Tóraszkóp – Vajera

Nevetni ér!

Rovatunk az aktuális hetiszakaszt helyezi asztrológiai alapokra, viccből.

kos

18:1 És megjelent neki az Örökkévaló Mámré tölgyeinél, ő pedig ült a sátor bejáratában, a nap hevében. 2. És fölvetette szemeit és látta, hogy íme, három férfiú áll előtte; midőn látta, elébük futott a sátor bejáratából és meghajolt a földig.

Ez három nappal azután volt, hogy Ábrahám körülmetélte magát. Lábadozásában látogatta meg őt az Öreg, aki látta, hogy Ábrahám szomorú, mert nincs kit megvendégelnie, tehát bónusznak embertestű angyalokat hozott neki. Ezen a héten vendégséget adsz. Három ismerőst hívsz meg. Különleges ételeket készítesz és a vendégek érkezésekor meghajolsz előttük a földig. Jó étvágyat!

 

bika

18:13. És mondta az Örökkévaló Ábrahámnak: Miért is nevetett Sára, mondván: Vajon valóban szülők-e holott megöregedtem? 14. Vajon lehetetlen-e az Örökkévalónak valami! A kitűzött időben visszatérek majd hozzád jövőre ilyenkor és Sárának fia lesz. 15. Sára pedig tagadta, mondván: Nem nevettem; mert félt. Ő pedig mondta: Nem, bizony nevettél.

Ha, talán, de, mert. Ezek a jelentései a mert-nek a félt szó előtt, a Bölcsek szerint. Sára azt mondta, nem nevetett, ha félt. Sára azt mondta, nem nevetett, talán félt. Sára azt mondta, nem nevetett, de félt. Sára azt mondta, nem nevetett, mert félt. Az egyistenhitű Sára kiröhögte az Öreg jóslatát és leállt vitatkozni vele. Ezen a héten feminista jelszavakat skandálsz, például Beyoncé mantráját, azt hogy „Nem vagyok főnökösködő. A főnök vagyok!”

 ikrek

18:20. És mondta az Örökkévaló: A jajkiáltás Szodoma és Gomora miatt bizony megsokasodott és az ő bűnük bizony nagyon súlyos lett. 21. Hadd szálljak alá és lássam, vajon a jajkiáltás szerint, mely hozzám eljutott, cselekedtek-e egészen? és ha nem, hadd tudjam meg!

Az Öreg a végére akart járni a zsiványkodásnak. Ő a mindent látó, szóval csak tanítani akarta a dolgok végére járást a nyomozásával. A héten kusza és szövevényes bűncselekményre derítesz fényt a közeledben. Elindulsz a jócselekedetek útján és kitisztítod a szövevényt. Evora az összes ujját tartja érted és a füledbe súgja reggelente: Ne hagyd magad, csináld a dolgod!

 

rak

18:24. Talán van ötven igaz a városban, vajon akkor is elpusztítod-e és nem bocsátasz meg a helységnek az ötven igaz miatt, akik közepette vannak?

Öt városról van itt szó, tehát tíz-tíz igaz emberről, mindegyikben. Ábrahám nem értheti, miért kéne az igazaknak is meghalniuk, az Öreg erre, hogy az igazak nem mentik meg a gonoszokat. Rémes egy vita, senkinek nincs igaza, azaz mindketten jól érvelnek, csakhogy az Öreg rendelkezik a hatalommal. Ezen a héten feladod az emberekbe vetett hitedet és az állatokhoz fordulsz. Kirándulásra mész a Jarkon parkba legalább online és megsimogatsz egy búbosbankát.

 

oroszlan

19:23. A nap feljött a földre és Lót Cóárba ért. 24. Az Örökkévaló pedig hullatott Szodomára és Gomorára kénkövet és tüzet, az Örökkévalótól az égből. 25. És felforgatta a városokat, meg az egész környéket, a városok összes lakóit és a föld növényzetét. 26. És felesége hátratekintett és sóoszloppá lett.

Az Öreg hajnalban küldte a kénkövet a zsiványokra. Pont mikor a hajnalcsillag felkelt, amikor a nap és a hold is látszott, azért hogy a napimádók ne kenjék a holdimádókra a pusztítást és viceversa. Lótné sóval vétkezett, sóval büntettetett. Vendégek voltak náluk a Bölcsek szerint és Lót megkérte, adjon nekik egy kis sót és az asszony erre, hogy micsoda romlott szokást akarsz bevezetni nálam te Lót, vendégszeretetet? Szerdán reggel, amikor felkel a hajnalcsillag, a zsivány hajlamaidat kifutod magadból. Veszed a futócipőd és meg sem állsz addig, míg majdnem kileheled a lelked. Hazaérésed után sós fürdőt veszel, hogy megelőzd az izomlázat.

 

szuz

19:31. És szólt az idősebbik a fiatalabbikhoz: Atyánk öreg, férfi pedig nincs a földön, hogy jönne hozzánk az egész föld szokása szerint. 32. Jer, adjunk apánknak bort inni és háljunk vele, hogy fenntartsunk magzatot atyánktól.

