1981. január 28-án írta alá az Európa Tanács az egyének védelméről szóló egyezményt a róluk szóló személyes adatok automatikus felhasználása, gyűjtése és feldolgozása tekintetében. Ez az első nemzetközi megállapodás, amelynek célja, hogy megvédje az egyéneket a személyes adataik gyűjtésétől. Az egyezmény az állami szinten elfogadott szabályozás útján igyekszik megakadályozni a személyes információk kézből kézbe továbbítását az információ tulajdonosának beleegyezése nélkül.

Az egyezmény az egyének személyes adatainak automatikus feldolgozásától való védelem felelősségének államra való átruházása mellett megtiltotta az érzékeny információk (például faj, politikai vélemény, egészségi állapot, szexuális orientáció, vallás, bűnügyi nyilvántartás) gyűjtését és feldolgozását is.

Az egyezmény azt is előírja, hogy minden embernek joga van tudni, hogy milyen információkat tárolnak róla, és ha szükséges, azokat helyesbítheti. Ez a jog csak akkor vonható vissza, ha az információ nyilvánosságra hozatala nélkül valós veszély fenyegeti az egész lakosságot. Az egyének védelméről szóló egyezményt körülbelül két évvel az internet nyilvános megjelenése előtt írták alá (1983. január 1-ig az internetet kizárólag az amerikai hadsereg használta).

Fotó: Shutterstock

A Demokrácia-kalendárium az Izraeli Demokrácia Intézet különleges projektje, amely összefogja azokat a jelentős eseményeket, amelyek hozzájárultak az izraeli demokrácia alakításához, és magában foglal a világ demokráciái számára nemzetközi jelentőségű eseményeket is. Mélyítsük és gyarapítsuk ismereteinket Izrael Állam történelmének legfontosabb eseményeiről, emlékezzünk azokra a pillanatokra, amelyek megváltoztatták és formálták a társadalmat, az ország helyét – egészen a mai napig.

- Hirdetés -

- Hirdetés -