Tóraszkóp – Vájigás

Rovatunk az aktuális hetiszakaszt helyezi asztrológiai alapokra, viccből.

kos

44:18. Akkor odalépett hozzá Júda és mondta: Kérlek, uram, hadd szóljon csak szolgád egy szót uram fülei hallatára és ne gerjedjen föl haragod szolgád ellen, mert te olyan vagy, mint Fáraó. 19. Uram kérdezte szolgáit, mondván: van-e atyátok vagy testvéretek?

 

Jehuda kérleli Józsefet, hogy engedje szabadon Benjámint, és felajánlkozik, hogy Benjámin helyett rabszolgája lesz az egyiptomi uralkodónak. Jehuda erős hangnemben beszél. De álljunk meg egy szóra! Jehuda volt az, aki, amikor a testvérek Józsefet meg akarták ölni, rábeszélte őket, hogy inkább adják arabokhoz rabszolgának, mert mit nyernek vele, ha megölik. Érzéketlen és számító volt Jehuda régebben. Ő Tamar apósa is, ezt se feledjük! Mostanra azonban személyiségfejlődésen ment keresztül, és ezért szól látszólag Józsefről, valójában pedig Jehudáról ez a hetiszakasz, sőt az egész zsidóság. Vasárnap számvetést készítesz az elmúlt évi személyiségedről. Választasz egy pálfordulásra váró tulajdonságot és éjjel megálmodod, hogyan változol meg ebben az évben.

- Hirdetés -

bika

44: 29. Ha elviszitek ezt is színem elől és baleset éri őt, akkor leszállítjátok ősz fejemet szerencsétlenségben a sírba. 30. Most tehát, midőn eljövök szolgádhoz, az én atyámhoz és a fiú nincs velünk az ő lelke pedig össze van kötve lelkével.

 

Ha baleset éri Benjámint, az a Sátán műve lesz, és a Sátán velünk él – Jákob szerint. Nem élné túl az elvesztését. Össze van kötve a lelkük. Szeretsz te valakit annyira, mint Jákob Benjámint? Jó hogy! Vedd elő azt az embert egy bambira és mondd el neki ezt a heti szakaszt

ikrek

45:1. Ekkor nem bírta József magát tartóztatni mindazok előtt, akik mellette álltak és kiáltott: Vezessetek ki mindenkit tőlem! És nem állt senki nála, midőn megismertette magát József az ő testvéreivel. 2. És hangos sírásra fakadt, hogy meghallották az egyiptomiak és meghallotta Fáraó háza.

 

Az egyiptomiak előtt nem akarja megalázni testvéreit József azzal, hogy felfedi magát előttük. Amikor látványosan elsírja magát, na akkor mindenki értékeli a jó szándékát. A héten megelőzöl egy kínos jelenetet, mert Józsefre gondolsz, az egyiptomiakra és a Tóraszkópra. A hét további részére jó ember maradsz. 

rak

45:12. És íme, szemeitek látják és testvérem, Benjámin szemei, hogy az én szám az, amely szól hozzátok. 13. Adjátok tudtára atyámnak minden dicsőségemet Egyiptomban és mindent, amit láttatok; siessetek és hozzátok le atyámat ide. 14. És borult Benjáminnak, az ő testvérének a nyakába és sírt; Benjámin meg sírt az ő nyakán. 15. Megcsókolta összes testvéreit és sírt rajtuk; azután pedig beszéltek vele testvérei.

