A kibuc egy különleges életforma, amelyet tagjai szabad akaratukból választottak. Ennek az életformának a kialakítását a 20. század elején a szocialista ideológia ösztönözte azzal a céllal, hogy a diaszpóra zsidóságának társadalmi és gazdasági feltételeit megváltoztassa, hogy munkások és mezőgazdasági munkára alkalmas földművelők legyenek Erec-Izraelben. A nehéz életfeltételek arra késztették az első halucokat, hogy kommunákban, két kezük munkájából, szegényes körülmények között éljenek. A kibuctagok (kibucnyikok) számára meghatározó az a döntés, hogy egy olyan közösség tagjai, amelyben a köz és az egyén érdeke egyenrangú, sőt a közösség előbbre való az egyénnél.

Az első kibucot, Deganiát, 1910-ben a Kineret-tó (Galileai-tenger) partján hét alapító tag hozta létre. Más zsidó lakta településektől távoli, lakatlan, mocsaras területen telepedtek le a környékbeli arab lakosok folytonos zaklatásai közepette. Eltökéltségük példát mutatott az utánuk érkező több tízezer alijázónak.

Degania kibuc tagjai, 1912 – Fotó: Jaakov Ben-Dov
Nagymosás Kineret kibucban, 1912 – Fotó: Leo Kann / pikiwiki.org.il

A kibuc törvényei

A kibuc Izrael társadalmának elválaszthatatlan része, az ország törvényei a kibucra is érvényesek. De egyedi formája miatt saját törvényei is kialakultak. A kibuc központi döntéshozó szerve a közgyűlés, amelyben minden kibucnyik szavazati joggal részt vesz. A közgyűlés gyakran, hetente vagy ritkábban ül össze. A kibuc vezetése a titkárság, a titkár és a többi feladatra választott vezető feladata. A kibucban közvetlen demokrácia uralkodik, minden kibucnyik szavazhat, és minden kibucnyikra szavazhatnak.

A kibucok első éveiben egyáltalán nem létezett magán-, csak köztulajdon. A kibucnyiknak, akár sátorban, akár barakkban, akár épületben lakott, még saját vízforralója sem lehetett. Az évek során mindez megváltozott, ma már minden kibucnyik magántulajdona fölött maga rendelkezik.

- Hirdetés -

Munka a kibucban

Kezdetektől napjainkig a kibucokban minden férfi és nő egyenjogú. A kibuc alapelve az önálló munka. A bérmunkások alkalmazása kihasználásnak számított. Ez is megváltozott a gyakorlati szükségletek és az ideológia változása miatt. Az első kibucnyikok a mezőgazdasági munkát nemcsak szakmának, hanem saját maguk, a föld és a zsidó nép megváltásának tartották. Az első kibucnyikok a nép halucainak vélték magukat, mivel generációkon keresztül gettókba zárva éltek a szétszóratásban, és nem végezhettek semmiféle alkotómunkát.

Kezdetben a mezőgazdasági tevékenység elsősorban az önellátást szolgálta, és csak később kezdtek nagyobb mennyiség termelésébe. A kibucnyikok nem rendelkeztek előzetes földművelési ismeretekkel, a gyakorlatban tanulták meg, küldetésnek tekintették. Ma már a kibucok mezőgazdasága világviszonylatban is a legfejlettebbek közé tartozik.

Az első évtizedekben a kibucnyikok a földművelést elsőrendűnek, az ipari munkát feleslegesnek tartották, hiszen ipari termékre a kibucnak nincs szüksége. De a valóság más volt. Az első kibucok közül több is földművelésre alkalmatlan területen létesült, kénytelenek voltak más megélhetési forrásról gondoskodni. A létfenntartás erősebb volt az ideológiánál. Más kibucokkal, illetve a környék gyáraival közös ipari létesítményeket hoztak létre. Ezzel meg is dőlt a bérmunkát ellenző szemlélet. Az ipari tevékenység jelentős támogatást nyújtott a kibucnak, és megváltoztatta a munkabeosztást és a feladatok elosztását. Az irányításhoz hozzáértő vezetőre, a munkához szakemberekre volt szükség, akik huzamosan működtek feladatkörükben.

