Michal Shomer úgy döntött, hogy megpróbálja megújítani a héber nyelvet úgy, hogy az írás és olvasás ne helyezze a középpontba a férfit, és hogy lehetővé tegye a nemi identitások széles választékát.

A Többnemű Héber egy új héber betűkészlet, amely lehetővé teszi a többnemű olvasást és írást. A többnemű hébernek két fő célja van: a nők vizuális megjelenítése a héber nyelvben, és új felület létrehozása a nem bináris nemi identitások számára. Michal ezenkívül egy többnemű pontozást fejlesztett ki az olvasás megkönnyítése érdekében.

Michal Schomer arra a felismerésre jutott, hogy a héber patriarchális nyelv, amely a nőket sok esetben kizárja a diskurzusból, és néha úgy érezte, hogy ő maga sincs jelen benne. “Ezenkívül a héber egyértelműen megkülönböztet férfit és nőt – és nem ad helyet a kettő közötti átmenetek sorának” – írta egy posztban. Úgy érezte, hogy összeférhetetlenség van a nyelv és az általa képviselni hivatott személy között. Diplomamunkájában szerette volna úgy “frissíteni” a nyelvet, hogy az új lehetőséget biztosítson a nemek teljes skálájának olvasásban és írásban történő megjelenítésére.

Az Asher Judith vezetésével folytatott kutatási folyamat során például olyan kérdésekkel foglalkozott, mint hogy hol korlátozó a héber nyelv, és hol éppenséggel megengedő? Miért fontos a multigender tér létrehozása a héber nyelvben? Ki találja magát kizárva a mai héber nyelvből? “A projektben végzett munka alapvetően tipográfiai volt számomra: kézzel kerestem és kutattam a betűk formáit, felváltva tágítva a nyelv és az olvasás határait” – mondta.

Michal nagyon sokféle forrást megvizsgált – a korai hébertől és azon nyelvektől kezdve, melyekből a héber kifejlődött, a régi és az új héber betűtípusokon át a hagyományos és a modern betűkig, valamint azok kifejődésének áttekintéséig, tipográfiai gyakorlatokig és kísérletekig, amelyek az alkotói folyamatot vezették. Az alapvető probléma az volt, hogy hogyan hozhatóak létre olyan új héber jelek, amelyeknek egyértelműen többnemű jelentésük van, s ugyanakkor a héber betűállomány szerves részei.

A munkafolyamat során különféle módszereket vizsgált. A vizuális megoldások között szerepeltek a karakterek összekapcsolásának lehetőségei, a pontozás használata, a bibliai jelek alkalmazása, a betű alakjával, magasságával, irányával és a sorban történő pozicionálásával való kísérletezés, új betű vagy rögzített végződés létrehozása, valamint a betűrendszertől elkülönülő új jel létrehozása. Megvizsgálta még a már létező módszereket a betűk kiemelésére, elhagyására, hangsúlyozására és nyomon követésére.

Az új betűket két klasszikus héber betűkészlethez tervezte: Frank-Rühl és Narkis Block. Mindkét betűtípus mindennapi, széles körben használt.

“A folyamat végén sikerült új betűket terveznem, amelyekkel szavakat és mondatokat alkottam, új értelmet adva nekik: megteremtettem a nők és férfiak közötti egyenlőség lehetőségét, valamint teret adtam a nemek teljes skálájának” – mondta munkájáról.

Köszönjük a Patreon-os és PayPal-es támogatóink adományait, amivel segítik életben tartani a magazint! Ha szereted olvasni az Izraelinfót és úgy gondolod, érdemes és fontos folytatni ezt a projektet, itt csatlakozhatsz havi támogatóinkhoz. Egyéb támogatási lehetőségek itt.

FORRÁSalefalefalef.co.il