Tóraszkóp – Toldot

Nem mindenki züllött, aki rőt!

Rovatunk az aktuális hetiszakaszt helyezi asztrológiai alapokra, viccből.

kos

25:24. És beteltek napjai, hogy szüljön és íme, ikrek voltak méhében. 25. És kijött az első, vörhenyes, egészben olyan, mint egy szőrös köpeny, és elnevezték Ézsaunak. 26. Azután kijött az ő testvére és keze belefogódott Ézsau sarkába és elnevezték Jákobnak; Izsák pedig hatvan éves volt, midőn (Rebeka) szülte őket.

Beteltek napjai, azt jelenti, 9 hónapra szült. Ézsau héberül Észáf, és a náásze szóval van kapcsolatban, ami kész vagy kifejlett. Szőrös volt a kis Ézsau, mint egy felnőtt és rőt, mint a vér, hogy már itt megmagyarázhassa az őt zsigerből utáló rabbihad, hogy vért fog ontani. A héten Ézsauként élsz, vadászol, bálványokat imádsz és ismaelita nőkkel bulizol. A hét végén eldöntöd, kinek jó lenni, Jákobnak vagy Ézsaunak.

bika

25:27. És felnőttek a fiúk és lett Ézsau vadászathoz értő ember, a mező embere, Jákob pedig jámbor ember, sátorlakó. 28. És szerette Izsák Ézsaut, mert a vad szája íze szerint volt, Rebeka pedig Jákobot szerette.

 

Jákob jámbor volt, azaz nem értett mindenhez, pl. ahhoz sem, hogyan lehet átverni valakit. Ez a rabbinikus magyarázata a jámbor szónak. Plusz, Ézsau szája ízéről azért van itt szó, mert a szájával, vagyis a szavaival gyakorta tőrbe csalta Jákobot. Szerdán hagyod magad tőrbe csalni és nem látod a sztori végét. Azonban töviről-hegyire elolvasod a Toldot hetiszakaszt és belátod, hogy a tőrbe csalt is győzedelmeskedhet, sőt!

 ikrek25:31. Jákob pedig mondta: Add el nekem ezen a napon a te elsőszülöttségedet. 32. És mondta Ézsau: Íme, én megyek a halál elé, minek is nekem az elsőszülöttség? 

Ez azután volt, hogy Jákob lencsét főzött. Miért pont lencsét? Mert aznap halt meg Ábrahám. Onkelosz szerint azért, mert nem bírta nézni Ézsau elzüllését. Tehát Jákob lencsét, az élet kerekségét szimbolizáló főzeléket főzött. Jákob azért akarta megvenni az elsőszülöttséget, mert a züllött testvérét alkalmatlannak találta az áldozatok bemutatására, ami elsőszülötti kiváltság. Megmondta neki kereken-perecen, hogy az elsőszülött halállal büntethető, ha bort iszik, vagy nyíratlanul hagyja a haját. Ezen a héten megvadulsz. Bort iszol és megnöveszted a hajad a bokádig. A csütörtöki züllött éjszakádon belátod bűneidet és ezt elmondod az első Jakab nevű embernek, akit a telefonkönyvben találsz.
rak

26:1. És éhség volt az országban – az első éhségen kívül, mely volt Ábrahám idejében – és elment Izsák Ávimelech-hez, a filiszteusok királyához, Gerorba. 2. És megjelent neki az Örökkévaló és mondta: Ne menj le Egyiptomba, lakjál az országban, melyet mondok neked. 3. Tartózkodjál ebben az országban és én veled leszek és megáldalak téged, mert neked és magzatodnak fogom adni mindez országokat, hogy fönntartsam az esküt, mellyel megesküdtem Ábrahámak, a te atyádnak. 