A különféle szolgáltatások a kibucban

Amikor a kibucok szegények voltak, és csak az alapvető szükségletekkel láthatták el a tagjaikat, nem volt nehéz fenntartani az egyenlőség elvét. Ma már a kibucokban magas az életszínvonal, a kibucnyikok egy része tehetős, az egyenlőség elve eltűnt. Egykor kevéssel is beérték, az akkori ideológia szellemében szükségletük és a lehetőségek szerint éltek. Ma a kibucnyikok különböző életszínvonalon élnek. A kibuc korábban és most is biztosítja az alapvető szükségleteket. Élelmezés az étteremből, orvosi ellátás, ruházat a mosodán és a ruharaktáron keresztül, áram- és vízszolgáltatás javítása, a lakások karbantartása, az idősek és a rászorulók gondozása.

Eli Netzer, A kibuc, Országos kibucmozgalom, 1993, a kiadvány borítója – Fotó: magántulajdon

Oktatás és család

A közös nevelés volt kezdetben az elfogadott szemlélet. A gyerekek születésüktől felnövésükig a gyerekházban nevelkedtek. A szülők sátrakban vagy barakkokban laktak, nem volt hely a gyerekeknek. Az első generációnak szigorú nevelési elvei voltak, a szülők alig mutatták ki érzelmeiket, és úgy nevelték a gyerekeket, hogy megbirkózzanak az élet nehézségeivel. Munka után találkoztak, és néhány órát együtt töltöttek a gyerekeikkel, este pedig visszavitték őket a gyerekházba. Az ideológiai megfontolásból, munka- és megélhetési körülményekből adódó közös nevelést addig bírálták, míg be is szüntették. A szülők második generációja a másik végletbe esett, a gyerekek hazaköltöztek, és a szülők felelősek értük, oktatási intézményekben tanulnak, és otthon laknak. Több kibucban befogadnak máshonnan érkező gyerekeket, akik a közösség tagjaivá válnak.

Vannak kibucok, ahol három vagy négy generáció is együtt él. Amikor eljön az ideje, a fiatalok összeházasodnak, az esküvő előtt is összeköltözhetnek. Köthetnek házasságot polgári vagy vallásos szertartás szerint. Az ifjú pár saját lakást kap a kibuctól. Ha válásra kerül a sor, külön lakást kapnak, a gyerekek pedig tanulnak a megszokott oktatási intézményben.

Politika és ideológia

A kibucmozgalom mindig az erec-izraeli munkáspárthoz tartozott. A mozgalom tagjai a politikai tevékenységet küldetésnek, a társadalmi harcot kötelességnek, a mindennapi élet elválaszthatatlan részének tekintették. Íratlan törvény volt a részvétel a május 1-i felvonuláson és a munkáspárti vezetők előadásain. Még a kibuc gazdasági nehézségeinek idején is jártak küldöttek a városban, hogy közelítsék a lakosságot a szocialista ideológiához. A Szovjetunió meghatározta az izraeli munkásmozgalom tevékenységét. A kibucok hűségesek voltak a Szovjetunióhoz és a cionista ideológiához is. Politikai kérdésekről folytatott heves viták miatt egyesek elhagyták a kibucot, vagy a nézetkülönbség szakadáshoz vezetett. Politikai okokból szétváltak kibucok, néhányan másik kibucba költöztek, vagy újat alapítottak. Évtizedeken keresztül voltak a parlamenti képviselők és a miniszterek között kibuctagok. Ben-Gurion, Izrael Állam első miniszterelnöke élete végén lépett be Szde-Boker kibucba a Negevben. Golda Meir, a negyedik miniszterelnök Merhavia kibucból indult, egy későbbi miniszterelnök, Levi Eshkol pedig Degania kibucból. Mose Dajan tábornagy, hadügy- és külügyminiszter Deganiában született. Jigal Allon, a függetlenségi háború harctéri parancsnoka, külügyminiszter Ginosar kibuchoz tartozott, és a sor még folytatható. A kibucmozgalom, a munkásmozgalom haluc alakulata a kormányváltás után (1977), amikor a jobboldal került hatalomra, hanyatlásnak indult, és véget ért egyedülálló vezető szerepe az izraeli társadalomban. A változások ellenére a kibuc máig egyértelmű politikai szemléletet képvisel.

Katonai szolgálat

A kibucnyikok a katonai szolgálatot kötelességnek és küldetésnek tekintik. A hadsereg elit egységeiben már a harmincas-negyvenes években kitűntek néhányan. Jigal Allon huszonnyolc éves volt, amikor kinevezték a Palmah parancsnokává. Sokan szolgáltak az angol hadseregben a második világháború alatt. A vészkorszak idején a kibucokhoz tartozó ifjúsági mozgalomból kerültek ki az ellenállás vezetői. Mordechaj Anielewicz, a varsói gettófelkelés parancsnoka, az ejtőernyős Szenes Hanna, a partizánok, Aba Kowner, Różka Korczak, Haika Grossman, Goldfarb Cvi és még sokan mások.

