Tóraszkóp – Lech lecha

Martine Carol, francia színésznő férjével Názáretben

Rovatunk az aktuális hetiszakaszt helyezi asztrológiai alapokra, viccből.

kosKOS

12:1. És mondta az Örökkévaló Ávromnak: Menj el a te országodból, a te szülőföldedről és a te atyádnak házából azon országba, melyet én neked mutatok.

 

A hetiszakasz címe: Menj el magadnak. Ábrahám – aki ekkor még Ávrom – magának lett küldve az Öreg által. Rási fogalmaz a legjobban: a jólétedért és a hasznodért menj! Ezen a héten magadnak mész, csinálod az életet a hasznodra és a jólétedre törekedve.

 

bikaBIKA

12:5. És vette Ávrom Szórájt, az ő feleségét és Lótot, az ő testvérfiát, meg minden szerzeményüket, melyet szereztek és a személyzetet, melyre szert tettek Chóronban és elindultak, hogy menjenek Kánaán országába és elérkeztek Kánaán országába.

 

Mire tettek szert Chóronban? Rási szerint egyistenhitre térítették a személyzetet. Ávrom a férfiakat, Szóráj a nőket. Ezen a héten annyit gondolkozol az Öregen, az egyen, a számon, hogy megnézed Klaudy Kinga asszony nyelvhelyességi videóját és áldod az eget, hogy élnek zsenik körülöttünk, akik egyszerűen tiszta vizet öntenek a poharunkba.

 

ikrekIKREK

12:11. És történt, midőn közel volt, hogy bemenjen Egyiptomba, mondta Szórájnak, az ő feleségének: Íme, én tudom, hogy szép ábrázatú asszony vagy te. 12. És lesz, ha majd látnak téged az egyiptomiak azt mondják: felesége az; és engem megölnek, téged pedig életben hagynak. 13. Mondd, kérlek, hogy nővérem vagy; hogy jó dolgom legyen miattad és életben maradjon lelkem érte.

 

„Íme, én tudom.” Ávrom ekkor látta meg Szóráj igaz szépségét. A nagyfokú szemérmesség vagy az utazási lerohadás miatt eddig nem látta. Hát férfi, mit lehet tenni? Majd rögtön furfangosságból tesóvá emelte fel a nőt, amivel túléltek mindketten. Ezen a héten szépséget fedezel fel a párodban és megleled a tesót benne. Tarts tesónapot! Az egyedülállók, ha háromszor megkerülik az artézi kutat szerda éjjel, pénteken megtalálják párjukat.

 

rakRÁK

13:5. De Lótnak is, ki Ávrommal ment, voltak juhai, marhái és sátrai. 6. És nem bírta meg őket a föld, hogy együtt lakjanak, mert szerzeményük sok volt, és nem bírtak együtt lakni. 7. És civakodás volt Ávrom nyájának pásztorai és Lót nyájának pásztorai között; a Kánaáni és a Perizzi akkor az országban volt. 8. És mondta Ávrom Lótnak: Ne legyen, kérlek, civakodás közöttem és közötted, az én pásztoraim és a te pásztoraid között; hisz atyafiak vagyunk mi.

 

A tesóharc nem jó. Ha van tesód, megfogod a grabancát, adsz neki két nagy taslit, ha szemétkedik veled a héten és az arcába mondod: Rendes vagy a tesódhoz, mert ő a legjobb kapocs a múltadhoz. Aztán felteszed a fejhallgatót a fülére ezzel a számmal.

 

oroszlanOROSZLÁN

13:13. Szodoma emberei pedig gonoszak és bűnösök voltak az Örökkévaló előtt, igen nagyon. 14. Az Örökkévaló pedig mondta Ávromnak, miután Lót elvált tőle: Vesd fel csak szemeidet és tekints arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra; 15. mert az egész országot, amelyet látsz, neked adom és a te magzatodnak örökre.

 

Lót mégis Szodomában lakott! Ezen a héten a bűnről elmélkedsz. Összekötöd Lótot és Raszkolnyikovot. Magas, vékony alakként, beesett arccal, fekete szemmel és szegényes megjelenéssel ellátogatsz egy swinger klubba Budán, vagy Tel-Avivban. Az élményeidet megírod Evorának.

 

szuzSZŰZ

14:8. Ekkor kivonult Szodoma királya, Gomorrha királya; Ádmo királya, Cevójim királya és Béla – az Cóár – királya és sorakoztak ellenük csatára a Sziddim völgyében; 9. Kedorloómer, Élom királya, Szideol, Gójim királya, Ámrófel, Sineor királya és Árjóch, Eloszor királya ellen: négy király öt ellen.

 

Mégis azok győztek, akik kevesebben voltak. Ezen a héten kicsi bors vagy és megküzdesz a démonaiddal. Megnézed a jeruzsálemi múmiakiállítást, legalább online, hogy a démonok és a reinkarnáció csodálatos összefüggéseiről elmélkedj.

 

merlegMÉRLEG

14:14. Midőn meghallotta Ávrom, hogy fogságba esett az ő atyafia, fölfegyverezte begyakorlott szolgáit, háza szülötteit, háromszáztizennyolcat és üldözte őket Donig.

 

A begyakorolt szó Onkelosz szerint azt jelenti: akik a micvékben voltak gyakorlottak. Ha nem akarod tudni, akkor is tudod, hogy a tesóság örök kötelék. Az egykék vérszerződést kötnek ezen a héten a legjobb barátjukkal, a testvérek elmennek sétálni a parkba kedd este.