Izsák el akart menni Egyiptomba, ahogyan az atyja is tette. De őt nem engedte az Öreg, mivel hibátlan égőáldozatnak tartotta és ezt meg is mondta neki. Erre fel Izsák nem ment sehova, megmaradt a popsiján és még generációkon átívelő földet is remélhetett. Ennyit számított neki az Öreg szava, a jelenés. Péntek reggel jelenésed lesz. Akkor is, ha rég elfelejtetted, hogy olvastad a Tóraszkópot. A jelenés után előkapod a telefonodat, feltárcsázod Evorát és beszámolsz az élményről.

oroszlan

26:6. És lakott Izsák Gerorban. 7. És kérdezték a helység lakói felesége felől és ő mondta: Nővérem ő; mert félt azt mondani: Feleségem – nehogy megöljenek a helység lakói Rebeka miatt, mivelhogy szép ábrázatú volt. … 11. És megparancsolta Ávimelech az egész népnek, mondván: Aki hozzányúl a férfiúhoz és az ő feleségéhez, ölessék meg.

Ávimelech meglátta a testvérpárt szexelni, de értette, hogy azért hazudták magukat testvéreknek, hogy ne öljék meg őket. Csípte, szóval megmentette őket. In flagranti találod a barátaidat egy kényelmetlen szituációban szombaton este. Ahelyett, hogy bambán néznél, nevetsz velük egy sort, majd magadban elhatározod, hogy támogatod a kapcsolatukat és megveszed nekik a Bibliát. 

szuz

26:27. És mondta nekik Izsák: Miért jöttetek hozzám, hisz ti gyűlöltetek engem és elküldtetek magatoktól. 28. És ők mondták: Szemlátomást láttuk, hogy az Örökkévaló veled volt és azt mondtuk, legyen csak eskü köztünk, köztünk és közted és kössünk szövetséget veled, 29.hogy nem teszel velünk rosszat, amint mi nem nyúltunk hozzád és amint mi csak jót tettünk veled és elbocsátottunk békében. Te most az Örökkévaló áldottja vagy! 30. És készített nekik lakomát, ők ettek és ittak.

Izsák visszaadta Ávimelechéknek a jóságot, amit a királytól kapott. Számot vetsz a héten azokról az emberekről, akik ez életedet az elmúlt két hónapban segítették. Listát írsz róluk tehát, és egyenként készítesz nekik apró ajándékokat, amiket a legközelebbi találkozáskor átadsz nekik.

merleg

26:34. És Ézsau negyven éves volt, midőn feleségül vette Jehúdiszt, Beérinek, a chittinek leányát és Boszmászt, Élónnak, a chittinek leányát. 35. És ők lettek lelki keserűsége Izsáknak és Rebekának.

Negyven éves koráig Ézsau más pasasok nejeit erőszakolta meg, állítólag. És mivel apja is negyven évesen házasodott, ő is így tett. A héten rádjön a midlife-crisis, amit nemrég csúcsfrásznak olvastunk magyarul, ami valljuk be, röhögséges. Na szóval, amikor már azt sem tudod, hogy ki vagy, megtalálod az életed második felének a megoldását és ennek módfelett örülsz a péntek reggeli menta teád mellett.

skorpio

27:6. Rebeka pedig szólt Jákobhoz, az ő fiához, mondván: Íme, hallottam. amint atyád szólt Ézsauhoz, a te testvéredhez, mondván: 7. Hozz nekem vadat és készíts nekem ízletes ételt, hogy egyem és megáldjalak az Örökkévaló színe előtt, halálom előtt. 8. Azért most fiam, hallgass szavamra, arra, amit én parancsolok neked. 9. Menj csak a juhokhoz és vegyél nekem onnan két jó kecskegödölyét, hogy készítsek belőlük ízletes ételt atyádnak, amint ő szereti. 10. Te elviszed azt atyádnak, hogy egyék, azért, hogy megáldjon téged halála előtt.

Két kecskegidából akart egytálételt varázsolni Rebeka a szupernő? Hát nem, de pont pészach volt, szóval az egyik áldozatnak kellett. Pészach? Honnan a nyavalyából termett itt ez az ünnep, amikor még nem is vándoroltak a pusztában az emberöltőkkel később született nemzedékek? Tehát itt van a furfang lényege! Ünnep, azaz emelkedett hangulat volt, ezért a jóság, a jámborság módfelett fontos, tehát Rebeka nemcsak okosságból, hanem emelkedettségből is téríti rossz-jó útra Jákobot. A héten kiköltözöl az erdőbe és lemészárolsz egy kecskét. Kivérezteted, a húsát kisózod és a bőrét megszárítod. Szombaton este megnyitod a Kreatív Kecske Boltot.

nyilas

27: 19. És mondta Jákob az ő atyjának: Én vagyok Ézsau, a te elsőszülötted; cselekedtem, amint szóltál hozzám. Kelj föl, kérlek, ülj le és egyél vadamból, azért, hogy megáldjon engem a te lelked.

