Tóraszkóp – Vajislách

Dinah Sadat Haszia Beginnel az 1981-ben az orifai tengerparton, miközben apjaik, Anwar egyiptomi és Menachem izraeli miniszterelnökök csúcstalálkoznak

Rovatunk az aktuális hetiszakaszt helyezi asztrológiai alapokra, viccből.

kos

32:7. És visszatértek a követek Jákobhoz, mondván: Eljöttünk testvéredhez, Ézsauhoz és ő jön is elődbe és négyszáz ember vele. 8. Erre igen félt Jákob és aggódott; elfelezte a népet, mely vele volt, a juhokat; a marhát és a tevékkel két táborra, 9. mert mondta: Ha jön Ézsau az egyik táborra és megveri azt, akkor majd a megmaradt tábor menekülhet.

 

Jákob elfelezi a sleppjét, hogy ne maradjon egyedül. Joggal fél a találkozástól, hiszen elszedte az elsőszülött jogát a fivérétől, átverte és megcsalta őt. A héten más megvilágításba helyezed a vadember Ézsaut és kibékülsz azzal az egy emberrel, akivel anno összekaptál, de fontos neked. A felkészüléshez Evora ezt a kisfilmet ajánlja.

- Hirdetés -

 

bika

32:14. És meghált ott azon éjjel; vett abból, ami kezébe jött, ajándékot Ézsaunak, az ő testvérének.15. Kecskét kétszázat és bakot húszat; juhot kétszázat és kost húszat. 16. szoptatós tevéket és fiaikat harmincat; tehenet negyvenet és bikát tízet, nőstény szamarat húszat és vemhét tizet. 17.És átadta szolgái kezébe, minden nyájat külön-külön, és mondta szolgáinak: Vonuljatok előttem és térséget hagyjatok nyáj és nyáj között. 18. Megparancsolta az elsőnek, mondván: Ha találkozik veled Ézsau testvérem és kérdez téged, mondván: Kié vagy te, hova mész és kiéi ezek is előtted? 19. Akkor mondd: Szolgádé Jákobé, ajándék ez küldve uramnak, Ézsaunak; és íme, ő is mögöttünk van.

Ajándék, ima és harc. Ezekkel készül Jákob a rossztestvéri találkozóra. Diskurál az Öreggel a felkészülés során és maga is azt gondolja, hogy érdemtelen a kiváltságra, amivel az Öreg őt kitünteti. Fonák egy ember Jákob, de hát a jó nő anyja, Rebeka és az ő gengszter testvére Lábán, farkastörvények szerint tanították meg túlélni. A vasárnapi ebédnél harc kerekedik a családban. Eszedbe jut a Tóraszkóp és egész héten a megfelelő manipuláción dolgozol, hogy helyre hozd a fonákságot. Segítségül hívod a leggórébb manipulátorokat. 

 ikrek

32:26. Midőn ez látta, hogy nem bír vele, megérintette csípőjének forgócsontját; és kificamodott Jákob csípőjének forgócsontja, amint tusakodott vele. 27. És mondta: Bocsáss el engem, mert feljött a hajnal; de ő mondta: Nem bocsátlak el, hanem ha megáldottál engem. 28. És az mondta neki: Mi a neved? És ő mondta? Jákob. 29. És az mondta: Ne Jákobnak mondassék többé a te neved, hanem Jiszróélnek (Izrael), mert küzdöttél Istennel, meg emberekkel és győztél.

Ezúttal nem angyallal, hanem emberrel találkozik Jákob a látomásában. Tusájuknak rém sok értelmezése van, köztük például, hogy Jákob az Öreggel vagy saját magával tusakodik. Ma csak egy bűnt követett el, Ézsauhoz csak majdnem az összes gyerekét küldte, de Dinát nem! Dina jó útra téríthetné Ézsaut, hát ezért dobozba zárja őt Jákob, az azért mégse lenne tisztességes. Jó, csak a midrás szerint. Ő a Tóra talán egyetlen jó figurája, szerencsétlen sorsra is érdemes ezért. Jobb sorsra meg Jákob érdemes, aki megkapja az Iszráel nevet is az Öregtől, vagy saját magától, mert győzedelmeskedik mindenek felett, folyton. Tehát a lényeg, hogy bárhogyan, de nyerjünk. Ezt tanítja a Tóra. Szerdán egyedül maradsz és kitalálod, hogy miben akarsz nyerni. A listából blogot csinálsz, jövő héten multimilliárdos leszel.

rak

32:33. Azért nem eszik meg Izrael fiai a szökő inat, mely a csípő forgócsontján van, a mai napig, mert megérintette Jákob csípőjének forgócsontján a szökő inat.