 

skorpioSKORPIÓ

15:1. Ezen dolgok után volt az Örökkévaló igéje Ávromhoz látomásban, mondván: Ne félj Ávrom, én pajzsod vagyok neked, a te jutalmad igen sok. 2. És mondta Ávrom: Uram, Isten! mit adsz én nekem? hisz én járok magtalanul és házam birtokosa a damaszkuszi Eliezer. 3. És mondta Ávrom: Íme, nekem nem adtál magzatot és íme, az én házam szolgaszülöttje örököl utánam. 4. És íme az Örökkévaló igéje hozzá, mondván: Nem örököl ez te utánad, hanem az, aki származni fog ágyékodból, az örököl majd utánad. 5. És kivezette őt a szabadba és mondta: Tekints csak fel az égre és számláld meg a csillagokat, ha meg bírod azokat számlálni. És mondta neki: Így lesz a te magzatod!

 

A királyok megölésével Ávrom azt gondolta a Bölcsek szerint, hogy már megkapta a jutalmát, nem jár neki még egy. Szóval nem önbizalma nem volt gyereket nemzeni első egyistenhitűként. Ezen a héten lajstromozod kishitűségeidet és a Bölcsek logikája szerint rájössz, hogy nem is kishitűségek. Leonard Cohenre emlékezve elénekeled a Slow c. dalt a Popular problems albumról.  

 

nyilasNYILAS

16:1. Szóráj pedig, Ávrom felesége, nem szült neki; de volt neki egy egyiptomi szolgálója és neve Hágár. 2. És mondta Szóráj Ávromnak: Íme, elzárt engem az Örökkévaló, hogy ne szüljek; menj be szolgálómhoz, talán felépülök általa. És Ávrom hallgatott Szóráj szavára.

 

Van olyan értelmezés, miszerint Hágár a Fáraó lánya volt. Azért adta szolgálólánynak Sára mellé, mert az Öreg Sára érdekében csodákat csinált és ezt ő látta, ill. ezt látta a legfaszább furfangnak.  Sára nem érezte magát egésznek, ezért beengedte vetélytársát a sátrába. Megszédülsz ezen a héten, és egy rossz taktikai lépést teszel a világbéke lerombolása érdekében. Ez így lesz, ne ellenkezz, a világbéke utópia.

 

bakBAK

16:4. Az bement Hágárhoz, ez pedig fogant; de midőn látta, hogy fogant, csekély lett úrnője az ő szemében.

 

Hágár elsőre megfogant, pedig Szóráj, az általa erényesnek hitt asszony hosszú próbálkozás után sem. Ezért ér lenézni a másik nőt, hiszen a földanyaság nagy úr. Itt két jó nőről van szó, és ezen a ponton csúszik el az emberiség jövője. Származás és hülyeség miatt. Csütörtök éjjel antirasszista graffitiket festesz városod legrosszabb környékének házfalaira.

 

vizontoVÍZÖNTŐ

16:8. és mondta: Hágár, Szóráj szolgálója, honnan jössz és hova mész? És ő felelt: Szóráj, úrnőm elől szököm. 9. És mondta neki az Örökkévaló angyala: Térj vissza úrnődhöz és alázkodj meg keze alatt. 10. És mondta neki az Örökkévaló angyala: Megsokasítom a te magzatodat, hogy nem lesz megszámlálható sokasága miatt. 11. És mondta neki az Örökkévaló angyala: Íme, te fogantál és fiat fogsz szülni, nevezd őt Ismáelnek: mert hallgatott az Örökkévaló a te nyomorúságodra. 12. Ő pedig vad lesz az emberek között, keze mindenen és mindenkinek keze rajta és minden testvérének színe előtt fog lakni.

 

Egy angyallal elegyedett beszélgetésbe Hágár, aki segített neki megfogalmazni a származását. Nem Szórájtól szökött csak el, hanem a képtelen helyzetéből. Képtelen helyzetbe kerülsz a héten, de kideríted, hogy melyik magyar festő festette ezt a Hágár és Ismáel képet, és alapos tanulmányozás után kiszökellsz a képtelenségből.

 

halakHALAK

17:4. Az én szövetségem íme veled van és te leszel a népek tömegének atyjává. 5. Azért ne neveztessék a te neved Ávromnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek tömegének atyjává teszlek én téged. … 15. És mondta Isten Ábrahámnak: Szórájt, a te feleségedet ne nevezd Szórájnak, hanem Sára legyen a neve. 16. Én pedig megáldom őt és adok is őtőle neked fiat; megáldom őt, hogy nemzetekké legyen és népek királyai származzanak tőle.

 

Ábrahám és Sára gazdagabbak lettek egy-egy betűvel, mert első igaz emberekként az Öreg megajándékozta őket. Ezen a héten az isteni fény ragyog körül téged és ezt vászonra fested. Az ecsetek, a festék és a vászon beszerzése közben is feljebbvalókra gondolsz, a festés közben figyelsz a vonalvezetésre. Élvezed az életet a héten.

 

MINDEN CSILLAGJEGY

17:25. És Ismáel, az ő fia, tizenhárom éves volt, midőn körülmetéltetett fitymájának húsa. 26. Ugyanazon a napon metéltetett körül Ábrahám és Ismáel, az ő fia; 27. meg házának minden férfi, házában született vagy pénzen vett az idegen közül, vele együtt metéltettek körül.

 

Ismáel még gyerek volt, 13 éves, neki a makkhártyáját is le kellett metszeni, míg Ábrahám már 99 éves volt és szexelt eleget, tehát nála „csak” a hús bemetszése hiányzott. Így kötöttek szövetséget az Öreggel és ez terjedt el az egész higiénikus világban is. A zsidó nők körében ezért kevesebb a méhnyakrák. Mindenki jól jár valamiért és ezen a héten ezt ünnepeljük.