Izrael hat egyeteme a haifai Technionnal, a művészeti akadémiákkal, a műszaki és tanárképző főiskolákkal kb. 200 féle tanulmányi programot kínál. Az izraeli felsőfokú oktatási intézmények magas színvonala a világ minden tájáról számos diákot vonz ide.

Ahogy más országokban, Izraelben is három tudományos fokozatért lehet tanulni: elsőfokú diplomát (bachelors), másodfokú diplomát (masters), illetve doktori diplomát (Ph.D) szerezhetnek a hallgatók.

Az elsőfokú diploma megszerzése 3-4, míg a mósodfokú diploma megszerzése 2-3 évig tart. A doktori fokozat elérése általában 2-4 év alatt lehetséges, amely időszak alatt a doktori disszertációt is be kell nyújtani.

A felsőfokú oktatás keretén belül az alábbi lehetőségek állnak a hallgatók rendelkezésére:

 • egyetemek
 • műszaki főiskolák
 • tanárképző főiskolák
 • körzeti főiskolák
 • művészeti főiskolák
 • egészségügyi főiskolák
 • turisztikai és vendéglátóipari főiskolák
 • sportfőiskolák, stb.

Valamely felsőfokú oktatási intézményben való továbbtanuláshoz elengedhetetlenül szükséges az érettségi (teudat bagrut), vagy annak megfelelő más bizonyítvány.

Pszichometriai vizsgák

Számos felsőfokú intézmény pszichometriai felvételi vizsgát is követel. Mindegyik intézmény maga dönti el, mely szakterületekre helyezi a hangsúlyt a pszichometriai teszten belül.

A pszichometriai teszt a diákot három szempontból vizsgálja: a verbális, a matematikai és a logikai készséget.

A több válaszlehetőséget kínáló kérdéssorú pszichometriai vizsgát héberül, angolul, arabul, franciául, spanyolul és oroszul lehet letenni.

A tesztet kétnyelvű (ivrit-angol) kérdőíven is meg lehet oldani, ahol az alapvető fogalmakat, valamint a nehéz kifejezéseket számos más idegennyelvű magyarázat egészíti ki, s így teszi érthetővé.

Ivrit nyelvtanfolyam – ulpán

Izraelben a különböző szintű ivrit tanuláshoz szükséges ulpán lánc áll a hallgatók rendelkezésére szerte az országban egész évben.

Annak a diáknak, aki Izraelben szeretné folytatni tanulmányait, feltétlenül tudnia kell – legalább alapfokon – ivritül, és ehhez el kell végeznie minimum egy 5 hónapos (ulpán álef) intenzív nyelvtanfolyamot. A felsőfokú intézmények egy része azonban az ulpán bét elvégzéséhez is ragaszkodik.

A diákok az alábbi lehetőségek közül választhatnak:

 • kibuc ulpán, ahol a tanulást a munkával kötik össze
 • nem bentlakásos ulpán – abban a városban, ahol a diák lakik (szokványos felnőtt ulpán)
 • különleges feltételek között működő ulpán, mint például egy Befogadási Központban.

Nagyon ajánlatos megkezdeni az ivrit tanulást már előre az eredeti országban, ahonnan az illető jön.

Előkészítő tanfolyam – mechina

Azoknak a diákoknak, akik nem Izraelben érettségiztek, általában részt kell venniük egy előkészítő tanfolyamon, úgynevezett „mechiná”-n.

Ahhoz, hogy valaki felvételt nyerjen a mechinára, felvételi vizsgát kell tennie ivrit és angol nyelvből, valamint matematikából.

A mechina tanterve az alábbi tárgyakat foglalja magában: ivrit, angol és matematikai stúdiumokat, valamint azokat, amelyek felkészítik őket egy konkrét fakultáson való tanulásra.

A mechinák nagy részében a pszichometriai vizsgára is felkészítik a hallgatókat.

A mechina elvégzése után záróvizsgát tesznek a hallgatók, amelynek eredményei beleszámítanak a felsőfokú intézmények felvételi követelményeibe.

A mechina 8-11 hónapig tart. A mechinán való tanulás éve beleszámít azokba az évekbe, amelyek alatt a diák anyagi támogatást kap.

„Taka”

Azok számára, akik már eredeti országukban legalább két évet elvégeztek valamely felsőfokú intézményben és minimum középszinten tudnak héberül, a „Taka” nevű rövidített előkészítő program ajánlott.

A rövidített programban csak ivrit és angol nyelvet, valamint matematikát kell tanulni.

A tanulmányi idő 5 hónap.

Ez a program az Askelon Főiskolán működik a Diák Igazgatóság szervezésében, és nem számít bele a támogatásra való jogosultság időtartamába.

A Diák Igazgatóság (Minhal Hastudentim)

A Diák Igazgatóság a Szochnut Befogadási Főosztálya és a Befogadási Minisztérium keretén belül működik. Feladata az új bevándorló diákok egyetemi, főiskolai beilleszkedésének megkönnyítése, anyagi támogatása, szociális és kulturális események megszervezése.

Az új olék a Diák Igazgatósághoz fordulhatnak támogatásért, ha valamely felsőfokú tanintézetben szeretnének továbbtanulni.

Anyagi támogatást három évig lehet kapni kizárólag a tandíj fizetésére.

A teljes írás az Olim Magazinon olvasható >>

Köszönjük a Patreon-os és PayPal-es támogatóink adományait, amivel segítik életben tartani a magazint! Ha szereted olvasni az Izraelinfót és úgy gondolod, érdemes és fontos folytatni ezt a projektet, itt csatlakozhatsz havi támogatóinkhoz. Egyéb támogatási lehetőségek itt.

FORRÁSSalom Olim