A két fiú hanga szinte ugyanolyan volt. Megkülönböztetni őket csak a beszédmodoruk alapján lehetett. Pénteken délelőtt a gimis cimboráiddal nosztalgiából telefonbetyárkodtok. Kis lakás? Cserélje nagyobbra! Közben répalevet isztok és megkéritek mamáitokat, hogy süssenek cseresznyés sütit.

bak

27:32. És mondta neki Izsák, az ő atyja: Ki vagy te? És ő mondta: Én vagyok fiad, a te elsőszülötted Ézsau. 33. És megrémült Izsák nagy rémülettel, szerfelett, és mondta: Ki az tehát, aki vadat vadászott, elhozta nekem és én ettem mindenből, mielőtt te jöttél és megáldottam őt; áldott is legyen. 34. Amint Ézsau hallotta az ő atyjának szavait, fölkiáltott nagy és keserves kiáltással, szerfelett és mondta atyjának: Áldj meg engem is atyám! 35. Az pedig mondta: Eljött testvéred álnoksággal és elvette a te áldásodat. 36.És ő mondta: Azért nevezték hát Jákobnak, rászedett engem immár kétszer: elsőszülöttségemet elvette és íme, most elvette áldásomat! És mondta: Vajon nem hagytál-e nekem áldást?

Van olyan aggadikus magyarázat, hogy Jákob fogant elsőnek és mivel beljebb volt, bújt ki másodiknak, tehát az elsőszülöttség megillette. Szóval az átverés, a rászedés nem is kellett volna, ha a züllött és vad testvérrel el lehetett volna hitetni, hogy ami igaz, igaz. Pénteken délután ráeszmélsz, hogy mindennek a fele sem igaz. Ennek örömére megiszol egy pohár citromos szódat. 

vizonto

27: 41. És gyűlölte Ézsau Jákobot az áldás miatt, amellyel megáldotta őt az atyja; és azt mondta Ézsau szívében: Közelednek majd az atyámért való gyásznapok, akkor megölöm testvéremet, Jákobot. 42. És tudtára adták Rebekának Ézsaunak, az ő nagyobbik fiának szavait; azért elküldött és elhívatta Jákobot, az ő kisebbik fiát és mondta neki: íme, Ézsau, a te testvéred azzal vigasztalja magát rád nézve, hogy megöl téged. 43. Azért most fiam, hallgass szavamra! Kerekedj föl és menekülj Lábánhoz, az én fivéremhez, Choronba;

Rebeka tudta, hogy a testvérek elhidegültek és kedvenc fiát ezért a Tóra főgóréjához, a testvéréhez küldi. A főgórék lánytesói midig furfangosak azóta is. Ők lobogtatják meg a zászlót a gyorsulási versenyek startjainál, és ők a legjobb csajok a filmekben. A héten szerzel egy Rebeka nevű barátnőt és eltanulod a furfangjait.

halak

28:8. Látta tehát Ézsau, hogy visszatetszők Kánaán leányai Izsáknak, az ő atyjának szemeiben, 9. azért elment Ézsau Ismáelhez, és elvette Máchálászt, Ismáelnek, Ábrahám fiának a leányát, Nevójósz nővérét, feleségei mellé, magának feleségei mellé, magának feleségül. 

Ézsau nem vált el előző feleségeitől, tehát a züllöttségét csak tovább fokozta egy ismaelita lány megszerzésével. A héten minden erőfeszítésed ellenére sem bírsz elzülleni. Vasárnap ismaelita lányokkal edzel, hétfőn bort iszol, kedden vizet prédikálsz, szerdán bálványt imádsz, csütörtökön tréflit eszel és péntekre rájössz, hogy mindezek a züllések kismiskák ahhoz képest, ahova innen eljuthatsz nemsokára. De úgysem tudsz.