Ugye nemrég volt a vízözön, a lányok azt hitték, az egész világ elpusztult és csak ők maradtak. A húg egyébként a szentírás szerint nem vétkes, mert őt csak a nővére rángatta a bűnbe. Az első este a nővér hált apjával Lóttal, amiről reggel már az atya kijózanodva tudott és mégis hagyta, hogy leitassák másnap is. Lévi rabbi szerint, aki a tiltott nemi vágyakat hajszolja, végül a saját húsából kényszerül enni. Kedden délután az interneten szörfölve utánajársz a vérfertőzés rejtélyeinek és a természet elleni fajtalanságnak. Miért degenerálódik a társadalom címmel esszét írsz és elküldöd Evorának. A legjobb esszéket az Izraelinfo emgfontoltan közzéteszi.

 

merleg

21:7. És mondta: Ki mondta volna Ábrahámnak; fiakat szoptat Sára, hogy én szültem fiat az ő öregségére. 8. És felnövekedett a gyermek és elválasztatott. És csinált Ábrahám nagy lakomát, amely napon elválasztatott Izsák.

Elválasztatott Izsák azt jelenti, hogy elmúlt 24 hónapos. Ezen az ünnepen más gyerekeket is megszoptatott Sára, ezért vagyon írva többes számban. Hétfőn felkeresed a tejtestvéreidet és megünneplitek a tejtestvériséget. Ha nincsenek tejtestvéreid, iszol egy pohár tejet a szoptatás, mint megbecsült anyasági velejáró tiszteletére. Ha utálod a tejet, egy másik t betűs italt választasz.

 

skorpio

21:15. Midőn kifogyott a víz a tömlőből, odadobta a gyermeket a bokrok egyike alá. 16. Ő pedig elment és leült szemközt egy íjlövésnyi távolságra, mert azt mondta: Ne lássam a gyermek halálát; és leült szemközt, fölemelte hangját és sírt. 17. És Isten meghallotta a fiú hangját és szólította Isten angyala Hágárt az égből és mondta neki: Mi bajod Hágár? Ne félj, mert Isten meghallotta a fiú hangját ott, ahol ő van. 18. Kelj föl, vedd föl a fiút, fogd meg erősen kezeddel őt, mert nagy néppé teszem őt.

Az Öreg meghallotta Ismael hangját. A betegek imája hatékonyabb, mint másoké. Hamarabb talál meghallgatásra az elesett és kész. Ez bizonyítja azt, hogy fő az egészség, a betegséget még az Öreg sem állhatja. Csütörtök este teszel a barátod egészségéért. Kabaréval kezdesz nála, sétával folytatod, és végül facsarsz neki egy jó citromot reggelire.

 

nyilas21:33 És (Ábrahám) ültetett ligetet Beér-Sevában és hívta ott az Örökkévalót, az örök Istent. 34. És Ábrahám tartózkodott a filiszteusok földjén sok ideig.

Sok ideig! Ábrahám nagy vándor volt. Folyton költözött, de a leghosszabb ideig a filiszteusok földjén tartózkodott. Ezen a héten megkérdezed a szomszédodat, hogy kik azok a filiszteusok. Ha jól válaszol, elolvastatod vele ezt a cikkecskét, ha nem akkor is. Jószomszédi szövetséget köttök és megegyeztek, hogy ha költöztök is, szomszédok maradtok.

 

bak

22:2. És mondta (Isten): Vedd csak a te fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot és menj el Mórija földjére és áldozd fel ott égőáldozatul a hegyek egyikén, melyet majd mondok neked.

Kettő fontosságot emelnek itt ki a Bölcsek. Ábrahámnak két fia volt és nem egy ekkor. Az Öreg eldöntette vele, hogy melyiket szereti. A másik, hogy nem azt mondta neki, ölje meg a fiát, hanem azt, hogy áldozza fel. Tök átlátszó trükk volt a próbatétel és Ábrahám bátran kiállta. Ezen a héten átlátsz a trükkökön és komolyan veszed őket. Minden döntés, jó döntés alapon kitisztítod a homályos ügyeidet. Közben dudorászol, mert az élet egy rejtélyes hősköltemény, száz titkot rejt a nagyvilág.

 

vizonto

22:12. És mondta: Ne nyújtsd ki kezedet a fiúra és ne tégy neki semmit, mert most tudom, hogy istenfélő vagy és nem vontad meg fiadat, a te egyetlenedet tőlem. 13. Ábrahám pedig fölvetette szemeit és látta, hogy íme, egy kos mögötte megakadt a bozótban szarvaival; és odament Ábrahám, elvette a kost és föláldozta égőáldozatul fia helyett.

A kost konkrétan ezért teremtette az Öreg a teremtés hat napja alatt. Áldozati állatnak az isten-, és a sátánhit bizonyítékául. Elgondokodtató, hogy a sátán akasztotta meg a kos szarvát a bozótban. Vasárnap egy kos barátodat meghívod ebédelni és elbeszélgetsz vele a világ múlandóságáról. Háttérzenének Evora ezt ajánlja. 

 

halak

22:23. Betuél pedig nemzette Rebekát. Ezt a nyolcat szülte Milka Nachornak, Ábrahám testvérének.

A heti szakasz végén ezek a genealógiák csak azért lettek lejegyezve, hogy le legyenek jegyezve. Ha úgy tetszik, ez ilyen zsidó dolog. Emlékezni kell a nevekre. Ezen a héten családfát állítasz. Ha segítség kell, bemész a helyi levéltárba. Szövevényes kutatásba kezdesz és szuper izgalmas heted lesz!