Az arameusok köztünk élnek

Hogy mondják ivritül

Héber Nyelvi Akadémia rövid magyarázataiból válogatunk.

Melyik a helyes írásmód: דוגמא vagy דוגמה?

Az arámi ־ָא végződés eredetileg a határozott névelőnek megfelelő ún. végartikulus, a szó végéhez tapadó szócska, mely megfelel a héber határozott névelőnek (ה”א הידיעה): például a מַלְכָּא (malka) jelentése הַמֶּלֶךְ (hamelech – a király), az עָלְמָא (alma) szóé pedig הָעוֹלָם (haolam – a világ). A misnai héber nyelvben számos ilyen főnév, mint például עסקא (iszka – üzlet); עובדא (uvda – tény); פיסקא (piszka – bekezdés) hímnemű volt, és a ־ָא végződés sok esetben elválaszthatatlanul a szó részévé vált, a főnév határozott vagy határozatlan voltától függetlenül. Így az עסקא jelentése egyaránt lehetett „üzlet” vagy „az üzlet”.

Sok ־ָא végű főnév került be a héber nyelvbe, és mivel a szó végi ‘a’ hang ott a nőnem jele volt, ezeket a szavakat is nőneműekként kezdték használni. Ilyenek voltak például a סדנא (szadna – műhely); גרסא (girsza – változat); בעיא (beaja – probléma); valamint a görög eredetű דוגמא (dugma – példa); טבלא (tavla – tábla, táblázat); קופסא (kufsza – doboz). Ezek egyes számban ugyanúgy viselkednek, mint a ה-re végződő nőnemű főnevek, a ת is ugyanúgy megjelenik ragozott alakjaikban: סדנת יצירה (szadnat jecira – kreatív szakkör), גירסתי (girszati – változatom).

A Héber Nyelvi Akadémia ezért úgy döntött, hogy ezek a szavak ה-vel írandók, mint a többi ‘a’ hangra végződő, nőnemű héber szó: פרכה, עובדה, פסקה, סדנה, גרסה (pirka – cáfolat), מימרה (memra – mondás), סוגיה (szugia – téma, kérdés), רישה ,בעיה, דוגמה, טבלה, קופסה (reisa – kezdet), סיפה (szeifa – vég). Ugyanígy azon, az arámi nyelvből származó szavak is, melyek eredetileg is nőneműek voltak: משכנתה (maskanta – jelzálog), שאילתה (seilta – kérdés, lekérdezés ), אסמכתה (aszmachta – igazolás, bizonyíték).

E szavak többes számú alakjában egyaránt használható az ־אוֹת (-ot) – mint a מרחץ (fürdő)מרחצאות típusú szavak esetében – és az ־וֹת végződés (kiejtve mindkettő ‘-ot’): דוגמאות vagy דוגמות, עִסְקָאוֹת vagy עִסְקָוֹת, מַשְׁכַּנְתָּאוֹת vagy מַשְׁכַּנְתָּוֹת. Fontos megjegyezni azonban, hogy összetett szerkezetekben sosem szerepel az alef: קופסת אוכל (kufszat ochel – ételesdoboz), nem pedig קופסאת אוכל.

Az Akadémia döntése alól két csoport képez kivételt: az א-ra végződő tulajdonnevek (mint אתנחתא, גמרא, קדושתא), valamint az olyan arámi eredetű, א-ra végződő szavak, melyek nem nőneműek (például דווקא, בעלמא) – ám ezek esetében is megengedett a ה-s írásmód.

Ha tetszett az írás, támogass bennünket, hogy többet és jobbat készíthessünk!