 

 

A saját magával vagy az Öreggel folytatott tusakodása közben Jákob csípőcsontja megsérül. Ennivalóhoz talán annyi köze van az esetnek, hogy ez a csont héberül káf, ami merőkanalat jelent a formája végett. Mindenesetre többek közt miatta nem kóser egészében még a marha sem. A héten ebédfőzés közben elgondolkozol a kóserságon. Miért jó szétválasztani tejest a húsostól, vagy kóser húst enni? A higiénia miatt, vagy mert minden egyes falat a Tórára emlékeztet? Ha tudod is, hogy mire pont, akkor finom is lehet a kóser!

oroszlan

33:3. Ő pedig vonult előttük és meghajolt a földig hétszer; amíg odalépett testvéréhez. 4. Ézsau pedig elébe futott, átölelte, nyakába borult és megcsókolta; és sírtak.

 

 

Eljött hát a nagy találkozás! Jákob tiszta lelke csókra készteti a gyilkos ikertestvérét… Vagy Jákob pszichoszomatikus gerincbántalma utáni hajdoklása készteti a vadember Ézsaut megbocsátásra? Mindenesetre a héten hétszer hajolsz a földig testvéred, vagy ál-testvéred előtt. Ha nem tudsz azonosulni Jákobbal, akkor is, mert Ézsau azért bocsájt meg neki, mert képes az empátiára. Pedig ő a vadember.

szuz

34:1. És kiment Dina, Léa leánya, a kit szült Jákóbnak, hogy megnézze az ország leányait. 2. És meglátta őt Sekhem, a chittita, Chamór fia, az ország fejedelme, vette őt, hált vele és meggyalázta. 3. És ragaszkodott a lelke Dinához, Jákób leányához, s megszerette a leányt és a leánynak szívére beszélt.

 

Egyes értelmezések szerint Dina szerelembe esik, mások azt állítják, megerőszakolták. Jó kislány volt mindig, de egyáltalán nem naiv. Sőt, apja furfangos bölcsességét örökölte! Mindenesetre a szerelem vak és nem ismer másságot. Az öreg Moldova szavaival, a Jóisten annak ad nadrágot, akinek nincsen segge. A szerelmesek Valentin napot ülnek csütörtök délután, az egyedülállók pont akkor esnek szenvedélyes szerelembe mind, mert abban a pillanatban kapják meg azt, amire végképp megszűntek vágyni, amikor már pont nem számítanak rá. 

merleg

34:13. És feleltek Jákób fiai Sekhemnek és Chamórnak, az atyjának csellel és szóltak – mivelhogy megfertőztette Dinát, a nővérüket – 14. és mondták nekik: Nem tehetjük ezt a dolgot, hogy odaadjuk nővérünket egy férfiúnak, kinek előbőre van, mert szégyen az nekünk. 15. Csak akképpen egyezünk meg veletek, ha olyanok lesztek, mint mi, körülmetélkedvén köztetek minden férfi;

 

Rém mérges volt az egész banda, hogy a kicsi Dina nem volt hajlandó elhagyni Schem miatt, ha már megerőszakolta, nehogy szégyen legyen bárki oldalán. A kishúgot meg kell védeni és kész. Akkor is, ha okos, akkor is ha szép, de leginkább akkor, ha dönt. És hogy mennyire ésszel döntött Dina, azt abból tudjuk, hogy a zsidóság fennmarad és nem (csak) vérfertőzések által virágzik. Mert a midrás szerint lett neki gyereke Saul, akit Simon fiaként említ később az Írás. Egyébként meg Schem után férjhez ment Jóbhoz. Kedden rózsa ujjával ébreszt a hajnal. Kicsi Dinának érzed magad, akit fivérei bármi áron megvédenek és a csütörtöki szerelembe esésre készülsz, ami veled is megtörténik, mert a Mérleg és a Szűz együtt állnak a héten.

skorpio

34:22. Csak akképpen egyeznek meg velünk ez emberek, hogy velünk lakjanak, hogy egy néppé legyünk, ha körülmetélkedik közöttünk minden férfi, a mint ők körülmetéltek. 23. Jószáguk, birtokuk s minden barmuk, nemde a mienk? Csak egyezzünk meg velük, hogy velünk lakjanak. 24. És hallgattak Chamórra és Sekhemre, a fiára mind, a kik kimentek városának kapujába és körülmetélkedett minden férfi, mind, a kik kimentek városának kapujába. 25. És történt a harmadik napon, midőn fájdalmat szenvedtek, vették Jákóbnak két fia, Simeón és Lévi, Dina fivérei, mindegyik a kardját és mentek a gyanútlan város ellen és megöltek minden férfit; 26. Chamórt és Sekhemet a fiát is megölték a kard élével és vették Dinát Sekhem házából és elmentek.

Ha ti így, mi úgy! Nem megmalenolt fattyak vagytok és megrontottátok kishúgunkat? Akkor legalább annyit tegyetek meg, hogy megmalenoltatjátok magatokat. Ja, meg is csináljátok? Ti buták! Úgyis lekaszabolunk benneteket! Hétfőn délelőtt a zsinagógában, kivételesen odafigyelsz a Tóraolvasásra és közelinek érzed, hogy megmártózz a Simon és Levi kardjáról hömpölygő vérben. Összehasonlítást végzel a mesebeli vérfürdő és Aleppo között.

nyilas

34:29. és egész vagyonukat és mind a gyermekeiket s asszonyaikat fogva vitték és elprédálták mindent, a mi a házban volt. 30. És szólt Jákób Simeónhoz és Lévihez: Megzavartatok engem, rossz hírbe kevervén az ország lakójánál, a kanaáninál és a perizzinél, holott én csekély számmal vagyok, s ha ők összegyülekeznek ellenem, megvernek és elpusztulok én és házam. 31. És mondták: Hát mint paráznával bánjanak-e nővérünkkel?

