Az árulkodó cetli - fotó: Facebook

A pincérnő „niggerek” néven jelölte meg az etiópiai származású vendégek megrendelését a számítógépben • Mikor ezt észrevették, úgy döntöttek, hogy beperelik az éttermet • Annak ellenére, hogy a hely tulajdonosa azonnal bocsánatot kért, és kirúgta a pincérnőt – mindkettőjüket kártérítés kifizetésére kötelezték

Egy etiópiai származású pár nagyon rossz szájízzel fejezte be a vacsoráját a bat-jami étteremben, miután tévedésből a tányérjukra ragadt az a kis nyomtatott megrendelőlap, mely az étterem szakácsainak ad utasítást, hogy mit kell elkészíteniük. Többek között ez állt rajta:
Asztal száma: 6
Leírás: kusi (nigger héberül)

Mikor a pincérnőtől magyarázatot követeltek, ő bocsánatot kért tőlük. Később az étterem tulajdonosa is bocsánatot kért, és azonnal felmondott a pincérnőnek. A pár a bocsánatkérések ellenére megalázva hagyta ott a helyet, és úgy döntött, hogy bepereli a pincérnőt és az éttermet is.

Az ügyvédjük azzal érvelt a bíróságon, hogy a „nigger” egy lekicsinylő kifejezés, ami a sötétbőrűek becsmérlő megszólításaként ismert, tehát kimeríti a becsületsértés és rágalmazás vádját.

A pincérnő azal védekezett, hogy „soha nem gondoltam volna, hogy bármi kivetnivaló lenne sötét bőrű embert »nigger«-nek szólítani.” Az étterem tulajdonosa azt hozta fel védelmére, hogy a pincérnő tőle függetlenül hibázott, ezért semmi ok sincs arra, hogy ő fizessen kártérítést. A bíró nem fogadta el érvelésüket, és 120 000 sékel (több mint 9 000 000 forint) bírságot állapított meg. Megjegyezte, hogy a megalázó kifejezés a számítógépbe lett beütve, tehát így látható volt az étterem összes dolgozója előtt, és megállapította, hogy az étterem tulajdonosa semmit nem tett annak érdekében, hogy ilyen sértés ne fordulhasson elő, nem tartott tájékoztatót a témában, és nem adott semmiféle utasítást az étterem vendégeit ily módon megalázó viselkedés megelőzésére.

A bíró a pincérnőt 68 000 sékel kifizetésére kötelezte, míg a tulajdonost egyenként 20 ezer sékel kártérítés és – a költségek megtérítésének címén – további 12 ezer sékel kifizetésére utasította, miközben megjegyezte, hogy az összeg megállapításakor tekintettel volt arra, hogy az eset után azonnal bocsánatot kért a sértettektől.