 

Mivel Benjámin nem volt ott, amikor a fivérek eladták Józsefet, őt nem is gyűlölheti és ugyanígy nem gyűlöli a fivéreit sem. Rási szerint József a Benjámin törzsének területén a jövőben felépülő és lerombolandó Szentélyt siratja Benjámin vállán és Benjámin a majdan felépülő silói Sátort József vállán, ami szintén elpusztul majd. Ezen a héten mindenkivel ugyanúgy beszélsz. Elgondolkodsz azon, hogy milyen volt mindenkivel a saját nyelvén beszélni azelőtt és úgy döntesz a hét végére, hogy a te hangod te vagy és ezentúl csak azt használod. 

oroszlan

45:27. És elbeszélték neki József minden szavát, amit szólt hozzájuk, és látta a szekereket, melyeket József küldött, hogy őt vigyék; akkor föléledt Jákobnak, az ő atyjuknak lelke. 28. És mondta Izrael: Sok ez! József fiam még él! Hadd megyek, hogy lássam őt, mielőtt meghalok.

 

Amikor József elhagyta Jákobot, az apja adott neki egy jelet. A jel a szekér ebben a fordításban, máshol nyakaszegett üszőnek írják, de végülis a lényeg, hogy jel. Visszaköltözik Jákobba az isteni jelenlét, amikor megérti, hogy a fia él, és rengeteg örömöt és gyönyörűséget lát a jövőjében. Hétfőn rájössz, hogy az élet szép és tele van jelekkel. Ezentúl figyelsz a jelekre és megbecsülöd őket. Azzal adsz nyomatékot az új megfigyelésednek, hogy kitalálsz egy családi jelet, egy füttyszót például, amit többször használsz majd, mint gondolnád.

szuz

46:28. Júdát pedig maga elé küldte Józsefhez, hogy mutasson előtte utat Gósenbe; és elérkeztek Gósen földjére. 29. És befogatott József a szekerébe és fölment Izrael, az ő atyja elé Gósenbe; midőn megjelent előtte nyakába borult és sírt nyakán sokáig.

 

Onkelosz szerint azért megy Júda előre, hogy előkészítsen egy helyet, ahol letelepedhet József, a midrás szerint pedig azért, hogy tórai tanházat építhessen ott. József maga csap a lovak közé végül, hogy a túlbuzgóságával bizonyítsa apjának a szeretetét. Aztán sír az apja vállán, de Jákob nem viszonozza a sírást. Rási szerint azért, mert pont a Smát olvassa. A következő mondatával pedig elárulja, hogy most akkor már meg is halhat, hogy látja Józsefet élve. Ezen a héten minden egyes lefekvéskor elmondod a Smát. Ha még nem tudod, akkor itt olvasol rólaés innen megtanulod

merleg

47:4. És mondták Fáraónak: Hogy az országban tartózkodjunk, azért jöttünk, mert nincs legelő a juhok számára; melyek szolgáidé; mert nyomasztó az éhség Kánaán országában; és most hadd lakjanak szolgáid Gósen földjén. 5. És szólt Fáraó Józsefhez, mondván: Atyád és testvéreid eljöttek hozzád; 6. Egyiptom országa előtted van, az ország legjavában telepítsd le atyádat és testvéreidet: lakjanak Gósen földjén. Ha pedig tudod, hogy vannak közöttük derék emberek, hát tedd őket nyájfelügyelőkké a fölé, ami az enyém.

A juhpásztor szakik lesznek a fivérek tehát, mert az egy örök szakma. Új munkáról gondolkozol a héten. Álláshirdetésekre jelentkezel, majd a hét végére rájössz, hogy egy bizonyos területen szeretnél tevékenykedni és inkább álláskereső hirdetést adsz fel.

skorpio

47:9. És mondta Jákob Fáraónak: Földi tartózkodásom éveinek napjai: százharminc év; kevesek és rosszak voltak életem éveinek napjai és nem érték el atyáim életéveinek napjait az ő földi tartózkodásuk napjaiban. 10. És megáldotta Jákob Fáraót és elment Fáraó elől. 11. József pedig letelepítette atyját és testvéreit és adott nekik birtokot Egyiptom országában, az ország legjavában, Rámszész földjén, amint megparancsolta Fáraó.