Kultúra, művészet és oktatás

Az új kibuctársadalom formálói új kultúrára is vágytak. Izrael hagyományos ünnepeit a szétszóratás részének tartották, és olyan ünnepeket szerettek volna, amelyek szerintük illeszkednek a hazatérő zsidók életéhez. A kibucokban feszült légkör alakult ki a művészekkel szemben a legfontosabb kérdés körül: szabad-e a művésznek bezárkózni a művészetébe, miközben a kibucban hiányoznak a dolgos kezek. És mégis, a művészet minden ágazata kifejlődött, az irodalom, a festészet, a szobrászat, a zene, a tánc, a színház és a film, s az ország vezető művészei kerültek ki a kibucokból. Az évek során lehetőség nyílt egyetemi tanulmányokra és kutatómunkára is, közülük került ki az egyetemi élet számos kiváló vezető egyénisége.

A vallásos kibuc

Csaknem valamennyi kibucmozgalomra érvényes törvény a vallásos kibucokra is vonatkozik, bár a vallásos kibucok életvitelének alapja a hagyomány. A vallásos kibucmozgalmat 1938-ban alapította a Hapoel Hamizrahi, ideológiai szemléletéhez tartozik a cionizmus, a szocializmus és a hagyományőrzés. Az első vallásos kibuc, Tirat-Cvi 1937-ben létesült Bet-Sean völgyben, az ’őrtorony és védőfal települések’ egyik első kibuca volt. Húsznál kevesebb a vallásos kibucok száma.

Az új telepeket, hogy az arabok és esetleg az angolok ne zavarhassák meg, huszonnégy óra alatt húzták fel a Keren Kajemet földjein. A belső udvart deszkapalánkokkal vették körül, és kaviccsal töltötték ki. Ez a szendvicsszerű kerítés felfogta a puskagolyót. Belül három-négy deszkaépítmény szolgált ideiglenes lakásul. Egy őrtorony vigyázta a telepet, és házi generátor szolgáltatta a villanyt az őrtorony fényszórójához. Egy szomszédos kibucban készítették elő az építmények favázait, és mindent, amire az első napokban szükség volt az új telepen. Kora hajnalban indult el a teherautó-karaván célpontjára, és vitte a töméntelen sok faanyagot, a pár tucat telepest és két-háromszáz önkéntest, hogy segítsenek az építésben. Egy század harcos biztosította a munkálatok zavartalan lebonyolítását. Estére minden kész lett, a segítőtársak visszatértek bázisukra, csak az új kibuc, az új telep lakói maradtak.
Szabó Ödön (Jeshurun Elijahu): Szabadságharcosok, 1985

Napjainkban Izrael területén szétszórva kétszázhetven kibuc található, helyenként száznál kevesebb, másutt csaknem ezer tagot számlálnak. Az utóbbi években sokan szeretnének csatlakozni a kibucokhoz, elsősorban a magas életszínvonal miatt. A változások miatt mintegy kétszáz kibuc közösségi településsé alakult. Körülbelül hetven kibuc továbbra is megtartotta a kibuc formát, vagy épp elkezdődött az átalakulása. A második és a harmadik generáció megváltoztatta a kibucot és arculatát – lehetséges, hogy a következő generáció visszatér az eredeti elgondoláshoz?

Vajon sokáig lesznek még kibucok? Semmilyen közösség nem létezhet, ha létezését semmi nem indokolja.

Vajon a kibucnyikok megmaradnak a termőföld és a kézműves munka elkötelezett híveinek? A kibuc még mindig otthont nyújt tagjainak, akik szeretik és büszkék rá.

Héberből fordította Freireich Sommer Ágnes


A magyar kötet megrendelhető:
papírkönyv – Gondolat Kiadó, Írók Boltja
e-könyv – Libri
A könyvbemutató megtekinthető: facebook.com/huilproject

A kötet héber e-könyv változata: e-vrit.co.il
A kötet héber változatának könyvbemutatójáról Frank Peti fényképei: https://www.facebook.com/huilproject
A héber papírkönyv megrendelhető: huilproject2018@gmail.com

Köszönjük a Patreon-os és PayPal-es támogatóink adományait, amivel segítik életben tartani a magazint! Ha szereted olvasni az Izraelinfót és úgy gondolod, érdemes és fontos folytatni ezt a projektet, itt csatlakozhatsz havi támogatóinkhoz. Egyéb támogatási lehetőségek itt.