 

Izrael népe megmutatja az erejét! Azonban Jákob büntetését lánya révén kapja. Egy: a szerelem büntetés. Kettő: a csaló Jákobot nem bünteti az Öreg effektíve, hanem bonyolult lelket ad neki, plusz Dinát, a kemény sorsú, jó ember gyereket. Nehéz terhek ezek, ezért kell erőt fitogtatni. Szerda este moziba menet lezsidóznak. Te rájuk nézel és megkérdezed: Ti most engem felzsidóztok? Akkor verekszünk? Meglátod, elinalnak nyomban.

bak

35:4. És átadták Jákobnak mind az idegen isteneket, melyek kezükben voltak és a karikákat, melyek füleikben voltak; Jákob pedig elrejtette azokat a tölgyfa alatt, mely Sechemnél volt. 5. És elvonultak; és volt Istentől való rettegés a városokon, melyek körülöttük voltak és nem üldözték Jákob fiait. 6. Jákob pedig elérkezett Lúzba, mely Kánaán országában van, az Bész-Él; ő és az egész nép, mely vele volt. 7. És épített ott oltárt és elnevezte a helyet: Bész-Él Istene, mert ott nyilatkozott meg neki Isten, midőn menekült az ő testvére elől.

Az Öreg itt Elohim néven szerepel., Ez az egyetlen neve neki, ami többes számú. És talán ezt használjuk a legtöbbet. Sőt, keresztény barátaink is ezt a nevet használják, ha zsidók is meg keresztények is például. Ennek nézel utána a héten és kutatásod eredményéről levelet írsz az Izraelinfonak!

vizonto

35:16. És elindultak Bész-Élből, de még egy dűlő volt, hogy elérkezzenek Efroszba; akkor szült Ráchel, de nehezen szült. 17. És volt, midőn nehezen szült, mondta neki a szülésznő: Ne félj, mert ez is fiad neked. 18. És volt, midőn elszállt lelke, mert meghalt, elnevezte Ben-Óninak (nyomorúság fia); atyja pedig nevezte Benjáminnak. 19. Ráchel meghalt és eltemették az Efroszba vezető úton, az Bész-Lechem. 20. És fölállított Jákob oszlopot a sírja fölött, az Ráchel sírjának oszlopa a mai napig.

József édestestvére Benjámin. Ben Oni, Nyomorúságom, fájdalmam fia. Ben Jámin, Délem fia. Benjámin az egyetlen Kánanán országában, azaz Jákob haladásának déli irányában született fiú. A nemzetség, a család legfiatalabb férfitagja tehát nem biztosan apja jobbjáról kapta a nevét, mint ahogyan a héber nyelvet bírók sejtik, mivel ben fiút, jámin pedig jobbot jelent, hanem a bibliai dél a ludas, sőt itt már sejthetjük is akár, hogy a huncut Benjámin nagy babérokra tör majd, a Júdeai királyság egyik feje lesz a kis Béniből. Ezen a héten elhatározod, hogy kicsi a bors de erős alapon nagy babérokra törsz. Veszel egy csomó babérlevelet (héberül dafna), koszorút készítesz belőlük és ezentúl, boldogsággal az arcodon viseled közösségi rendezvényeken, karkötőként, emlékeztetőül.

halak

35:27. És elérkezett Jákob Izsákhoz, az ő atyjához Mámréba, Kirjász-Árbába, az Hebrón, ahol tartózkodott Ábrahám és Izsák. 28. És voltak Izsák napjai: száznyolcvan év, 29. És kimúlt Izsák, meghalt és eltakaríttatott népéhez, öregen és telve napokkal; és eltemették őt Ézsau és Jákob, az ő fiai.

 

108-tól Izsák haláláig, amikor Jákob 120 éves volt, még marad 12 év. Tehát Józsefet Izsák halála előtt 12 évvel adták el. Az Íírás mégis előbb beszél Izsák haláláról, mint József eladásáról. Tehát arra következtethetünk, hogy a Tórában nincsen előbb vagy később, vagyis a Tóra nem feltétlenül időrendben tárgyalja a benne ismertetett eseményeket. Izraelben nincsen idő. Nincsenek köztéri órák, mindenki késik mindenhonnan és héberül jövő idejű a felszólító mód. Ennek örömére a fiókban helyezed el a karórádat a következő hónapra és a héten elgondolkozol az aliján, 

 

Köszönjük a Patreon-os és PayPal-es támogatóink adományait, amivel segítik életben tartani a magazint! Ha szereted olvasni az Izraelinfót és úgy gondolod, érdemes és fontos folytatni ezt a projektet, itt csatlakozhatsz havi támogatóinkhoz. Egyéb támogatási lehetőségek itt.