Művészi Lag baomer

Lag Baomer - Eliahou Eric Bokobza

A Lag baomer az ómerszámlálás alapján egy gyászidőszak végét jelzi.

A zsidó naptárban ez a nap csak a 12. századtól lett ünnepi dátum és szokás. A hagyomány szerint ezen a napon halt meg Simon bar Jochai rabbi. A cionizmus a Lag baomerből Bar Kochba felkelését emelte ki, amelynek rövidre sikerült napjai egyben a zsidóság függetlenségének utolsó fejezetét jelentették egészen a modern Izrael állam megszületéséig. A lázadás az akkori zsidó közösség katasztrófájához és a száműzetéshez vezetett.

Bokobza ezen a festményen a zsidó hatalmat ábrázolja egy sztereotip figura, a telepes fiatal (“Noar hagvaot – a dombtetők fiataljai”) megjelenítésével. Különösen látszik ez az óriási kipa, a hosszú pajesz és a ruha felett viselt cicesz alapján. A fiún lévő katonai mellény alaposan meg van rakva lőszerrel. A háttérben, egy sivár dombtetőn egy elszigetelt előőrs-telep látszik. A lába alatt mozgolódik a föld: gigantikus hangyák menetelnek felfelé, alakjuk a ciceszrojthoz hasonít. Ezzel az ábrázolással a művész párhuzamot von a Bar Kochba-felkelés és az azt követő pusztulás és a dombtetők fiataljai között – amit ez az erőfitogtató és problematikus, újraértelmezett zsidó hatalomfelfogás testesít meg.

Szöveg: Smadar Sheffy a UNITED COLORS OF JUDAICA kiállítás katalógusából.
Kép: Eliahou Eric Bokobza – Lag baomer (2014)

- Hirdetés -