 

Idegen voltam mindig is az országban, mondja ezzel Jákob. De akkor hány éves is most ő? Küldd el a válaszodat Evorának! A helyes megfejtőkkel Evora vlogot indít a jövő héten, majdnem olyat, mint ez itt.

nyilas

47:13. Kenyér pedig nem volt az egész országban, mert nyomasztó volt az éhség nagyon; és elepedt Egyiptom országa és Kánaán országa az éhség miatt. 14. És összeszedte József mind a pénzt, ami találtatott Egyiptom országában és Kánaán országában, a gabonáért, melyet azok vettek; és bevitte József a pénzt Fáraó házába.

 

Jól megfigyelhető a Tóra nem lineáris szerkezete itt és most! Visszaugrunk az éhínség kezdetéhez, az események kezdetéhez. A héten összekutyulod az időt és meggyőződsz arról, hogy néha jó nem lineárisan élni. Kedd este megnézel egy időben érthetetlen filmet és a hét további részén róla elmélkedsz. 

bak

47:16. És mondta József: Adjátok ide marháitokat és én adok nektek marháitokért, ha elfogyott a pénz. 17. És elhozták marháikat Józsefhez és adott nekik József kenyeret a lovakért, a juhnyájakért, a marhanyájakért és a szamarakért; és ellátta őket kenyérrel mind az ő marháikért abban az évben.

 

Ellátta őket, vagy vezette őket majdnem azonos szavak a héberben alakilag és jelentésileg is. Vajnahalem, vajnahagem. Tehát József az igaz ösvényen vezeti a fivéreit. Ezen a héten jelentkezel egy meditációs tanfolyamra, megtanulsz lemenni alfába és az első elmélyedésed során meglátod a te igaz ösvényedet. 

vizonto

47: 20. És megvette József Egyiptom egész földjét Fáraó számára, mert eladták az egyiptomiak mindegyik az ő mezejét, mert erőt vett rajtuk az éhség; így lett az ország Fáraóé. 21. A népet pedig, áthelyezte azt városok szerint, Egyiptom határának egyik szélétől a másik széléig.

 

És ezzel megmenti a fivéreket a száműzöttség szégyenétől. Dicséretre méltó okos cselekedet Józseftől, a mesebeli jósráctól, aki annyira, de annyira jó, hogy nem is illik bele a Tórába, vagy csak azért szerepel benne, hogy Júda személyiségfejlődésének, az igaz ösvényhez való visszatérésének helyet adjon. Csütörtökön pszichológiáról értekezel baráti társaságban. Júda fejlődése és az áramlat közti összefüggéseket vizsgálod laikus fejtegetésedben és felveszed középső névnek a Józsefet. 

halak

47:23. És mondta József a népnek; Íme; én megvettelek benneteket ma és földeteket Fáraó számára; imhol nektek mag, vessétek be a földet. 24. És lesz, a termésből adjatok egy ötödöt Fáraónak, négy rész pedig legyen a tietek a mező vetőmagjául és eledeletekre, meg azoknak, kik házaitokban vannak és hogy ennivalója legyen gyermekeiteknek. 25. És ők mondták: Életben tartottál bennünket! Hadd találjunk kegyet uram szemeiben és mi szolgái leszünk Fáraónak!

Ami az adóügyeket illeti és nem másfajta szolgaságot, természetesen. Ekkora jótett láttán, nem térnek le a fivérek a helyes útról. József, a jónak született srác és Júda, a felnőttkorában jó útra tért ember példája jelenleg eluralja a szívüket. A héten jó emberekről tanulsz, olvasol, nézel filmet vagy hallgatsz interjúkat. Olyan akarsz lenni, mint ők, és az év minden hetén ugyanolyan akarsz maradni, mint ezen a héten.

Köszönjük a Patreon-os és PayPal-es támogatóink adományait, amivel segítik életben tartani a magazint! Ha szereted olvasni az Izraelinfót és úgy gondolod, érdemes és fontos folytatni ezt a projektet, itt csatlakozhatsz havi támogatóinkhoz. Egyéb támogatási lehetőségek itt.