A leggyakrabban használt héber szó a…

Hogy mondják ivritül

A Héber Nyelvi Akadémia rövid magyarázataiból válogatunk.

A leggyakrabban használt héber szó a lo (לא – nem).

További nagyon gyakori szavak a mai héberben az et (אֶת – tárgyragnak megfelelő elöljárószó), a kol (כֹּל – minden, egész) és az ejn (אֵין – nincs). Az igék közül a leggyakrabban előfordulók a haja (הָיָה – volt) és az amar (אָמַר – mondta). A beszélt nyelvben szintén sokszor használatos a ze (זֶה – ez) és az ani (אֲנִי – én).

Erre a következtetésre a héber nyelv történeti szótára adatbázisának elemzése során jutott a Héber Nyelvi Akadémia csapata. Az egyes szavak beszélt nyelvbeli előfordulása gyakoriságának becslései beszélgetések hangfelvételei alapján készülnek.

A nyelvészek nem vállalkoztak arra, hogy messzemenő következtetéseket vonjanak le a fenti eredményekből.

Legközelebbi héberóra: szerda.