőbe, melyet megvett Ábrahám Chész fiaitól; oda temettetett Ábrahám és Sára, az ő felesége. 11. És volt Ábrahám halála után, Isten megáldotta Izsákot, az ő fiát; Izsák pedig lakott Lácháj-Rói kútja mellett.

A szakasz címe: Sára élete és mégis a halálával kezdődik, a sírja megvételéről és Rebekáról szól, majd Ábrahám halálával végződik. Két kalandos és istenhez hű élet fejeződött be, de jó zsidó szokás szerint nem a halálukra, hanem az életükre emlékezünk. És a legjobb, hogy amikor a barlangba mentek, Izsákot előreengedte Ismáel. Innen tudjuk, hogy Ismáel megtért. Lau Cu kínai bölcs azt mondta, az ezer mérföldes út egy lépéssel kezdődik. Ezen a héten jól lépjük az első lépéseket.